geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Piramides vind je overal


 

Ben je op reis in het post-Moebaraktijdperk in Egypte, dan stuit je op die van Cheops of Gizeh. Hou je je met populatie bezig, dan kan je niet om de bevolkingspiramide heen.Op die bevolkingspiramide zullen we in dit verhaal zeker nog eens terugkomen. Maar ook in beleggersland, is de piramide populair. Of misschien moeten we wel zeggen dat de beleggingspiramide populair was, gezien ze zowat uit het zicht verdwenen is rond 2008.

Met de beleggingspiramide wordt geprobeerd om met eenvoudig visuele middelen duidelijk te maken hoe je best belegt. Hieronder vind je een vereenvoudigd model.

Iedereen moet natuurlijk eerst zorgen dat hij een basis heeft, waarop hij kan terugvallen. Net zoals de fundamenten van je huis, hou je dus beter een groot stuk van je inkomen op spaarrekeningen. Hoe groot dit stuk moet zijn, bepaalt iedereen voor zichzelf. De vakliteratuur heeft het er vaak over dat je met liquide geld minstens 6 maanden moet kunnen overbruggen. Dus geld op je zicht-  & spaarrekening mag gerust het equivalent van 6 maanden inkomen bevatten.Dit om eventuele onvoorziene schokken / uitgaven te kunnen opvangen. 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NL) berekende wat uw reserve dient te zijn

Bevat uw spaarrekening meer, dan kan dit toch zinvol zijn. Misschien ben je doelbewust voor iets aan het sparen (een andere auto, zonnepanelen voor op je dak, aankoop van huis) dat je mogelijk binnen 2 à 3 jaar wenst aan te schaffen. Soms hou je je geld ook even liquide op spaarrekeningen, omdat je denkt binnenkort een interessantere belegging te kunnen doen of wil je even afwachten tot duidelijk is welke richting de financiële wereld opdraait.

Bovenop een spaarrekening kan je een gedeelte van je geld in kasbons (of termijnrekeningen,…) investeren. Hierbij zet je je geld voor een duurtijd van 2, 5, 8 of 10 jaar vast. Je weet welke rente je hiervoor ontvangt. Meestal is deze rente hoger dan die op spaarrekeningen.Je rekent er op dat de fiscaliteit niet te hard wijzigt (nu moet je 21 % voorheffing op die producten betalen), maar dit element heb je niet in de hand.

Wil je iets meer rendement, dan moet je bereid zijn om wat meer risico te nemen. Je kan dit risico spreiden door te opteren voor fondsenbeleggingen. Dit is de corebusiness waarover het in deze blog zal gaan.  Nog grotere risico’s neem je als je kiest voor individuele obligaties (leningen van overheden of bedrijven) of aandelen (deelbewijzen van bedrijven). De stijging van een aandeel kan fenomenaal zijn. Zie hiervoor bijv. wat het Apple-aandeel presteerde de laatste 2 jaar. Maar de daling kan even fenomeneel zijn. Denk aan de waardedalingen bij nagenoeg elk bankaandeel tussen 2007 & heden. Het kan nog erger, want de laagste koers van een aandeel is natuurlijk 0. Dan is het bedrijf over de kop gegaan en ben je je geld kwijt. Veel Belgen hebben nog onzalige herinneringen aan Lernout en Hauspie, waar ze dit meegemaakt hebben. Maar ook een obligatie kan zijn waarde verliezen. En bedrijf dat een lening uitschrijft en daarna in financiële moeilijkheden komt, kan natuurlijk zijn schulden niet meer afbetalen. Ook een land dat een zeer hoge schuldengraad heeft, kan dit meemaken (denk aan Griekenland).

Een obligatie- of aandelenfonds bevat een groepering van verschillende obligaties of aandelen. Sommige kunnen het slecht doen, maar als de korf van producten groot genoeg is, zal de negatieve evolutie normalerwijze afgevlakt worden. Een gemengd fonds is een fonds dat zowel uit obligaties als aandelen bestaat.

situering van fondsen t.o.v. spaarrekeningen en aandelen
Het risico stijgt, naarmate het product hoger in de piramide staat. Fondsen nemen een middenpositie in.

Conclusie: Individuele aandelen of obligaties zijn risicovoller dan fondsen. Bouw je een eigen beleggingsstrategie op? Zorg dan eerst dat er genoeg geld beschikbaar is voor onvoorziene omstandigheden of aankopen op korte- of middellange termijn. Verdeel de rest van je geld uit over producten, die risicospreidend zijn. Fondsen zijn daarvoor perfect. Pas met een klein stukje van je geld koop je daarna eventueel ook nog individuele obligaties of aandelen.

Helaas leert de ervaring dat velen nooit de fase van spaarrekeningen of kasbons / termijnrekeningen verlaten. En als ze het dan toch doen, springen ze dan nog vaak naar producten van de hoogste risicoklasse, zoals aandelen. Wie zei ook weer: “Greed is good?” Als hebzucht het overneemt van rationele overwegingen, dan ben je niet goed bezig. Fondsen mogen dan niet erg sexy zijn, ze zijn wel een gouden middenweg voor wie meer rendement ambieert en zijn risico’s wil beperken.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *