geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Over winnaars en verliezers


We volgen 116 beleggingsfondsen op. Als we louter naar hun rendement kijken, dan zien we enkele constanten. Wie waren de toppers en wie de floppers? Ik lijst ze hieronder op met wat commentaar. Omdat we ook rekening houden met de duurzaamheid van de fondsen steken onze modelportefeuilles niet vol met alle winnaars die je hieronder aantreft. Hoewel enkele wel geregeld geselecteerd werden/worden.

Een tip: tussen haakjes zetten we de score die het betrokken fonds haalt bij onze objectiveringsoefening. Onze modelportefeuilles worden opgebouwd uit fondsen die daar doorgaans meer dan 60 % scoren.

De winnaars en verliezers op korte termijn.

De floppers in 2021.

In 2021 waren dit de Emerging Marketfondsen, die ten gevolge van de overheidsingrepen in China zwaar achteruitboerden.

Verder scoorden volledige obligatiefondsen niet goed. De schuldige hier is de ultralage rente.

roppers en floppers
Triodom is een belangenvereniging van certificaathouders van Triodosbank. Ze voelen zich onheus behandeld door het gebrek aan verhandelbaarheid van de certificaten. Ook de houders van de Triodos Euro Bonds Impact Fund obligatie zullen zich niet lekker in hun vel voelen.
 1. Magellan C: – 15,50 % (38%)
 2. Comgest Growth EM: – 15,34 % (30 %)
 3. Carmignac Emergents: – 10,98 % (44 %)
 4. Nordea1 EM Leaders: -4,54 % (68 %)
 5. Triodos Euro Bonds Impact Fund: -3,79 % (30 %)
De toppers in 2021.

Opvallend hier zijn 2 fondsen die in 1 specifieke sector (met name: water) investeren. Verder een fonds dat in informatica investeert, 1 dat wereldwijd – en 1 dat specifiek in Europa investeert.

 1. Skagen Global: + 40,51 % (52 %)
 2. Lyxor MSCI Information Technology ETF: + 40,30 % (45 %)
 3. Pictet Water: + 39,58 % (59 %)
 4. RobecoSam Sustainable Water: + 38,57 % (66 %)
 5. DNCA Invest SRI Europe Growth: + 37, 94 % (51 %)

De winnaars en verliezers op middellange termijn.

De floppers over de laatste 5 jaar.

Ook hier weer een obligatiefonds & 2 Emerging Market-fondsen. Verder brachten ook 2 gemengde fondsen structureel niet veel op. We geven hieronder het geannualiseerd rendement weer.

 1. Triodos Euro Bonds Impact Fund: +0,09 % (30 %)
 2. Trusteam Optimum A: + 1,07 % (36 %)
 3. Comgest Growth EM: + 1,09 % (30 %)
 4. Magellan C: + 1,25 % (38%)
 5. FFG European Sustainable Moderate: 1,70 % (31 %)
De toppers over de laatste 5 jaar.
 1. Lyxor MSCI World Information Technology ETF: +27,80 % (45 %)
 2. Morgan Stanley Inv. Global Opportunity: + 21,56 % (31 %)
 3. DPAM Inv. New Gems: + 20,27 % (59 %)
 4. Robeco Global Consumer Trends: + 20,27 % (39 %)
 5. Mainfirst Global Equities: + 19,52 % (19,52 %)

De winnaars en verliezers over langere termijn.

De floppers over de laatste 10 jaar.
 1. Triodos Euro Bonds Impact Fund : + 1,65 % (30 %)
 2. Trusteam Optimum A: + 2,29 % (36 %)
 3. Echiquier Credit SRI Europe: 3,35 % (41 %)
 4. DCNA Invest Eurose: + 3,76 % (26 %)
 5. Magellan C: + 4,14 % (38 %)
De toppers over de laatste 10 jaar.
 1. Lyxor MSCI World Information Technology ETF: +23,31 % (45 %)
 2. Morgan Stanley Inv. Global Opportunity: + 20,13 % (31 %)
 3. Robeco Global Consumer Trends: + 18,25 % (39 %)
 4. Nordea 1 – Global Clim. & Envir. : + 16,60 (68 %)
 5. Amundi VS Pioneer Fund: + 15,85 (40 %)
toppers en floppers
Het is niet allemaal goud wat blinkt, maar de Lyxor MSCI World Information Technology Etf was de voorbije 10 jaar toch een goudklompje voor de passieve belegger.

Dat bepaalde namen verschillende malen in de lijst voorkomen betekent niet automatisch dat ze ook in de toekomst slecht of goed zullen presteren. Het duidt er wellicht meer op dat hun beleggingsuniversum de wind mee of tegen had.

Zo kan je bij het Triodos obligatiefonds duidelijk de trend naar steeds minder rendement aflezen. Logisch, omdat de rentes de voorbije 10 jaar quasi doorlopend lager gedoken zijn.

Bij de Lyxor ETF zie je dan weer duidelijk dat tech-aandelen in de voorbije 10 jaar hun opmars gemaakt hebben. Deze opmars is zelfs in de laatste paar jaar nog versneld.

Obligaties uit de gratie en aandelen boven?

Alvast in de voorbije jaren was dit het geval.

De verliezers zaten in de hoek van de obligaties.

Dusdanig zelf dat ook enkele gemengde fondsen, door het gewicht van de obligaties die onderdeel van hun beleggingsbeleid zijn, mee op de bodem dreven.

Aandelenfonds op Emerging Markets gericht deden het niet allemaal slecht.

In 2021 waren zij duidelijke verliezers. Maar ook op 10 jaar vind je er enkele in de onderste regionen. Een aanduiding dat ze best een niet al te groot gewicht in de portefeuille krijgen. Terwijl het met het oog op toekomstige (vb. demografische) ontwikkelingen wellicht toch onverstandig is om ze volledig te dumpen uit een dynamische portefeuille.

Bij de winnaars valt de technologiesector op.

Ook bij bvb. het Morgan Stanley, het Amundifonds en het Robecofonds is de techsector goed vertegenwoordigd. Voor Amundi is dit logisch omdat het fonds zich op VS-beleggingen focust. Morgan Stanley is dan weer -zoals de naam van het fonds het al verraadt- een opportunistisch fonds. En tech kon daar de voorbije jaren dus zeker niet ontbreken. Ook in het Robecofonds is tech goed vertegenwoordigd: consumenten vlogen natuurlijk ook op laptops, GSMs, tablets, Netflix, … en de software of hardware die onze verslavingen onderhouden.

De ecologiesector duikt ook bij de winnaars op.

Zie bvb. ook de fondsen rond het segment water, die het vorig jaar goed deden. De goede prestaties voor de ecologiefondsen zijn een stuk te danken aan het feit dat de cijfers slechts teruggaan tot 2012 en niet verder. Ecologiefondsen hadden bvb. in 2011 zwaar af te rekenen met de concurrentie die plots uit China kwam aanwaaien, waardoor de bedrijven die toen in  de portefeuille van dergelijke fondsen staken flink achteruitboerden. Maar omdat dit jaar net buiten die 10-jarig periode valt, is hier niets meer van te merken.

Staar je niet blind op tendensen uit het verleden.
Pantha Rhei” wisten de Oude Grieken al. Alles is vloeiend. Er zijn niet veel zekerheden.

Laat dit een reminder zijn dat we toch steeds voorzichtig moeten zijn en ons niet zomaar klakkeloos op tendensen mogen blindstaren. Ook binnen een aanzwellende tendens is de koersbeweging meestal niet rechtlijnig omhoog.

Als je rendementen vergelijkt moet je je steeds bewust zijn van het tijdskader waar je naar kijkt. Net buiten dit tijdskader kan er bvb. een grote ramp gebeurt zijn, die uit het gezichtsveld gehouden wordt. Fondsbeheerders hebben er soms het handje van weg om juist die periodes naar voor te schuiven die het meest gunstig afstralen op de prestaties van hun fondsen.

Regelmatig gewagen analisten zelf van verschuivingen in tendensen. Zo werd al enkele keren geopperd (ook deze maand trouwens) dat er een sectorrotatie aan de gang is. Niets is permanent. Maar is het tijdperk van de tech voorbij ten voordele van de bedrijven uit de oude economie? We twijfelen. En al is de tijd van hernieuwbare energie en transitie weg van fossiele brandstoffen nu echt wel aangebroken, dan nog betekent dit niet automatisch dat alle fondsen die in die sector investeren hoogvliegers zullen zijn in de jaren, die voor ons liggen.

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *