geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Nu hoort u het eens van een ander.


 

Met een blog onder de naam ethischbeleggen.com is het logisch dat we lansen breken voor duurzaam beleggen. We vinden het zelf evident dat mensen die beleggen om voor zichzelf en/of anderen (kinderen, familie, derden) een financieel betere toekomst op te bouwen, ook rekening houden met de kwaliteit van deze toekomst. Zich eens rijk geboerd in isolement moeten opsluiten omdat de wereld onveilig is, het milieu ten gevolge van klimaatopwarming onleefbaar werd, de sociale ongelijkheid niet kleiner werd met alle gevolgen van polarisatie, afgunst en geweld die dit met zich meebrengt,…. Het is niet direct een wervend vooruitzicht.

Ons inziens kan je het niet blijven volhouden om te beleggen vanuit een egoïstisch standpunt volgens de principes van winstmaximalisatie et après nous le déluge. Dit maakt de problemen immers alleen maar groter in plaats van ze te helpen reduceren.

Beleggen kan dan ook een manier zijn om vandaag reeds mee vorm te geven aan deze betere toekomst. Maar het is niet omdat wij die overtuiging hebben, dat deze ook al voldoende door de financiële markt gedeeld wordt. Nochtans wijzen studies er op dat duurzaam beleggen min of meer mainstream aan het worden is. Door meer en meer mensen opgepikt wordt.

Blijkbaar sijpelt het duurzaam denken toch geleidelijk door bij vermogensbeherders.
Blijkbaar sijpelt het duurzaam denken toch geleidelijk door bij vermogensbeherders.

Op 08/06/2016 verscheen in het wekelijks fondsenkatern van De Tijd een (gesponsorde) bijlage waarin experts van verschillende vermogensbeheerders hun licht laten schijnen over hun beleggingsverwachtingen voor de 2e helft van 2016.Veertien beheerders kwamen daarbij aan het woord.

1 van de vragen was “Wat is er nodig om SRI (socially responsible investings )-beleggen echt te doen doorbreken in de Belgische markt?”

Omdat niet iedereen de Tijd leest én omdat het antwoord van beheerders toch een zicht biedt over hoe deze over de problematiek denken, heb ik de uitspraken even gerubriceerd.

Bij 2 van de ondervraagden, werd geen antwoord op de betrokken vraag weergegeven in de tekst. Het gaat hier over Amundi Asset Management en J.P. Morgan Asset Management. Mogelijk vonden deze de vraag niet relevant genoeg (in afweging met de boodschap die ze op de hen toegemeten ruimte wilden brengen).

Wat is het standpunt van de 12 anderen?

 1. ABN-Amro bij monde van Erik Joly, Head Investment Office/Chief Economist:

“Steeds mee rijpt binnen de financiële sector de idee dat duurzaam beleggen als volwaardig beleggingspakket aan het cliëntenbestand kan voorgelegd worden. Als voortrekker is ABN Amro groep ondertussen ruim 15 jaar actief in deze niche en beheert 6.4 miljard €  aan vermogen in duurzame oplossingen. Zo bieden we een duurzaam beleggen mandaat aan onder discretionaire vorm, wat in toenemende mate succes kent. We hanteren hierbij een positieve selectie voor de “best in class” ondernemingen en sluiten tegelijkertijd bedrijven uit die producten of diensten aanbieden waar geen matschappelijk draagvlak voor is.”

 

 1. AXA Investment Managers bij monde van Pol Pierret CEO AXA IM Benelux:

“ Ook al is België in dit domein eerder een goede leerling op Europees niveau, zouden inspanningen welkom zijn op het vlak van communicatie over de rendementen van de SRI-fondsen.”

 

 1. Degroof Petercam Asset Management bij monde vaan Yves Ceelen, Head of Institutional Portfolio Management:

“De SRI-markt wordt nog steeds gedomineerd door institutionele cliënten bij wie het vooroordeel leeft dat dit een, nichebelegging is, die door de beperkingen inzake diversificatie zou kunnen inboeten aan performance. Toch zijn steeds meer “mainstream”-beleggers ervan overtuigd dat SRI niet alleen hun reputatie beschermt, maar ook de financiële performance aanzienlijk kan verbeteren danzij een betere beoordeling van de risico’s op middellange en lange termijn.”

 

 1. Beobank, bij monde van Marc Danneels, Chief Investment Officer:

“Het besef dat een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijfsmodel zich op lange termijn vertaalt in financiële performantie. We zien de afgelopen jaren dan ook een sterk toenemende interesse van particuliere beleggers. De opkomst van specifieke  indexen in deze aanpak doen vermoeden dat we een verdere interesse zullen zien in dergelijke strategieën, die ook perfect integreerbaar zijn in “klassieke” fondsenportefeuilles.”

 

 1. COMGEST bij monde van Rob Deneke, Algemeen Directeur:

“SRI is bij een groeiend aantal beleggers al een belangrijk thema, maar is tevens voor een deel van deze beleggers nog steeds enkel een soort accessoire. Maar integreren van SRI criteria in het beleggingsproces kan wel degelijk ook een positieve bijdrage aan het economisch rendement opleveren. Die bewustwording zal tot verdere interesses gaan leiden.”

 

 1. DEUTSCHE BANK bij monde van Knut Huys, Senoir Fund Manager:

“ SRI moet meer dan alleen een marketing gimmick zijn, er moet ook een reële sociale impact voelbaar zijn. In dat kader lijkt ons een aanpak waar zowel de beheerder als de distributeur een deel van zijn vergoeding opgeeft ten voordele van concrete micro-financieringsprojecten aan ondernemende Belgen die in het reguliere kredietcircuit uit de boot vallen, een veel betere piste.

 

 1. FIDELITY International bij monde van Nick Peters, Portfolio Manager:

“Wij bekijken de beste winstmogelijkheden in functie van het risico en denken dat verantwoord beleggen hierin een essentiële rol speelt. We zijn van mening dat verantwoord beleggen van essentieel belang is om een zo hoog mogelijke opbrengst te garanderen aan onze klanten. Fidelity meent dat beleggen in verantwoordelijk beheerde ondernemingen in het algemeen vanuit zakelijk standpunt steek houdt. Het kan de economische waarde voor de belanghebbenden versterken en beschermen. Afwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemen maken een integraal deel uit van zowel ons beslissingsproces bij het beleggen als eigenaarschapspraktijken in alle activaklassen, sectoren en markten.”

 

 1. ING België bij monde van Thierry Masset, Chief Investment Officer:

“De doorbraak van SRI zal gedreven worden door twee elementen. Op de eerste plaats het aanbod. Vergelijk het met de supermarkt: als de producten niet in de winkel liggen, kunnen de klanten ze ook niet kopen. Hoe meer het SRI aanbod toeneemt, hoe meer er in SRI zal belegd worden. Op de tweede plaats de perceptie rond het rendement: duurzaam beleggen hoeft niet slechter te renderen als klassiek beleggen. Zeker omdat door SRI-filters te gebruiken ook een aantal risico’s worden vermeden. Tenslotte: wanneer de integratie van SRI in klassieke beleggingen zich verder zet, zullen duurzame tegoeden vanzelf stijgen.

 

 1. INVESCO bij monde van Oliver Brouwers, Head of Retail Sales Benelux/France/Nordics:

“Naar onze mening zal zich geen big bang voordoen bij dat type belegging, maar eerder een geleidelijke evolutie en bewustwording van de beleggers. Dat zal vermoedelijk een evolutief fenomeen zijn, te vergelijken met de markt van de elektrische wagens.”

 

 1. RICHELIEU Investment Funds bij monde van Kristel Cools, Group Head of Asset Management:

“SRI staat niet gelijk aan het beperken van investeringsopportuniteiten, wel het tegendeel. Bedrijven selecteren die volop hun processen aanpassen om te kunnen voldoen op ecologisch, sociaal en beleidsvlak, investeren vandaag volop in de toekomst. Onze samenwerking in België met Triodos maakt dit mogelijk. Vandaag investeren in de groei van morgen, de droom van elke belegger toch?”

 

 1. MEDIAN Financial Services for Professionals bij monde van Mark Scholliers, Bestuurder Financal Research & Development:

“Maatschappelijk verantwoord beleggen is een rekbaar begrip dat regelmatig op een behoorlijk commerciële manier wordt ingevuld. Bovendien produceren meer en meer klassieke bedrijven op een duurzame wijze. Daarom hoeft het specifiek promoten van SRI-beleggen voor ons niet.”

 

 1. UBS Asset Management bij monde van Daniel Rudis, Strategist Global Investment Solutions:

“Naar het voorbeeld van vele Europese landen kent ook België een sterk stijging van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MBV). Dit wordt mede gesterkt door de steeds veeleisender wordende Europese regelgeving. Verder worden consumenten zich bewuster van de problemen ten gevolge van de opwarming van de aarde en de vervuiling. Ten slotte zijn milieubewuste bedrijven in deze veranderende omgeving over het algemeen beter voorbereid op marktwijzigingen dan hun concurrenten.”

Het doorlezen van al deze antwoorden,uitgezonderd 11, duidt op één constante: beleggen met in acht name van de SRI-bekommernis houdt steek.

do what you can

Als dit geen krachtig statement is om ons gesterkt te weten in onze werking en aanbod, dan weet ik het niet meer. Je hebt hier op 1 rijtje een schare van diverse beheerders, die vandaag de dag elk op hun beurt schrijven “Ethisch Beleggen? Niet twijfelen, maar doen (*)!”.  Zij pikten deze boodschap op. Nu u nog.

(*): Uiteraard wil iedereen die hier aan bod kwam zijn eigen aanbod in de verf zetten. De publiscopie in De Tijd blijft in de eerste plaats reclame voor eigen huis. Waar ze vaak vooral de institutionele beleggers  proberen te verleiden. Maar ik span ze toch maar eens voor mijn kar. Via ons kanaal/kantoor bieden wij u immers een uitzonderlijk groot aanbod van duurzame beleggingsfondsen aan. En we hebben ook een aanbod voor wie klein wenst te beginnen of niet dadelijk over grote kapitalen beschikt.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *