geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze gebalanceerde modelportefeuilles 2022 in de analysetool van een wereldwijde financiële groep. (deel 3)


(zo je dit niet deed, lees dan eerst het deel 1 van dit dossier. Dit om het algemeen kader te kennen. We behandelen hier uitsluitend hoe onze gebalanceerde modelportefeuilles uit de scan een van wereldwijde financiële groep te voorschijn kwam).

Gebalanceerd versus rendementsgericht

de gebalanceerde modelportefeuilles na analyse
In tegenstelling tot bovenstaande vorm van balanceren, loop je met een gebalanceerde portefeuille niet over een dun touw. Je probeert een mengvorm te maken van verschillende beleggingsinstrumenten en doet niet aan waaghalzerij.

In de analysetool van Allianz vindt je geen voorstel voor een ‘gebalanceerde’ portefeuille. Zelfs spreken ze over ‘rendementsgericht’. Rendementsgericht houdt voor hen in dat de portefeuille bestaat uit 20 % obligaties ( investment grade €) en 80 % aandelen/kansrijkere beleggingen (30 % wereldwijde aandelen, 20 % Europese aandelen, 10 % aandelen opkomende landen, 10 % offensieve specifieke thema’s en 10 % offensief gemengde producten).

Vroeger beschouwde men een gebalanceerde portefeuille een portefeuille waar zowel een groot percentage obligaties als een groot percentage aandelenfondsen in zaten.  Officieel vastgelegde verhoudingen waren er niet, maar je mag gemakshalve rekenen dat het minimum van het ene 35 % mocht zijn en het maximum van het andere dus 65 %.  Wij gebruikte de term zelf nog omdat hij ingeburgerd is als profielomschrijver. Maar ook in onze opvattingen kan je nog van ‘gemengd’ spreken als er een meer dan 65 % aandelen gedeelte in de portefeuille steekt. Onze opvatting komt dus redelijk goed overeen met wat Allianz stelt.

Algemene opmerkingen

Met betrekking tot onze modelportefeuille van € 10.000 komt er geen opmerking.

Onze portefeuilles voor periodieke betalingen,  voor € 3.000, voor € 6.000, voor € 15.000, voor € 30.000 en voor € 60.000 krijgen als opmerking dat ze niet inspelen op het valutarisico. Beleggingen in vreemde valuta bieden volgens hen extra rendementskansen en beperken de impact van koersschommelingen. Dergelijke beleggingen steken echter niet in onze modelportefeuilles.

De analysetool merkt op dat onze portefeuilles voor periodieke betalingen, voor  € 3.000, voor € 6.000 en voor € 15.000 te weinig gediversifieerd zijn. Aandelen uit opkomende landen zitten niet in onze modelportefeuilles.

Rekening houdend met hun opvatting van een ideale portefeuille hebben zij gelijk. Maar gaan wij in de fout?

  • Enerzijds moeten wij rekening houden met het beschikbare aanbod en de voorwaarden bij onze leveranciers.  Voor kleine inlages zijn onze mogelijkheden minder ruim.
  • Anderzijds willen we het voor de gebalanceerde belegger niet nodeloos ingewikkeld maken. Beleggen in opkomende landen hadden wij in het verleden wel beperkt opgenomen in enkele gebalanceerde portefeuilles. Maar gezien de sterk gestegen invloed die de Chinese politiek op het Chinese bedrijfsleven ontwikkelde in de laatste maanden van 2021, zijn we bij de opmaak van onze portefeuilles extra voorzichtig te werk gegaan. dit omdat niet duidelijk was (is) hoe ver deze invloed de ontwikkelingskansen van die bedrijven hypothekeert.

Vergelijking gebalanceerde modelportefeuille Ethisch Beleggen met standard portefeuille

€ 100 € 500 € 3000 € 6000 standard portefeuille op rendement mikkend standard portefeuilleop risico mijden mlikkend
jaarrendement na 30 jaa 9,19 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 14,04 % 13,92 % 9,83 %
maximaal verlies 27,59 % 28.21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 10000 standard portefeuille op rendement mikkend standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 5,13 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 12,40 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 24,09 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 15000 standard portefeuille op rendement mikkend standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaat 10,35 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 15,91 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 29,83 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 6 maand 10 maand 10 maand
€ 30000 standard portefeuille op rendement mikkend standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 7,79 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 13,74 13,92 % 9,83 %
maximaal verlies 27,30 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 8 maand 10 maand 10 maand
€ 60000 standard portefeuill op rendement mikkend standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jar 9,34 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 14,01 % 13,92 % 9,83 %
maximaal verlies 27,42 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 6 maand 10 maand 10 maand

Commentaar bij vergelijkende tabel.

  1. De buitenste kolom rechts laten we buiten beschouwing. Deze betreffen de resultaten van hun ideale belegging voor een risicomijdende belegger. We willen uitsluitend “gebalanceerd met gebalanceerd’ vergelijken. Dus kijk alleen naar de groene kolom (cijfers van onze modelportefeuille) en vergelijk met de blauwe kolom (hun ideale rendementsgerichte portefeuille).
  2. In de analyse van onze modelportefeuille voor een bedrag van € 10.000, € 15.000 en € 60.000 steekt een fonds dat in de analyse van de verzekeraar niet meegenomen werd. Het gaat telkens om hetzelfde fonds. In feite wordt daar dus maar respectievelijk 85 %, 90 % en 92 %  van de portefeuille geanalyseerd. Betrokken fonds draagt in het geheel van de opgenomen fondsen qua rendement op 3 jaar respectievelijk 2,47 %, 2,19 % en 1,17 % bij. Mogelijk steekt hierin de verklaring voor het minder jaarrendement over 3 jaar in de portefeuille voor € 10.000.
  3. Onze modelportefeuille voor een bedrag van € 10.000 (rekening houdend met mogelijke impact van opmerking 2) presteert slechter dan de ideale Allianz portefeuille op vlak van jaarrendement. De modelportefeuille voor € 30.000 doet het een beetje slechter dan die van Allianz. Alle andere modelportefeuilles haalden een significant hoger rendement.
  4. De volatiliteit en het maximale verlies op onze portefeuille van € 10.000 ligt significant lager dan die bij Allianz. Bij die van € 30.000 scheelt dit slechts een fractie.
  5. Het maximaal verlies ligt bij de modelportefeuille van € 15.000 iets hoger dan bij de ideale portefeuille van Allianz. Alle andere portefeuilles lopen minder risico. Terwijl ze -met uitzondering van de modelportefeuille op € 10.000- ook nog eens een fors hoger gemiddeld jaarrendement over een periode van 3 jaar halen.
  6. De volatiliteit ligt bij de meeste modelportefeuilles (uitzondering: die van € 15.000) iets lager. Maar toch recupereren ze vlugger. Na een inzinking haalt ze haar verlies op op 6 , 7 of 8 maand en niet op 10 maand.

Algemene conclusie.

Het aanbod dat we met Ethisch Beleggen voor een gebalanceerde klant kunnen doen waarbij we én rendement en duurzaamheidsvereisten combineren kan uit een voldoende aantal fondsen geselecteerd worden. De resultaten op vlak van volatiliteit en maximaal verlies wijzen er op dat we vaak iets minder risico in onze gebalanceerde modelportefeuilles steken hebben. Daar bovenop halen de meerderheid van de modelportefeuilles ook een hoger rendement.

Met een drop-mogelijkheid van meer dan 28 % en een wisselvalligheidsfactor van rond de 14 % is het duidelijk dat focussen op rendement een belangrijk risico met zich meebrengt. Dit moet bij beleggers het besef aanscherpen dat ‘gebalanceerd’ beleggen niet voor de korte termijn bedoeld kan zijn. Dus alleen te doen met geld dat men geruime tijd kan missen.

meestal beter rendement …

Risico wordt normalerwijze beloond. In de ideale rendementsportefeuille van Allianz levert dit een rendement van +/- 8,00 % op jaarbasis over 3 jaar op. Bij Ethisch Beleggen zaten we op een (uitgezonderd de modelportefeuille voor € 10.000) fors hoger rendement in de voorbije 3 jaar, terwijl de volatiliteit en het maximale verlies niet nodeloos opliepen. Vaak integendeel.

de gebalanceerde modelportefeuilles na analyse
Hoe vlugger je herstelt, hoe minder last je hebt van het ongeval/de crash.
… en kortere hersteltijd

Omdat ook de recuperatie na een terugval nog eens vlugger plaatsvond, kan je misschien zelfs spreken van een globaal beter aanbod.

In een hevig bewegende markt is een kortere hersteltijd o.i. een voordeel. Dit voor het geval je alsnog toch onverwacht je geld uit de belegging zou moeten wegtrekken. Psychologisch is dit eveneens een (licht) voordeel. Omdat bij zware terugvallen de paniek vaak plots opduikt en tot impulsieve beslissing ingegeven door angst kan leiden. Beslissingen als ‘ik wil alles verkopen  vooraleer ik nog meer verlies oploop’. Hoe vlugger je aanvoelt dat een terugval gevolgd wordt door een recuperatie, hoe minder kans dat je niet kan weerstaan aan dergelijke impulsieve beslissingen.

Let er echter op dat de analysetool cijfers gebruikt over een korte periode (3 jaar). Een periode die ook nog eens atypisch was door de covid-pandemie. We kunnen onze bevindingen dus niet zomaar doortrekken over een lange termijn. Ze zijn niet meer dan een indicatie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *