geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Ola, de OLO op 10 jaar


 

Jarenlang werd door veel beleggers, analisten en vermogensbeheerders de mantra beleden “There is No Alternative“. Hiermee werd bedoeld dat je wel in aandelen belegd moest zijn om nog kans te maken op enig rendement. TINA werd hierdoor steeds vaker een beursbegrip dan dat het geassocieerd bleef met een langbenige R&B-zangeres.

The times they ‘re a changin.

Maar stilaan moeten we terug onze blik wenden naar de rentemarkt. Iets wat we op deze site ook lang niet meer gewoon waren. In België steeg de overheidsrente op 10 jaar (OLO staat voor Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie uitgegeven door de Belgische staat) gevoelig. Ze staat nu op 3,05 %.

de OLO op 10 jaar
De rente is spectaculair gestegen sinds het jaarbegin (grafiek De Tijd 20/10/2022)

Omdat dergelijke leningen als relatief veilig beschouwd worden, is de rente er een stukje lager dan bij meer risicovollere obligaties.

De rente die bedrijven moeten ophoesten om geld uit de markt te halen is vaak hoger. Zo komt BNP Paribas Fortis momenteel uit met een obligatie op 3 jaar die een rente van 5,35 % afficheert. Let wel:  dit is een brutorente in US $. Naast het wisselkoersrisico zijn er ook instapkosten, wordt de lening boven pari uitgegeven én dient u op de coupon 30 % roerende voorheffing te betalen. In realiteit zal je opbrengst dus een pak minder zijn. Maar toch!  Een relatief zekere positieve opbrengst. Is die niet te verkiezen boven de onmogelijk te voorspellen opbrengst van een beursbelegging in tijden van een aanstormende recessie?

Natuurlijk compenseert dergelijke opbrengst langs geen kanten het waardeverlies dat je met je geld oploopt door de huidige inflatie. Maar een aandelenbelegging biedt u deze garantie ook niet. Daar is de volatiliteit groter (kans op verlies/kans op hoger rendement).

Impact op onze visie

Bij ethischbeleggen.com, hebben we de voorbije jaren geen obligaties opgenomen in de modelportefeuilles. Zelfs niet voor profielen die defensief waren. Tot hiertoe bleek dit een goede beslissing. Dit jaar zijn de rendementen van obligatiefondsen zelf erg negatief. Dit ten gevolge van de hier vermelde sterke rentestijgingen. Obligatiefonden steken namelijk vol met leningen uit het verleden. Aan rentes die dicht tegen de 0 % hingen. Niemand is in de huidige marktomstandigheden geneigd om die aan te kopen. Er zijn immers nieuwe alternatieven zijn, die een hoger rendement garanderen.

Wat wordt in de gewijzigde omstandigheden onze houding? Wellicht moeten we toch de obligatiefondsen beter in de gaten gaan houden. Maar we vermoeden dat deze toch nog een tijdje volgestouwd zullen zitten met leningen aan oude, erg lage tarieven. Dus de overstap nu al maken en onze defensieve portefeuilles opbouwen met obligatiefondsen zal nog niet gebeuren.

Wel is het wellicht interessant om uit te zien naar flexibele gemengde fondsen. Dit zijn fondsen waarbij de beheerder niet gebonden is door vaste percentages obligaties of aandelen die diens portefeuillesamenstelling reglementeren. De beheerder heeft er alle vrijheid om volop voor obligaties of voor aandelen te gaan. Een beslissing die genomen wordt afhankelijk van de evolutie op de financiële markt. Blijft het onrustig in het aandelensegment en blijft de rente stijgen, dan kan cash mogelijk voor aankoop van nieuwe obligaties aangewend worden. Zodra de rente dan weer daalt, levert dit extra rendement op in het obligatiegedeelte.

Concreet

Ontdek de legende van de kolibri op de homepage van FFG 

Van de 4 gemengde fondsen met een flexibel beleggingsbeleid die we volgen is het FFG Global Flexible Sustainable Fund met een objectiveringsscore van 53 én een YTD-verlies (30/09/2022) van -11,49 % het meest geschikt om ingeschakeld te zijn. Volgens de SFDR-indeling is het ingedeeld in de meest duurzame categorie (art. 9).

De objectiveringsscore is niet optimaal, maar dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat het fonds slechts in 2018 van start ging. Het haalt dus geen punten op vlak van rendement op 5 en 10 jaar, noch komt het in aanmerking voor punten op basis van de Morningstar-rating op 5 of 10 jaar.

Op vlak van punten bij de objectiveringsscore presteert het beter dan de 4 100 % obligatiefondsen die wij opvolgen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *