geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze dynamische modelportefeuilles 2022 in de analysetool van een wereldwijde financiële groep. (deel 4)


(zo je dit niet deed, lees dan eerst het deel 1 van dit dossier. Dit om het algemeen kader te kennen. We behandelen hier uitsluitend hoe onze dynamische modelportefeuilles uit de scan een van wereldwijde financiële groep te voorschijn kwam).

Dynamisch versus rendementsgericht

de dynamische portefeuille geanalyseerd
Bij de zoektocht naar meer procenten kan men ook met een kater eindigen

In de analysetool van Allianz vinden we geen ‘dynamische’ portefeuille. We kunnen dus alleen maar vergelijken met hun ‘rendementsgerichte’ portefeuille. Deze bestaat uit 20 % obligaties ( investment grade €) en 80 % aandelen/kansrijkere beleggingen (30 % wereldwijde aandelen, 20 % Europese aandelen, 10 % aandelen opkomende landen, 10 % offensieve specifieke thema’s en 10 % offensief gemengde producten).

Bij de dynamische portefeuille accepteren wij het om meer risico te nemen om de kans om meer rendement te bekomen te verhogen. Het kan zelfs gaan tot een formule waarbij de totale inleg in aandelenfondsen gebeurt.

Algemene opmerkingen.

Bij elk van onze dynamische modelportefeuilles heeft de analysetool de opmerking gemaakt dat er een gebrek aan diversificatie is. Ik vermoed dat dit komt omdat er geen obligatiegedeelte voorzien is.

Uitgezonderd de portefeuille van € 10.000 wordt ook opgemerkt dat er een valutarisico is. Inderdaad fondsen in vreemde munten zijn niet opgenomen in onze modelportefeuilles. Volgens de analysetool missen we daardoor extra rendementskansen en beperken we de impact van koersschommelingen niet.

Voor de portefeuilles van € 30.000 en € 60.000 wordt een nieuw risico opgevoerd. Dit wordt er het countryriskother genoemd.  Het lijkt een verzamelnaam voor marktpartijen die hun betalingsverplichtingen niet kunnen/willen naleven of emittenten met een lage kwaliteitsrating. Wellicht sloop dit er in omdat dit de enige beleggingen zijn waar een blootstelling aan emerging markets opgenomen is.

Anomalie in analyse en in 1 portefeuille

Verder is er iets vreemds aan de hand bij de portefeuille van € 10.000. Plots wordt er op aandelenniveau (niet op portefeuilleniveau) een opmerking gemaakt over onderweging – en overweging in sommige regio’s. Terwijl er in de portefeuille geen aparte aandelen geselecteerd zijn. Met de opmerking dat er op portefeuilleniveau een gebrek aan diversificatie was, is in feite hetzelfde reeds gezegd. Effectief is in deze portefeuille naderhand beschouwd een te groot gewicht aan Europa ten koste van blootstelling aan de VS te melden.

Uiteraard zijn veel van die opmerkingen het rechtstreeks gevolg van het feit dat we het over een dynamische portefeuille hebben. Je kiest bewust voor meer risico (en de hoop op meer rendement). Dit gebeurt onder meer door selectiever te kiezen waarin je investeert. Uiteraard leidt dit tot minder diversificatie.

Vergelijking dynamische modelportefeuille Ethisch Beleggen met standaard portefeuille_kopiëren

€ 100 / € 500 / € 3000 / € 6000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 11,04 % 8,00 % 4,82 %
volatiliteit op jaarbasis 15,30 % 13,93 % 9,83 %
maximaal verlies 29,49 % 28.21 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 10000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 8,80% 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 17,99 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 32,60 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 15.000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 10,83 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 16,12 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 30,14 % 28.21 % 21,41 %
hersteltijd 6 maan 10 maand 10 maand
€ 30.000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 11,18 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 16,05 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 31,71 % 28.21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 60.000 Standard portefeuille op rendement mikkend Standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 11,94 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 16,14 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 30,99 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 6 maand 10 maand 10 maand

Commentaar bij de vergelijkende tabel.

  1. We vergelijken de groene kolom (onze modelportefeuilles ) met de blauwe kolom (de ideale rendementsgerichte portefeuille volgens de analysetool). Gezien we hier zelf opteerden voor een hoog risico mag je verwachten dat de cijfers tussen beide kolommen afwijkend zijn.
  2. Wat het jaarrendement over 3 jaar betreft scoren al onze portefeuilles beter dan deze van de alternatieve portefeuille door de analysetool naar voor geschoven. Dit is het resultaat van een globaal gezien positieve markt in de voorbije 3 jaar. Was de markt negatief gestemd, dan was er veel kans dat onze cijfers lager lagen. Risico loont in een gunstige markt, maar wordt afgestraft in een angstige markt.
  3. In onze dynamische portefeuilles van € 10.000, € 15.000 en € 30.000 is 1 fonds niet meegenomen in de analyse. Respectievelijk  22 %,  10 % en 10 % uit onze portefeuille blijft dus niet geëvalueerd. Mogelijk verklaart dit bij de portefeuille van € 10.000 waarom het rendement ondanks het nemen van meer risico nauwelijks meer rendement opleverde.
  4. In onze dynamische portefeuille van € 60.000 zijn zelfs 2 fondsen niet in de analyse opgenomen. Samen maken zij 18 % van de belegging uit.
  5. In al deze modelportefeuilles kan het maximaal verlies oplopen van +/- 30 à 33 %. Ook de volatiliteit ligt hoger (tussen 15,30 % en 18 %).
  6. Hoge volatiliteit speelt echter in 2 richtingen. Als het fout gaat zak je dieper, maar als het goed gaat recupereer je beter. In al onze modelportefeuilles is de hersteltijd 30 à 40 % lager dan die uit de portefeuille van de analysemaker. Zijnde 6 of 7 maanden in plaats van 10.

Algemene conclusie.

In de laatste 13 jaar was de rente laag en probeerden de centrale banken bij de minste inzinking bij te springen. Hierdoor werd risico nemen in feite onevenredig goed beloond. Ondertussen lijkt er een einde gekomen aan de ‘free lunch’ en komen we weer in een ‘normalere situatie’. Het is dus niet zeker dat dynamische portefeuilles zo goed blijven scoren. In onze dynamische portefeuilles pakte dit in de voorbije 3 jaar wel nog goed uit. Miskijk je echter niet op de cijfers. Die kunnen niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de toekomst.

We hebben er het raden naar waarom Allianz in zijn analysetool geen equivalent opgenomen  heeft voor een dynamische portefeuille. Mogelijk is dit uit voorzorgsprincipe. Als verzekeraar wil je immers eerder risico’s wegnemen, ontzorgen, … dan risico’s stimuleren. Maar het maakt het wel moeilijk om juiste conclusies te trekken uit hun commentaren op onze portefeuilles. Het blijft toch en beetje appelen met citroenen vergelijken.

Groot potentieel, maar realiseert zich dit ook?

Toch kan je niet om de conclusie heen dat dynamisch beleggen groot rendementspotentieel heeft. Mits je voldoende diversificatie aanbrengt worden de risico’s ook uitgevlakt. Op basis van hun insteek concludeert de analysetool dat onze portefeuilles te weinig gediversifieerd zijn. Nochtans vinden wij spreiding ook erg belangrijk. Zo focussen wij met de dynamische portefeuilles niet alleen op fondsen die zich in relatief kleine ESG-niches profileren. Steeds is er eerst een groot gewicht aan duurzame fondsen die een breed beleggingsveld overspannen. Zowel regionaal als wereldwijd. Maar de analysetool haalde wel een onevenwicht in de opmaak van onze modelportefeuille voor € 10.000 naar boven.

de dynamische portefeuille geanalyseerd
Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook

Voor zover we kunnen inschatten hebben veel jonge DIY-beleggers die diversificatieregel aan hun laars gelapt. In goede tijden was dit zalig, maar nu komt de terugslag (denk Bitcoin, meme-aandelen, …). Hopelijk gaat die generatie niet verloren voor de beleggerswereld nu ze hun wonden likken. En hopelijk leren ze er ook iets uit.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *