geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Ons logo is beschikbaar


 

Het was niet eenvoudig om een goed en geschikt logo te bedenken om het begrip ethisch beleggen te illustreren. Als we op internet surfen en inzoemen op “duurzaam“, “sustainability“, dan zijn er tal van foto’s of tekeningen beschikbaar. Geen enkele ervan bleek ons inziens omvattend & ruim genoeg om te gebruiken: ruimtefoto’s van de Aarde, bloemenvelden, eenzame ijsberen op afgescheurde ijsschotsen, windmolens, lachende mensen, vrolijke gezichten, spelende kinderen, …. ze passeerden allemaal de revu.

Ons inziens belichten ze echter vaak maar een deelaspect van “ethisch beleggen”: het ecologische of de mens stond centraal.

Uiteindelijk heeft onze ontwerper zich laten inspireren op de Vitruviusman van Leonardo da Vinci . Deze tekening is alom gekend.

onze inspiratiebron

Deze Uomo universale toont een athletische blanke man, die omgrensd wordt door een cirkel en een vierkant. Aan dit beeld zijn reeds tal van betekenissen gegeven. Voor sommigen is dit het oersymbool  van de mens die zowel zijn fysiek als intellect ten volle gebruikt en op die manier de perfecte afspiegeling is van alles waar de Renaissance voor stond. Anderen zien er echter het toppunt van verfoeilijk antropocentrisme in. Hierbij is “de mens de maat der dingen”. Een creatuur dat zichzelf zo centraal stelt, dat hij/zij alle natuurlijke bronnen niet alleen mag gebruiken, maar ook uitputten.

Het is een beeld dat alvast onwrikbaar vooruitgangsoptimisme uitstraalt: de toekomst ligt breed open voor wie de klansen grijpt.

In ons logo hebben we de onderlinge verbondenheid tussen mens en Aarde proberen te vatten. Het figuurtje staat met zijn lichaam niet voor de Aarde, maar is er naar de Aarde gedraaid. Alsof hij/zij ze wil omhelzen/omvatten.

Met onze kleuren groen en blauw, verwijzen we naar zowel de “blauwe planeet” (water beslaat nu eenmaal het grootste gedeelte van het Aardoppervlak) als naar de “groene planeet”.
We hebben het figuur een T-shirt aangemeten, zodat we daarop nogmaals de 3P’s van duurzame ontwikkeling konden invoegen: People, Planet, Profit. We kozen expliciet voor Profit, hoewel er een tendens is om het woord Prosperity (welvaart)  te gaan gebruiken. Dit laatste zou beter weergeven dat de maatschappelijke meerwaarde van duurzaamheid verder reikt dan economische- en financiële groei.
 
Comform de originele tekening hebben we de onderkant van het lichaam naakt gelaten. Open en bloot. Dit benadrukt onze wil om transparant te zijn. Door de figuur te draaien, vermijden we ook de noodzaak om genitaliën te tonen. Niet uit preutsheid, maar om genderneutraal (gender) te zijn.
 
Omdat het over beleggen gaat hebben we uiteraard ook geld in ons logo opgenomen. De keuze voor muntstukken én niet voor biljetten verzinnebeeldt onze opvatting dat we met ethisch beleggen wel meerwaarde willen creëren, maar niet ten koste van mens en maatschappij. We gaan derhalve niet voor superwinsten en we gaan niet speculeren.
Omdat we een relatief groot aantal ecologische fondsen in ons aanbod hebben, hebben we op1 van de munten een logo van een windmolen afgebeeld.
 
Verder zijn de woorden ETHISCH BELEGGEN uitgesneden uit de kleurbalk. We spelen hier opnieuw met de kleuren groen en blauw. En de uitsnijding symboliseert nogmaals ons voornemen tot transparantie.
Tot slot kozen we ook voor een jong én speels logo.
We weten wel dat financiën en geld geen onschuldige thema’s zijn. Maar in onze opvattingen zijn dit middelen en geen doelen op zich. Middelen om gelukkig te worden of geluk te brengen.
Beleggen moet in onze opvatting dan ook niet overgelaten worden aan superserieuze oudere mannen in krijtstreeppak.
Zeker als ze al zouden vergeten zijn om de fun in hun leven te houden of als ze voorbij gaan aan het feit dat hun eigen leven ook niet eindeloos duurzaam is.
Ten andere, als we duurzaam willen zijn, is dit toch ook om onze planeet nog op een leefbare manier te kunnen doorgeven aan de generaties na ons. En die zijn per definitie jonger. De jeugd heeft de toekomst (tenzij we ze voor hen verknoeien).
 
het resultaat
Aan de lezer om uit te maken of we geslaagd zijn in ons opzet.
 
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *