geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles 2023: halverwege en goed bezig?


Traditiegetrouw hebben we begin 2023 weer 24 modelportefeuilles uitgewerkt. We deden dit rekening houdend met onze gewijzigde objectiveringsscore én met ons gecorrigeerd buikgevoel. Hoe staan ze er voor nu de eerste helft van het jaar voorbij is?

Combinatie van rationaliteit en intuitie.

Via onze objectiveringsscore krijgen fondsen punten op basis van bewezen rendement én gewogen duurzaamheid. Het spreekt voor zich dat fondsen die hoog scoren meer in onze modelportefeuilles opgenomen worden dan fondsen met een lagere score. Uitzondering hierop zijn de modelportefeuilles die met kleinere bedragen werken. Sommige van onze aanbieders stellen hun fondsen slechts open voor wie zijn portemonnee zelf voldoende opent.

Het gecorrigeerd buikgevoel is een inschatting van wat wij zelf denken dat zal spelen in de periode. Dit is deels gebaseerd op onze marktkennis, aangevuld met elementen die wij oppikken uit de financiële- en beleggingspers. We zijn er ons bewust van dat we sommige dingen maar opmerken omdat we er open voor staan/ Daarom blijven we dit enigszins relativerend als ‘buikgevoel’ omschrijven.

Globaal gezien goed ingeschat.

Onze modelportefeuilles 2023: halverwege en goed bezig?
Onze modelportefeuilles deden het in de eerste jaarhelft redelijk goed.

Als we nalezen wat we in de pagina modelportefeuilles  2023 schreven, lijkt het dat we enkele keren goed zaten in onze vooruitzichten. Maar, helaas, ook soms de bal verkeerd raakten. Onze grootste kemel was wel de verzuchting dat we op een recessie afstevenden (niet onjuist) én dat daarom het rendement in de 1e jaarhelft wellicht lager zou zijn dan het lange-termijngemiddelde. Dat bleek niet correct.

De markt gaf een erg vertekend beeld. Zo groeiden de meeste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven amper in de voorbije 180 dagen. Maar door de hype die losbarstte rond Artificiële Intelligentie (AI) schoten de meest belangrijke tech-aandelen flink omhoog. Die hun stijging zorgde er voor dat het slabakken van vele andere bedrijven in de fondsen die wij opvolgen eerder aan het oog onttrokken bleven. Eerlijkheidshalve vermelden we dat we de steile remonte van tech en de doorbraak van AI niet voorzien hadden.

Per sector kunnen we onderstaande commentaar kwijt.

Let op: in de 2e jaarhelft kan wat we hier schrijven ook gewoon door nieuwe feiten achterhaald worden. We houden het dus op voorlopige evaluaties.

geen obligaties opgenomen in onze defensieve portefeuilles.

Dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. De stijgende rente had weliswaar een minder verwoestend effect op deze producten dan vorig  jaar. Maar, met uitzondering van 1 opgevolgd obligatiefonds dat in Emerging Markets belegt, zitten in dit segment momenteel geen hoogvliegers.

defensief is in feite gemengd.
YTD = hier van 01/01/2023 tot 30/06/2023

Bij de gemengde fondsen zien we een spreiding in rendement van -2,30 % naar + 11,59 %. Omdat onze defensieve modelportefeuilles opgebouwd zijn uit voornamelijk gemengde fondsen hebben we daar een voorlopige YTD-opbrengst die varieert tussen 5,42 % en 7,12 %.

In onze gebalanceerde modelportefeuilles zitten wat meer full aandelenfondsen. Het is dan ook niet abnormaal dat hier het voorlopig YTD-rendement strandt tussen 5,92 % en 9,06 %.

geen Emering Markets

Bij de algemene aandelenfondsen die we volgen hadden we begin 2023 besloten niet in te zetten op Emerging Markets. De opbrengsten bij dergelijke fondsen (van -0.78 % tot 4,39 %) zijn niet van die aard dat we ons besluit betreuren. Ook hadden we beslist om het gewicht van Europese fondsen wat te verlagen ten nadele van wereldwijd beleggende fondsen. Ook hier hebben we (voorlopig) gelijk. De Europese aandelenfondsen halen tot 30/06 een rendement van -6,56 % tot 15,68 %. Wereldwijde aandelenfondsen schommelen tussen – 1,24% en 18,42 %. In beide gevallen zijn de hekkensluiters fondsen die zich op vastgoed toeleggen.

AI en technologie zijn tot hiertoe de winners bij themafondsen

Bij de sectorfondsen is het beeld divers. Fondsen die inzetten op de waterproblematiek haalden een rendement dat schommelt tussen 3,81 % en 11,57 %.  Klimaatfondsen scoren binnen een iets bredere bandbreedte: van -1,03 % tot 11,77 % YTD). Clean-Energyfondsen deden het beter: tussen 9,56 % en 18,50 % YTD.

Het best scoorden echter de fondsen die technologie of AI als investeringsfocus hadden. Daar waren rendementen in de eerste jaarhelft van 22,96 % tot 30,39 %. In onze modelportefeuilles zijn er geen specifieke AI of technologiefondsen opgenomen. Wel is technologie (en in mindere mate AI) in relatief veel gewone aandelenfondsen (goed) vertegenwoordigd.

Risico (voorlopig?) beloont.

In de cijfers wordt bevestigd dat in goede beurstijden risico beter vergoed wordt dan voorzichtigheid. Onze dynamische modelportefeuilles presteerden beter dan de gebalanceerde. Deze laatste overklasten de defensieve benadering. Onze dynamische modelportefeuilles haalden YTD-rendementen tussen 8,57 % en 10,39 %.

Meestal winners geselecteerd.

In 2 defensieve-  en 2 gebalanceerde portefeuilles zit 1 fonds dat voorlopig nog negatieve rendementen (YTD= -0,07 %) oplevert. Maar omdat dit slechts een klein gedeelte van de belegging uitmaakt is het effect hiervan quasi nihil. Globaal gezien kunnen we dan ook zeggen dat de gemaakte keuzes na 6 maanden praktijk redelijk goed uitgedraaid zijn. Uiteraard zijn de verliezen die vorig jaar opgetekend werden nog niet opgehaald, maar het gaat wel de goede richting uit.

Ons gespreid aanbod vergeleken met enkele indexen.

We citeren hier ter vergelijking de rendementen van enkele beursindexen.  Net als een index spreiden we onze voorstellen uit over verschillende onderdelen zodat we niet alle eieren in dezelfde mand leggen.

YTD-rendement 1e helft 2023 (cijfers genoteerd 30/06)

  • BEL20 : – 6,05 %
  • BEL ESG: –  2,18 %
  • Eurostoxx50: + 15,45 %
  • Dow Jones Sustainable Europe Index: +7,49 %
  • S&P 500: + 14,51 %
  • MSCI AC World: + 9,97%
  • Dow Jones Sustainable World Index: + 11,17 %

Hou er rekening mee dat deze indexen ‘aandelen’ waarderen. Omdat onze defensieve- en gebalanceerde portefeuille ook een een flink gedeelte ‘niet-aandelen’ bestaat mag je deze niet 1 op 1 hiermee vergelijken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *