geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles: alle 25 goed in 2013?


 

We publiceerden begin januari reeds de opbrengst van onze eigen reële

Zullen we ons aan marketing peptalk wagen?
Zullen we ons aan marketing peptalk wagen?

beleggingsportefeuille. Daar haalden we vorig jaar  een jaarrendement van 14,76 %. Begin 2013 hadden we conform onze inzichten én rekening houdend met beschikbare gelden en het beleggingsprofiel die potentiële klanten konden hebben ook 25 verschillende modelportefeuilles samengesteld. Deze modelportefeuilles volgen we ook systematisch op. Daarom kunnen we er nu ook de resultaten van kunnen bekend.

Nu was 2013 algemeen, gezien een goed beleggingsjaar. Maar wat is de waarde van onze glazen bol? Een glazen bol hebben we niet, maar 24 op de 25 van onze combinaties scoorden goed. Onze doelstelling is om een gemiddelde opbrengst van 5 % per jaar te bekomen. 24 modelportefeuilles zaten daar in 2013 boven. De uitschieter (n° 5) haalde zelfs een rendement van 24,29 %. U vindt het overzicht van die modelportefeuilles hier.

1 portefeuille scoorde negatief (-1,20 %) (n°1). In feite hadden we dit geen “portefeuille” mogen noemen, want ze zondigt tegen de principes van diversificatie, omdat ze maar 1 fonds bevat. Maar omdat we moeten roeien met de riemen die we hebben en ook voor de voorzichtige belegger met weinig financiële middelen een aanbod willen klaarhouden, stak dit 100 % obligatiefonds in ons aanbod. Aangezien obligaties te maken hadden met de (neiging) stijging van de rente deden ze het over het algemeen niet echt goed. We konden dat ook zien aan de relatief povere resultaten van bank- en verzekeraarslievelingen als Carmignac Patrimoine, die over 2013 erg matig scoorden.

In ons overzichtslijstje zie je de behaalde resultaten in de eerste 6 maanden tussen haakjes staan. U zal kunnen opmerken dat vooral het tweede jaargedeelte verantwoordelijk is voor de spectaculaire cijfers bij sommige van de fondsen.

Globaal genomen kan gezegd worden dat wie risico’s durfde nemen daarvoor beloond werd. De dynamische portefeuilles behaalden de beste resultaten. Dit is de evidentie zelf in goede beursjaren, net zoals we daar in slechte beursjaren ook de slechtste resultaten zullen zien.

We hebben nooit verborgen dat we soms ook niet-duurzame fondsen inschakelen om beter aan het risicoprofiel van de klant te kunnen beantwoorden. We werken immers met verzekeraars om onze portefeuilles samen te stellen én we moeten roeien met de riemen die ons daar aangeboden worden. Verzekeringsfondsen die duurzaam zijn en die dan nog in voldoende mate kunnen aangeboden worden naar gelang profiel en investeringsmogelijkheden van de klant: het is niet steeds een evidente combinatie. En we kiezen ervoor om het risicoprofiel van de klant zo goed als mogelijk te respecteren. Onze duurzaamheidsinsteek mag wel een persoonlijke obsessie zijn, willen we niet door de strot van iedere klant duwen.

Wat leren ons de modelportefeuilles die wel 100 % duurzaam zijn? Als we mogen afgaan op onze eigen reële portefeuille zou 2013 daar ook een goed jaar moeten geweest zijn. Dat blijkt ook . Met uitzondering van de reeds eerder besproken model”portefeuille” n°1, die negatief scoorde, zijn er nog 7 modelportefeuilles opgenomen die voor 100 % uit maatschappelijk verantwoorde investeringen bestaan, te weten n° 16, 18, 20, 21, 22, 24 en 25. Dit zijn allen portefeuilles voor wie € 15.000 of meer kon investeren.

En hier blijkt dan weer dat spreiding werkt. N° 18 is een defensieve portefeuille en scoorde 9,64 %. Het toprendement werd daar behaald met n° 21 – u raadt het al- een dynamische portefeuille die zowat dubbel rendeerde: 18,31 %. Een betere spreiding van de investering (meer fondsen) leidde vorig jaar alvast bij de gebalanceerde- en de dynamische portefeuilles tot een ietwat afgevlakt rendement. Hiermee wordt een klassieker in beleggingsland ondersteunt: door spreiding van risico haal je de pieken én de dalen uit je opbrengst.

Al bij al kunnen we tevreden zijn over de behaalde resultaten.

Aangekleed en voorzien van een blinddoek
Aangekleed en voorzien van een blinddoek

In de jaren 70 bestonden er verzamelLP‘s onder de titel ” Alle  X (variërend getal) goed!”. Meestal was de hoes aangekleed (nou, ja eerder uitgekleed 😉 ) met een afbeelding van een mooie (naar klassieke – uiterlijke normen) dame, die het geheel extra wervend maakte.

Daar de technologie niet toeliet om meer dan 20 nummers op 1 plaat te persen, vonden we niet direct een afbeelding van dergelijke LP, die aanschouwelijk maakt dat 24 van de 25 van onze modelportefeuilles er pal op zaten.

Maar met het prentje hiernaast zijn we al dik tevreden. Vooral de aanwezigheid van de blinddoek strekt ons tot vreugde (eerder dan de tracktitels ;-)). Die blinddoek moet er ons immers aan herinneren dat we absoluut niet weten in welke richting we in de toekomst zullen bewegen. In die zin zijn de rendementen van 1 jaar wel leuk, maar…  ze bewijzen nog niet dat onze beleggingsfilosofie – en insteek (lange termijn en met aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen: MVI / ESG (ecologisch, sociaal,en bestuurlijk correct & transparant) / SRI ) blijven werken.

Zelf zijn we ervan overtuigd dat we, gezien de maatschappelijke toestand vandaag, niet anders kunnen dan in die richting bewegen. Maar de wens is al dikwijls genoeg de vader van de gedachte geweest. En zelfs al zouden we gelijk hebben: de weg is lang en zal naast eenzaamheid ook nog genoeg putten en moeilijk te beklimmen heuvels bevatten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *