geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

2 van onze leveranciers bovenaan in Nederlandse top duurzaamste beleggers


Wie vertrouwd is met Ethisch Beleggen weet dat we

  • voor relatief kleine inlagen (onder € 10.000 of periodiek beleggen) vaak fondsen van NN selecteren. We vinden er min of meer de combinatie terug die we betrachten: duurzaam én rendabel. In onze objectiviteitsscore halen de geselecteerde fondsen een bovengemiddelde quotering.
  • voor duurzaam pensioensparen/lange termijn sparen het aanbod van Athora Belgium verkiezen boven dit van NN. Gezien dit meer spreiding toelaat en het makelaarsproduct van NN nog te recent is om het grondig te kunnen evalueren op rendabiliteit.

onze leveranciers bij top nederlandse duurzaamste beleggersEn wat blijkt nu? Volgens het tweejaarlijks onderzoek naar pensioenfondsen en verzekeraars van VBDO zijn net Athora Nederland en NN Group de duurzaamste institutionele beleggers.

Klimaat laat ook ‘kapitalisten’ niet koud.

“Institutionele Beleggers” worden door velen nog als synoniem voor ‘kapitalisten, die overal achter de schermen touwtjes in handen houden’ gezien. Het is een karikatuur die -zoals het een karikatuur past- meer van doen heeft met de behoefte om anderen in vakjes te duwen dan met de werkelijkheid.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling merkt in haar bevindingen dat de klimaatproblematiek wel degelijk goed verankerd geraakt bij institutionele beleggers. Gelijktijdig wijst ze er echter op dat dit toch nog onvoldoende is op weg naar een zero carbon samenleving in 2050. Niettegenstaande  ze de top van de rangschikking innemen -met respectievelijk 4,5 en 4 op een schaal tot 10 (cijfers voor 2020)-, hebben ook beide verzekeraars nog flink wat huiswerk te maken. Het rapport mbt. de verzekeraars vindt u hier. Aanbevelingen om verdere stappen te zetten zijn er ook. Ze zijn neergeschreven in Dutch Institutional Investors and Climate Change.

Nederland is niet België.

De tijd van de 17 Provinciën is lang voorbij. België en Nederland grenzen aan elkaar, maar kennen toch veel verschillen. Zo is de interesse in duurzaam beleggen én zijn de beschikbare gegevens hierover in beide landen verschillend. In België ken ik bvb. geen studie die verzekeraars hierop zinvol quoteert.

Mbt. Athora

Het beleid van Athora Nederland niet noodzakelijk gelijk aan dit van Athora onze leveranciers bij top nederlandse duurzaamste beleggers Belgium. Tussen beide is er bvb. geen structureel samenwerkingsverband. Je kan alleen maar hopen dat het Nederlandse beleid afstraalt op de Belgische zuster.  Maar toch heeft Athora Belgium in haar fondsenaanbod duidelijk de kaart van aandacht voor duurzame fondsen gekozen. Ze was bvb. de eerste die de SFDR-inschaling van alle door haar verdeelde fondsen bekendmaakte.

Mbt. NN

De fondsen die we via NN Insurance Belgium kunnen verdelen zijn niet steeds onze leveranciers bij top nederlandse duurzaamste beleggers dezelfde als wat NN-klanten in Nederland ter beschikking hebben. Maar ook hier merkten we al jaren -voor andere Belgische verzekeraars schoorvoetend volgden- meer aandacht voor het aspect duurzaamheid in het fondsenaanbod.

Tevreden met onze keuzes.

Als ik nu wijs op het feit dat we met Ethisch Beleggen oplossingen betrekken van NN en Athora, is dit op zich geen bewijs dat we de juiste duurzame fondsen voor u selecteren. Het is hoogstens een indicatie dat onze praktijk de koplopers  (volgens dit onderzoek) al lang op het spoor is. Door onze onafhankelijkheid en ervaring op die specifieke Belgische markt mocht natuurlijk ook verwacht worden dat onze leveranciers bij de top van Nederlandse duurzaamste beleggers behoorden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *