geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Status?: ” TIS complicated’


 

Ministers wiens naam gekoppeld zijn aan een belastingsheffing houden zich moeilijk staande. Denk aan Turtelboom en haar turteltaks. Nochtans is er 1 uitzondering. Mister Teflon himself, Didier Reynders. Al jaren werd er in België een belastingsheffing op de meerwaarde van beleggingsfondsen (ook ETF‘s / gemeenschappelijke beleggingsfondsen) geheven. Waar die belastingsheffing vroeger alleen gold voor puur obligatiefondsen, is ze geleidelijk -zoals zoveel taksen- opgeschoven in haar toepassingsveld.

Ze werd toepasselijk op gemengde fondsen (ETF’s / gemeenschappelijke beleggingsfondsen) vanaf een verhouding van 50 % obligaties, daarna vanaf een verhouding met 25 % obligaties én per 01/01/2018 van zodra er in uw gemengd fonds ook maar 10 % vastrentend gedeelte aanwezig is.

Beleggen is niet langer K.I.S.S. (Keep it Simple Stupid)

Dit betekent dat zelfs wie voortaan bij zijn bank een dynamisch gemengd fonds koopt ook aan de taks onderhevig kan zijn.

Deze taks  wordt in de volksmond de Reynderstaks genoemd. De belasting is enkele van tel voor de periode dat u het betrokken fonds in portefeuille had. Aankoopbewijs bijhouden kan dus belangrijk zijn, zeker zo u in de looptijd van uw bezit van bank of van broker veranderd. Want dan kan u niet meer op diens gegevens terugvallen.

Kunt u uw aankoopdatum niet bewijzen, dan gaat men voor fondsen met een Europees paspoort voor berekening van de belastbare basis terug tot 01/07/2005. Heeft uw fonds geen Europees paspoort, dan is de startdatum 01/07/2008.

Risicomijdend gedrag beloond? 30 % afgeroomd.

Deze taks bedraagt 30 % en is enkel beperkt tot het vastrentend gedeelte als de beheerder van het fonds in staat is de Taxable Income per Share (TIS) te reconstrueren. Kan hij dit niet, dan gebeurt er een “forfaitaire berekening”. In het slechtste geval op de volledige verkoopprijs van uw fonds.

Of de fondsbeheerder de TIS al dan niet kan berekenen, is blijkbaar niet zo gemakkelijk vast te stellen, blijkt uit dit artikel van Mijn Kapitaal.

Indicator gaf het advies om tegen 01/01/2018 al uw bestaande dynamische gemengde fondsen waarvan de TIS kan berekend worden te behouden (voor dergelijke fondsen blijft immers de minimumdrempel van 25 % van toepassing)  en de rest te verkopen.

Met deze bijkomende belasting, die gezien haar geleidelijke en quasi stiekeme verhoging (zowel in % van belasting – nu 30 %- als in toepassingsveld – nu vanaf 10%-) doet ze veel denken aan de accijnzenheffing op diesel en benzine.

De zeer ingewikkelde berekening van de Taxable Income per Share (TIS), kan een argument zijn om voor uw obligatiefondsen en gemengde fondsen voortaan binnen een TAK 23-structuur aan te kopen. Dit omdat de TIS voor dergelijke producten niet geldt. Let er echter op dat TAK 23 ook een eigen kostenstructuur heeft.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *