geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Nordea sluit zijn Climate and Environment Fund wegens … teveel succes.


Nordea sluit zijn Climate and Environment Fund. Nochtans vallen belegginsfondsen niet onder de huidige regeringsrestricties. Gelukkig is het maar tijdelijk.

Om ons heen zijn restaurants en cafés nog gesloten wegens COVID-19. Maar ondertussen zijn de meeste winkels terug open. Naast een grote pandemie, zijn er in feite maar 2 redenen waarom een zaak sluit:

 • einde activiteit wegens
  1. pensioen of
  2. overname of
  3. faling
  4. (soms is er een tijdelijke sluiting bv. wegens ziekte, overlijden in de naaste kring van de zaakvoerder(s))
 • start van grote verbouwingen om de zaak aantrekkelijker te maken.

In de wereld van de beleggingsfondsen zijn falingen eerder uitzondering.  Soms stoppen fondsen omdat ze niet succesvol genoeg zijn. In voorkomend geval worden ze echter nog vaker gefuseerd met een zusterfonds dat wel succesvoller is.

Soft closure bij Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund

Nordea sluit zijn Climate and Environment Fund
Klimaatfonds gaat tijdelijk op slot

Zopas vernamen we echter dat het hierboven vermeld fonds voor onbepaalde tijd op slot gaat voor nieuwe klanten. Bestaande klanten kunnen echter wel in het fonds blijven storten. Deze tijdelijke sluiting wordt gemotiveerd door Nordea omdat het fonds zijn maximumniveau heeft bereikt. Het fonds dat in volle financiële crisis (13/03/2008) opgericht werd, werd het slachtoffer van zijn eigen succes. Het fonds verdubbelde in omvang gedurende het laatste jaar. Op 2 jaar tijd is het beheerd kapitaal met meer dan 500 % gestegen.

In de berichtgeving voor de Belgische klanten kan je lezen dat er gesloten wordt omdat het momenteel onmogelijk is het fonds efficiënt te blijven beheren. De bestaande klanten driegen hiervan het slachtoffer te worden. Lees: er stroomt momenteel zoveel geld naar het fonds dat de fondsbeheerders niet tijdig genoeg kwalitatieve bedrijven vinden waarin ze kunnen investeren. Zowel het aanhouden van cashgeld tot er investering gevonden is, als het investeren in minder kwalitatieve bedrijven, zou wegen op het toekomstige rendement. Geld bijpompen in bestaande investeringen is niet aangewezen. Wellicht omdat dan de spreidingsverplichtingen bij het fonds onder druk komen.

Zodra alles weer beheersbaar blijft , zal de soft closure mogelijk heroverwogen worden, waardoor ook nieuwe beleggers terug kans krijgen om het fonds aan te kopen.

Op de Luxemburgse site voor hun professionele beleggers kun je extra lezen dat het voor de vermogensbeheerder een topprioriteit is om de belangen van de klanten te beschermen. Tevens lees je er iets over het ESG Team dat gedurende de voorbije jaren uitgebouwd werd. En wordt hun nieuwste fonds Global Social Empowerment Strategy (inspelend op de S van ESG) in de verf gezet. Een fonds geboren in december 2020. Laten we zeggen: een zachte hint om hier kapitaal naartoe te laten vloeien.

Impact op onze modelportefeuilles 2021

Het betrokken fonds staat als ecologiefonds al een tijdje op onze radar. Het is dit jaar ook opgenomen in enkele van onze modelportefeuilles. Dat stelt ons voor de opdracht om in de komende maanden voor wie onze modelportefeuilles wil volgen een alternatief te zoeken.

Klimaatbeleggingen: een hype? …

Nordea sluit zijn Climate and Environment Fund
Voorzichtig blijven in het centrum van een hype

Het feit dat Nordea hier aan de noodrem trekt wijst er wel op dat er al een tijdje erg veel geld stroomt naar het fonds. Dat het fonds in de voorbije jaren her en daar prijzen won, zal daar wel voor iets tussen zitten. Ook de belangstelling van Millenials voor klimaatproblematiek én de sturing van meer en meer financiële adviseurs richting duurzaam beleggen zorgde er voor dat er nu in het Nordeafonds een flessenhals ontstaan is.

of Voorzichtig omgaan met andermans geld?

Maar ergens is het blijkbaar ook de aard van het beestje bij Nordea. Het is immers niet de eerste keer dat ze daar tot een soft closure overgaan:

 • Zo werd op 7/09/2016 ook hun Nordea Stable Return Fund voor een tijd gesloten.
 • En in 2015 werd ook al “hold your horses!” geroepen voor het Nordea Stable Equity-fonds.

Een succesvol (relatief) klein fondsenhuis kan blijkbaar op een sneeuwbaleffect rekenen bij haar klanten. Succes lokt klanten.  Ook bij het in de huidige tijdsgeest populaire klimaatfonds. Het siert dat dan niet automatisch verder gas gegeven wordt. Nordea sluit liever zijn Climate and Environment Fund tijdelijk.

Niet ‘Volume, Volume!” lijkt het motto te zijn. Maar eerder “Langzaam aan, dan breekt het lijntje niet”.  t’ Zijn scandinaven bij Nordea. En dat is ‘klimaatgewijs’ alvast een cool volkje.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *