geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze defensieve modelportefeuilles 2022 geanalyseerd door een wereldwijde financiële groep. (deel 2)


(zo je dit niet deed, lees dan eerste het eerder gepubliceerd artikel. Dit om het algemeen kader te kennen. We behandelen hier uitsluitend hoe onze defensieve modelportefeuilles uit de scan een van wereldwijde financiële groep te voorschijn kwam).

Defensief versus risicogericht.

onze defensieve modelportefeuilles 2022 geanalyseerd
Uit deze vergelijking (al enkele jaren oud) zie je dat “defensief” niet langer bij iedereen gelijk staat met een overaanbod obligaties selecteren.

De analysetool van Allianz doet zelf geen voorstel voor een “defensieve” portefeuille. Zelf spreken ze over “risicogericht”. In die zin lijken ze op dezelfde lijn te zitten als wijzelf. Ze huldigen geen conservatieve opvatting over wat ‘defensief’ is. Hun ideale risicogerichte portefeuille bestaat uit 40 % obligaties (30 % investment grade € / 10 % hoogrentend in €) en 60 % aandelen/kansrijkere beleggingen (20 % aandelen wereldwijd, 20 % aandelen Europa, 10 % aandelen opkomende landen, 10 % offensief gemengde producten).

In klassieke opvattingen bestaat een defensief beleggingsprofiel voornamelijk uit obligatiebeleggingen en in mindere mate uit gemengde fondsen. Wijzelf gebruiken de term “defensief” wel nog, maar we hebben reeds herhaaldelijk beschreven dat dit in de huidige marktomstandigheden (de voorbije 10 jaar) voor ons niet betekende dat een overaanbod aan obligaties diende te domineren.

Algemene opmerkingen.

Met betrekking tot onze modelportefeuille van € 10.000 komt er geen opmerking.

Onze portefeuilles voor periodieke betalingen, voor € 3.000, voor € 6.000, voor € 15.000, voor € 30.000 en voor € 60.000 krijgen als opmerking dat ze niet inspelen op het valutarisico. Beleggingen in vreemde valuta bieden volgens hen extra rendementskansen én beperken de impact van koersschommelingen. Dergelijke beleggingen steken niet in onze modelportefeuilles.

De analysetool merkt op dat onze portefeuilles voor periodieke betalingen, voor  € 3.000 en voor € 6.000 te weinig gediversifieerd zijn. Hoogrentende obligaties én aandelen uit opkomende landen zitten niet in onze modelportefeuilles.

Rekening houdend met hun opvatting van een ideale portefeuille hebben zij gelijk. Maar gaan wij in de fout?

  • Enerzijds moeten wij rekening houden met het beschikbare aanbod en de voorwaarden bij onze leveranciers.  Voor kleine inlages zijn onze mogelijkheden minder ruim.
  • Anderzijds willen we het voor de defensievere belegger niet nodeloos ingewikkeld maken. Beleggen in opkomende landen hadden wij in het verleden wel beperkt opgenomen in enkele defensieve portefeuilles. Maar gezien de sterk gestegen invloed die de Chinese politiek op het Chinese bedrijfsleven ontwikkelde in de laatste maanden van 2021, zijn we bij de opmaak van onze portefeuilles extra voorzichtig te werk gegaan. Dit omdat niet duidelijk was (is) hoe ver deze invloed de ontwikkelingskansen van die bedrijven hypothekeert.

Vergelijking defensieve modelportefeuille Ethisch Beleggen met standaard portefeuille

€ 100 / € 500 / € 3000 / € 6000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 7,59 % 7,78 % (*) 4,82 %(*)
volatiliteit op jaarbasis 13,57 % 13,93 % (*) 9,83 % (*)
maximaal verlies 26,50 % 28.21 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 10000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 4,39 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 10,27 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 21,42 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 15.000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 6,36 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 11,79 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 25,23 % 28.21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand
€ 30.000 Standaard portefeuille op rendement mikkend Standaard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 5,94 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 12,71 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 25.91 % 28.21 % 21,41 %
hersteltijd 9 maand 10 maand 10 maand
€ 60.000 Standard portefeuille op rendement mikkend Standard portefeuille op risico mijden mikkend
jaarrendement na 3 jaar 6,61 % 8,00 % 4,92 %
volatiliteit op jaarbasis 11,89 % 14,09 % 9,94 %
maximaal verlies 25.23 % 28,21 % 21,41 %
hersteltijd 7 maand 10 maand 10 maand

Commentaar bij vergelijkende tabel.

  1. De middelste kolom laten we buiten beschouwing. Deze betreffen de resultaten van hun ideale belegging voor een rendementszoekende belegger. We moeten echter “defensief met defensief’ vergelijken. Dus kijk alleen naar de groene kolom (cijfers van onze modelportefeuille) en vergelijk met de blauwe kolom (hun ideale risicogerichte portefeuille).
  2. In de analyse van onze modelportefeuille voor een bedrag van € 10.000 steekt een fonds dat in de analyse van de verzekeraar niet meegenomen werd. In feite wordt daar dus maar 86 % van de portefeuille geanalyseerd. Betrokken fonds staat in de ranking van de opgenomen fondsen qua rendement op 3 jaar op te 2e plaats. Mogelijk steekt hierin de verklaring voor het minder jaarrendement over 3 jaar.
  3. Onze modelportefeuille voor een bedrag van € 10.000 (rekening houdend met mogelijke impact van opmerking 2) benadert de ideale Allianz portefeuille op vlak van jaarrendement (lichtjes lager), volatiliteit (lichtjes hoger) en maximaal verlies. Maar toch recupereert ze vlugger. Na een inzinking haalt ze haar verlies op op 7 maand en niet op 10 maand.
  4. Alle andere portefeuilles zijn toch nog iets minder defensief dan de ideale portefeuille bij Allianz. Dit blijkt uit de hogere volatiliteit en het hogere maximale verlies. Ten voordele van onze portefeuilles pleit dan weer het hogere jaarrendement én de kortere herstelperiode na inzinking.

Algemene conclusie.

Het aanbod dat wij met Ethisch Beleggen voor een defensieve klant kunnen doen waarbij we én rendement en duurzaamheidselementen combineren is eerder beperkt. Dit veroordeelt ons om voor dit type klant toch iets meer risico op te zoeken. Dit iets hoger risico wordt -op basis van de voorbije 3 jaar-  gecompenseerd door hoger rendement.

Maar laat ons duidelijk zijn: Defensief beleggen én rendement willen halen gaat gepaard met risico-acceptatie. Immers, zelfs de iets defensievere ideale portefeuille van Allianz heeft nog een maximale drop-down van meer dan 21 % en een wisselvalligheidsfactor van ongeveer 10 %.

Ik kan me voorstellen dat veel defensieve beleggers hierdoor uiteindelijk toch passen en hun geld op een spaarrekening blijven parkeren. Een plaats waar het met zekerheid koopkracht verliest.

onze defensieve modelportefeuilles 2022 geanalyseerd
Beeldspraak: ben je een -letterlijke- coole kikker als je je geld op spaarrekening aanhoudt?

Het is een beetje alsof je in een niet-verwarmd huis blijft zitten. Je hebt het koud en op termijn is dit geen oplossing. Je voordeur opentrekken en door de vrieskou moeten om verder weg beter oorden te kunnen vinden schikt je echter meer af. Terwijl je juist door de stap te zetten en je huis te verlaten de kans neemt om uiteindelijk elders te kunnen ontdooien.

Een beetje het verhaal van de levende kikker die blijft zitten in een pan waar hij langzaam dood gekookt wordt. Maar dan in omgekeerde versie. Een versie waar de kikker blijft zitten in een diepvriezer die net in het stopcontact gestoken is. Het is er niet warm en het lijkt veilig. Tot hij met zijn pootjes vastgevroren zit en zijn kansen op vrijheid verkeken heeft..


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *