geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Pensioen-GPS van AXA mist de afslag naar duurzaamheid.


 

 

Zet uw GPS op bestemming “Pensioen”

De voorbije weken kondigde AXA aan dat ze volop wil inzetten op persoonlijk pensioenadvies voor haar klanten. TOP! De CEO van AXA Bank wil zijn agentennet weghalen van de pure productverkoop en hen oriënteren op begeleiding van de klant. Net wat de wetgever met zijn MiFID-regelgeving voorheeft.

Via uitgebreide gesprekken en met gebruikmaking van digitale technieken (dankzij fintecher Gambit).  Als na dergelijke gesprekken de pensioenkloof die zich bij de klant voordoet in beeld gebracht is, zal men een beleggingsstrategie opzetten om deze te dichten. Zo wil men tot optimale, gepersonaliseerde oplossingen komen.

AXA beperkt zich hierbij tot 22 fondsen en maakt zich sterk dat ze met deze fondsen zowat alle gewenste beleggingscombinaties afdekken. In deze beperktheid kunnen agenten zich dan al vlug de meester tonen. En zullen ze minder of geheel niet – om bij Goethe te blijven- in de verleiding komen om zich als een Faust te gedragen.

Met een dergelijke strategische ommezwaai worden de AXA-kantoren voor een langere tijd een nieuw pad opgeduwd. Is op dit pad ook aandacht voor duurzaam beleggen? Of niet?

Pensioensopbouw is immers voor de meeste mensen (na hun hypotheekverplichting) een lange termijn-opdracht, waar veel aandacht én geld naartoe hoort te gaan. Met dit geld zou een hefboom gemaakt kunnen worden om positieve ontwikkelingen te ondersteunen. Per slot wil iedereen in een toekomst leven, waar het leven beter en niet slechter is dan dit van vandaag.

Als we de geselecteerde fondsen nu eens naast de meetlat van de Morningstar Sustainability Rating leggen, kunnen we dan iets leren? We deden de proef per 15/12/2017.

  • 8 van de 22 fondsen zijn door Morningstar nog niet gequoteerd op duurzaamheid. Iets wat we niet AXA ten kwade kunnen duiden. Morningstar spreekt zich pas sinds maart 2016 uit over de graad van sustainability binnen de fondsenwereld. En er zijn nu eenmaal erg veel fondsen die op die weegschaal moeten plaatsnemen om geijkt te worden. Een beetje hulp van bijkomende specialisten is dan ook meer dan welkom.
  • De gewogen scoring uit de 14 overige fondsen komt uit op 3,214 op 5 (schaal van 1 tot 5). We zijn er daarbij van uitgegaan dat je als klant in het kader van risicospreiding uit deze fondsen allemaal een even groot gedeelte onderschrijft.

    Met de hakken over de sloot: een onopvallende score
  • 2 fondsen scoren het maximum van de punten : AXA Rosenberg US Equity Alpha FundAXA World Funds Framlington Human Capital A , 4 fondsen scoren een behoorlijke 4. In het PS van deze bijdrage relativeren we hun toekomstige aanwezigheid in pensioenoplossingen.
  • Maar er zijn onder de 14 gequoteerde fondsen ook 3 fondsen die met een cijfer 2 een stuk onder het gemiddelde quoteren, terwijl ook 1 fonds zich in de kelder van duurzaamheid bevindt: AXA World Funds Framlington Global Small Cap A Ter verdediging van dit laatste kunnen we nog inroepen dat het mogelijk door zijn profilering (kleine bedrijven) wat onderpresteert (kleine bedrijven hebben minder mankracht om prioriteit te geven aan duurzaamheidsverslaggeving en juist het hebben van dergelijke verslaggeving wordt vaak als 1 van de criteria ter beoordeling weerhouden).

Er kan dus min of meer uit de steekproef bewezen worden dat duurzaam beleggen niet echt prominent in het vizier zat toen de keuze voor de fondsen gemaakt werd.

Nochtans kon je midden deze zomer de bank horen (nou ja: lezen) verklaren dat duurzaam beleggen de norm wordt, heeft AXA recent haar divestment-beleid aangescherpt en is het zelfs in onderzoek naar aandacht voor klimaatbeleid bij pensioenfondsen betrokken.  Het lijkt er dus op dat ergens tussen het vastleggen van de beleidsopties van AXA én de uitwerking van hun klantenbenadering de marketeers een slecht GPS-signaal ontvingen en van hun pad afgeweken zijn. Een gemiste kans dus om “Put your money where your mouth is” in praktijk te brengen.

PS:

In het kader van de MIFID-wetgeving is het ook interessant dat de keuzes bij AXA een gemiddeld risico van 4,32 (op schaal tussen 1 & 7) laat zien. Om dit na te gaan hebben we de risicograad van elk fonds opgeteld en door 22 (aantal fondsen) gedeeld. Dit cijfer komt overeen met dit van een licht hoger dan gemiddeld risicoprofiel (balanced). Uiteraard is pensioenopbouw iets voor de lange termijn en kan door de lange termijn de risico-acceptatie iets hoger zijn dan normaal.

Maar het blijft wel af te wachten of de profielbepalingen die momenteel op basis van MIFID-wetgeving uit vragenlijsten rollen hier ook zullen mee overeenstemmen. Ervaring leert immers dat hier wel eens een kloofje gaapt. Door het feit dat er in de profielbepaling zoveel gewicht gelegd wordt op kennis en ervaring én het financiële analfabetisme van de gemiddelde Belg eerder hoog is, worden nogal wat klanten naar behoedzamere profielen gekanaliseerd. En de wetgever verwacht dat je op basis van de opgelegde zorgplicht een aan het profiel aangepast aanbod aan de klant doet.

4 van de 6 voorgestelde fondsen die het op vlak van duurzaamheid goed doen (score 4 tot 5) hebben een hoge risicoklasse (3 x 6 op schaal tot 7 en 1 x 5 op 7). Je kan er derhalve jammer genoeg ook nog eens van uit gaan dat deze minder dan gemiddeld in onderschreven contracten bij klanten zullen weerhouden worden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *