geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

NewVDK : een bank vooruit?


NewVDK : een bank vooruit?
Petje af voor de coup de théatre bij NewB

Als een donderslag bij heldere hemel verschijnt 3 dagen voor een beslissende AV (*) bij NewB een konijn uit de hoge hoed. Die algemene vergadering moest definiëren of de organisatie zich na het verliezen van zijn banklicentie zou herorganiseren of zou ontbinden.

vdk bank wil NewB integreren in zijn eigen werking. NewB wordt er een exclusief agentschap. Met deze ingreep zou vdk bank een poort naar aanwezigheid in Wallonië openen. Het persbericht dat beiden over de mogelijke samenwerking opstelden vind je hier.

Tot op heden gaat het over een intentie. De algemene vergadering van NewB moet zich over dit akkoord nog uitspreken. Net zoals NBB, de toezichthouder. De raden van bestuur van zowel vdk bank en NewB keurden het akkoord reeds goed.

Een goede zaak?

Ja.

Er schuilt een zekere logica in de operatie.

Voor NewB kan het helpen om het op stapel staande banenverlies te stelpen.

Wie zich nog met NewB identificeert of treurde om de mislukking, vindt een uitweg zonder veel gezichtsverlies.

Voor vdk bank is er een aangroei van klanten waar ze haar producten aan verkocht kan krijgen. Klanten die mogelijk goede ambassadeurs van vdk worden.

Misschien niet.

Maar brengt deze mogelijke integratie voor de rest veel aarde aan de dijk? Dat valt af te wachten. Zowel voor NewB als voor vdk bank.

 • NewB moet beseffen dat ze als ‘agent’ voortaan ook afgerekend zullen worden op hun rendabiliteit voor vdk bank. In de financiële sector is het niet ongebruikelijk dat overnames gevolgd worden door sluitingen. De druk op het agentennet is erg groot. Zie maar eens hoe grootbanken hun aanwezigheid op lokaal vlak afbouwen. ING Bank doofde enkele jaren geleden zelfs het volledige agentennet van haar filiaal Record Bank.
 • Ook zal moeten blijken hoeveel gewicht NewB-organen krijgen in de structuur. Zullen ze inhoudelijk kunnen wegen op het vdk-beleid. Of zullen ze er gemarginaliseerd worden?
 • vdk bank legt in haar communicatie vooral de nadruk op een doorbraak naar Franstalig België.
  • Of dit lukt en hoeveel van de +/- 20.000 NewB-klanten trouw de overstap zullen maken is momenteel niet in te schatten.
  • Gaan deze op middellange termijn voldoende rendabel zijn (genoeg verrichtingen doen én andere producten afnemen)?
  • Wat mij betreft is het alvast opvallend dat in de communicatie de vele middenveldorganisaties die lid zijn van de NewB-coöperatie genegeerd worden. Ook de Vlaamse particuliere klant wordt ook nergens vermeld als doelgroep.

Onbescheiden maar soepel.

In haar communicatie blinkt het bestuur van NewB (opnieuw) niet uit in bescheidenheid. Terwijl er ook een zweem van vlotte wendbaarheid boven hangt. Dit is alvast onze indruk na lezing van wat er op de site van NewB staat.

‘t is moeilijk bescheiden te blijven, …

 1. Zo zou vdk bank over een net van lokale agentschappen beschikken, terwijl NewB kan rekenen op een uitgebreid online aanbod. Que?
 2. De vermelding valt dat vdk bank de enige Belgische bank is die lid is van de Global Alliance for Banking on Values.  Om commerciële redenen wordt hier Triodos Bank Belgium verzwegen. Triodos is natuurlijk een ‘Nederlandse’ bank. Dus ‘technisch’ is dit correct, maar collegiaal kan je het niet noemen.
 3. Bankieren voorgoed veranderen? Het zal nog niet voor direct zijn.

  Tevens wordt verwezen naar de quasi gelijke score die beide banken bij Bankwijzer halen. vdk bank haalt met 69 % een goed resultaat. Hoewel er op diverse vlakken nog werk aan de winkel is. In een bericht van FairFin van 2 maart ll. blijkt dat NewB 70 % scoorde. Er was/is ook een bank die beter scoorde (86 %). Deze werd hierboven al vermeld. NewB aligneert zich derhalve nu met ‘second best’. Iets wat vloekt met de vroeger uitgeschreven doelstellingen/ambitie.

 4. Ze noemen de samenwerking tussen beide ook de grootste ethische- en duurzaamste Belgische bank. Ook hier weer is dit technisch correct. Hoewel de verzwegen bank volgens pagina 12 van het bankwijzerrapport 2020 in België belangrijker is.
 5. Het bestuur van NewB lijkt er nog steeds van te dromen om een nieuwe bank op te richten. Volgend citaat komt letterlijk uit hun tekst: “Dit partnerschap zou dan ook kunnen leiden tot de oprichting van de eerste ethische en duurzame bank, met een volledig aanbod van dagelijkse bankdiensten, actief op het hele Belgische grondgebied.”
 6. NewB ziet voor zichzelf een sturende rol. Zo zou er regelmatig overleg plaatsvinden tussen de coöperatie NewB en vdk bank om actuele maatschappelijke uitdagingen en de vertaling daarvan naar het bancaire aanbod aan te pakken. Waardoor dit partnerschap een grotere sociale en ecologische toegevoegde waarde zou kunnen opleveren. Ik weet niet welke concrete afspraken hierrond gemaakt zijn of welke garanties NewB hiervoor gekregen heeft. Maar een ‘overgenomen partij, die tot een agentschap van de andere gereduceerd wordt’, heeft meestal niet echt veel beslissingsmacht.
Flexibel als een tuinslang.

In De Wereld Morgen wordt er fijntjes op gewezen dat NewB vroeger de grote woorden niet schuwde en weinig respect had voor concullega’s. Met uitspraken als ‘de hele financiële sector doet aan greenwashing‘ impliceer je natuurlijk ook vdk bank.

In het eerder al geciteerde rapport van bankwijzer (uitgegeven door FairFin, 1 van de founding fathers van NewB) loont het ook om even stil te staan bij wat daar over vdk bank (vanaf p. 62) gepubliceerd werd. Zo lees je dat het bestuur van de bank en de manier van werken weinig transparant is.

Ook op vlak van respect voor partners en arbeidsrechten loopt het er niet steeds voorbeeldig. Zo werden in het verleden ook bij vdk bank tal van agentschappen gesloten. Soms van zelfstandige agenten die de voorafgaande jaren redelijk wat geïnvesteerd hadden om hun kantoor de juiste look en feel te geven. Recent werd er zelfs nog een vakbondsafgevaardigde ontslagen. Toch vreemd voor een bank met roots uit de christelijke arbeidersbeweging.

Financité, de organisatie waar de voorzitter van NewB uit gerecruteerd werd, heeft vorig jaar nog klacht ingediend tegen de grote Belgische banken en Jofico. Jofico is een initiatief waar ook vdk bank zijn schouders onder zet.

Merkwaardig dat dit alles nu onder tafel geveegd lijkt. Wie zei ook al weer “principes zijn als winden die je best geruisloos en traag loslaat“?

Wat doet de coöperant?

Titel refereert naar de praktijk om gewonde paarden uit hun lijden te verlossen.

Het is niet aan ons om advies te geven. Iedereen heeft het recht om te geloven in een doorstart.

In het verleden hebben de coöperanten de plannen van de Raad van Bestuur gevolgd. Dit maakt dat de kans erg groot is dat de Algemene Vergadering van NewB in de komende dagen de keuze voor verder gaan onder de vleugels van vdk bank goedkeurt.

Of dit tot een renaissance of een uitgesteld sterven zal leiden valt af te wachten. Persoonlijk vrees ik voor het laatste. In sommige gevallen is het menselijker om het lijden niet nodeloos te trekken. Of in het Engels: ‘They Shoot Horses, Don’t They?


De geschiedenis staat niet stil

(*): na publicatie van dit artikel bleek dat sommige coöperanten zich tot de ondernemingsrechtbank van Brussel gewend hadden om uitstel van de algemene vergadering – en om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder te bekomen. De rechtbank is op deze vraag ingegaan. De geplande bijzondere algemene vergadering is tot nader order uitgesteld. Verder moet de raad van bestuur van NewB alle documenten mbt. de samenwerking met vdk bank aan de bewindvoerder bezorgen.

Op zondag 27/11 verschijnt in De Tijd een artikel waarop de datum van de nieuwe algemene vergadering bekend gemaakt wordt. Tevens roept de directie van de bank op tot eensgezindheid onder haar coöperanten. Dit omdat de coöperatie zo sterker uit de finale onderhandelsronde met vdk bank zou komen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *