geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

NewB Sustainable Mixed Fund: Het eigen beleggingsfonds van NewB.


Op haar algemene vergadering van 25/09 keurden de coöperanten het goed. Wat? Het voorstel van het NewB-bestuur om (een gedeelte van) de gelden van NewB in een op te richten bevek/sicav “NewB Invest” te beleggen. Hiermee beoogt men om een duurzaam beleggingsproduct from scratch in de markt te zetten. Een product dat de waarden en normen van NewB getrouw is. En waar NewB –naast het verwerven van een aanbrengvergoeding– ook mee de sturing kan bepalen. Voor de oprichting is een inbreng van 1,2 miljoen € nodig. Geld dat NewB er geleidelijk terug kan uithalen. Dit aan het tempo dat haar klanten zelf op de belegging intekenen.

Wat we zelf doen, doen we beter?

De weg van theorie naar praktijk. Evident is het niet. Ook niet bij NewB.

Volgens hun bevindingen is er niets op de Belgische markt dat voldoende kwaliteit in huis heeft en dat zich wil identificeren met NewB. Kwaliteit moet dan een combinatie zijn van hun inhoudelijke strengheid (hun mvb-regels) én rendabiliteit.

Dat NewB beleggingen wil verkopen in een tijd waarin sparen en kredietverlening moeilijk te rentabiliseren zijn is geen verrassing. Bij de opstart was dit als (niet onmiddellijk) doel al duidelijk. Het is alleen ten opzichte van de oorspronkelijke chronologie naar voor geschoven.

Dat het via een eigen bevek/sicav moest gebeuren was nieuw. Net zoals met het (oorspronkelijk niet bedoeld) verzekeringsaanbod, moest NewB daarvoor het akkoord krijgen van de Algemene Vergadering. Dit akkoord heeft ze bekomen.

En ook het fiat van de regelgevende overheid volgde. Zo kon de bevek/sicav effectief per 22/11/2021 opgericht worden. NewB Sustainable Mixed Fund zag het levenslicht.

Achter de schermen werd al een tijdje voorbereidend werk geleverd. Dergelijk initiatief start je niet vanuit de losse pols op. De vraag blijft echter of de sturende hand niet erg veel macht bij zichzelf geconcentreerd had. In alle geval aan de coöperanten werd alleen het resultaat van het voorbereidend werk voorgelegd. De keuze voor vermogensbeheerder, depothoudende bank én controlerende instantie was al uitgeklaard. Aan coöperanten werden dadelijk concrete namen voorgelegd. De principiële keuzevraag  voor uitgave van beleggingen zat dus al bij aanvang vast aan de samenwerking met specifieke partners.

Eigenzinnige keuzes zijn niet automatisch zinnig

Ondanks het feit dat NewB zich eerder uitsprak om niet in zee te gaan met 1 van de Big Five voor zijn bedrijfsdoorlichting, werd de controleur van de bevek/sicav toch 1 van die eerder vermaledijde 5.

Ook mbt. de keuze van vermogensbeheerder is er in zee gegaan met een partner die op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende is. Uit interne bron werd mij duidelijk gemaakt dat deze vermogensbeheerder naar voor geschoven werd door Financité. Zijnde dezelfde organisatie die de vermogensbeheerder alvast niet tot de inhoudelijk sterkste vermogensbeheerders rekende in haar analyses van anderhalf jaar geleden (zie verder). Het feit dat deze voor NewB de meest inschikkelijke was, heeft blijkbaar de beslissing in diens richting doen kantelen.

Lingua Franca

Voor de Vlamingen onder de coöperanten blijft het vreemd, dat maar 1 van de partners die voor het uitwerken van het beleggingsaanbod geselecteerd werden een website in behoorlijk Nederlands heeft.

Het betreft CACAIS Investor Services, verantwoordelijke als depositobank en voor de administratie van het fonds.

Bij ORCADIA ASSET MANAGEMENT, de vermogensbeheerder heb je best Molière gelezen. Het Nederlands was op de site op sommige plaatsen tot voor kort schabouwelijk. Hoewel -het moet gezegd- in de voorbije maanden is er duidelijke verbetering waar te nemen.

Bij LUXCELLENCE, de beheersmaatschappij kan je je in het Frans en het Engels informeren.

Bij PwC, de bedrijfsrevisor moet je de taal van Shakespeare beheersen.

NewB Sustainable Mixed Fund
Een karikatuur van de kapitalist. Duidelijk niet de doelgroep van NewB.

Het doet toch onwillekeurig denken aan de Belgische Haute Finance van pakweg 50 jaar geleden. Daar was het ook “pour les Flamands la même chose”. Tot aan de opkomst van onder meer KBC (Kredietbank/Cera) en de intrede van Nederlanders in het kapitaal van Banque Bruxelles Lambert.

Voor het verzekeringsaanbod werd eerder al naar het zuiden gekeken toen men Monceau Assurances binnenhaalde.

Dit kan natuurlijk allemaal toeval zijn. Het zou er echter ook op kunnen wijzen dat er bij NewB een machtsconcentraat zit dat hetzij het Nederlands onvoldoende machtig is of dat de Nederlandstaligen in het bestuur niet attent genoeg (of godbetert: niet competent genoeg) zijn om toch voor evenwichten te zorgen.

Van peloton naar koppositie?

NewB Sustainable Mixed Fund
De MVB-regels liggen hoog. Vermogensbeheerder sprong er in het verleden fluks onderdoor.

Zelf baart het mij zorgen dat de vermogensbeheerder (over diens intern organisatie doe ik geen uitspraken) tot heden niet echt uitblonk in duurzaam beleggen. Akkoord, er is sprake van ‘sustainable’ in de naamgeving van zijn eigen fondsen. Maar ze zijn zeker geen voorlopers in de markt.  Zo hebben ze de lichtgroene Artikel 8 kwalificatie binnen de SFDR-regelgeving. En worden ze bij ESG-raters ook niet weggezet als ‘voorlopers’.

De 2 fondsen die ze in 2019 op de markt hadden werden in de ISR-studie van Financité verre van op een staande ovatie onthaald. Het pure aandelenfonds kreeg er een quotering van 16/100. Het patrimoniale fonds (*) werd niet apart vermeld. Dee vermogensbeheerder zelf kreeg op basis van 2 gewogen fondsen de score 8/100. Waardoor je mag afleiden dat het patrimoniale fonds bedacht werd met 0/100. En het is net met een patrimoniaal fonds (weliswaar een nieuw) dat NewB uitpakt.

Toch redelijk vreemde vaststellingen, die ons tot voorbehoud aanzetten. Maar …  een definitief oordeel vellen we pas als de praktijk een tijdlang loopt.

Simplify

NewB Sustainable Mixed Fund
Een beperkt aanbod is commercieel het interessantst.

De keuze voor 1 patrimoniaal aanbod, lijkt toch een beetje op het voorzetten aan uw klanten van een maaltijd die alleen uit frieten bestaat. Frieten zijn natuurlijk lekker. Zeker als je ze in 3 versies kan bestellen:

  • met mayonaise (een defensief profiel)
  • of met curry-ketchup (een gebalanceerd profiel)
  • en tot slot met samoerai (voor wie een dynamisch profiel heeft).

Een gediversifieerd aanbod speelt echter in een restaurant, net als in beleggingsland, veel beter in op de behoeftes van alle klanten. Puree, aardappelen in de schil, kroketten, couscous, rijst, pasta, … zijn allemaal bereidingen die ook hun charme hebben.

De keuze voor eenheidsworst laadt de NewB-klant natuurlijk niet op met keuzestress. En ook voor de NewB-medewerker is de overzichtelijkheid een garantie dat men er niet supergespecialiseerd behoord te zijn. Of hiermee de beste keuze gegarandeerd wordt aan de leek die zijn vertrouwen aan de nieuwe instelling geeft, is voer voor discussie.

Foundersperiode tot 17/01/2021

Bij de opstart kan je voor een korte periode intekenen tegen een verlaagde kost (jaarlijkse lopende kosten zijn dan gereduceerd tot 1,50% ipv. 1,65 %. Dit laatste  geldt voor wie later intekent).

Deze foundersperiode dient om de bevek op gang te trekken en de eerste investeerders over de brug te halen. Op die manier worden de gelden die NewB nu zelf blokkeert in de opstart van hun bevek vlugger opnieuw vrijgegeven.

Hoge kost voor defensieve belegger – marktconforme kost voor dynamische belegger.

Het lijkt me onlogisch dat de lopende kosten voor de 3 verschillende compartimenten gelijk is. In een voorzichtig fonds (hier met 35 tot 90 % obligaties) wordt immers minder vaak geherpositioneerd dan in een dynamisch fonds ( hier van 55 tot 100 % aandelen). De kosten liggen dan ook meestal wat lager in een defensief fonds dan in een dynamisch fonds. Wellicht is hier de keuze ook gemaakt om de eenvoud te behouden.

Maar in feite is dit o.i. dubbel jammer voor de defensieve belegger. Algemeen wordt immers verwacht dat er bij obligatiebeleggingen niet al te veel te verdienen zal zijn in de komende jaren. Een laag rendement én een hoge kost is niet echt een gelukkige combinatie om een product tot tevredenheid in de markt te zetten.

Tegelijkertijd mag verwacht worden dat een groot deel van de potentiële klanten wellicht voor de defensieve portefeuille zal kiezen. De doorsneeklant van NewB is immers niet de belegger die al lang in de markt zit en er alle klappen van de zweep kent. Hoogstwaarschijnlijk zullen veel van de nieuwe klanten beginnende beleggers zijn, die nog moeten leren omgaan met risico.

Basiskenmerken van het NewB-product:

We gaan niet verder in detail op het product ingaan. Dit is ook amper mogelijk. Zo vond ik bij schrijven van dit artikel geen oplijsting van onderliggende posities.

Wel is het fonds (in zijn 3 versies) ingeschreven als resorterend onder SFDR-artikel 9. Dus met de intentie om niet alleen het “do not harm“-principe na te leven, maar ook aktief “do good” te beogen.

Tevens heeft het een erg lage drempel. Je kan al instappen vanaf € 20. Als veel klanten met dergelijk lage bedragen instappen, dan zal de aangerekende jaarlijkse kost wellicht vlug opgebruikt zijn.

NewB heeft alle informatie over zijn fonds gecentreerd. Je kan die hier aantreffen.

Je vertrouwen waard?

NewB Sustainable Mixed Fund
Het leidmotief van Pippi Langkous

Wie intekent op de NewB-fondsen geeft alvast een grote blijk van vertrouwen aan de nieuwe bank. Je schrijft in feite in op een splinternieuw product, dat nog maar pas de assemblagehall verlaten heeft.

Of het kinderziektes heeft, of de vermogensbeheerder vlot binnen de regels van de MVB-regels van de bank kan blijven of er straks hierrond conflicten uitbreken, of er een goed- en stabiel rendement kan bekomen worden, … dit is allemaal af te wachten.

NewB zet met deze 3 subfondsen van haar patrimoniaal fonds op duurzame leest gestoeld haar missie nogmaals in de verf. Maar ze begeeft zich wel op redelijk onbekend terrein voor een bankier met weinig ervaring. Daarmee is ze trouw aan het Pippi Langkous-principe: zich met zelfvertrouwen op een taak storten, die men nooit eerder deed. Dat maakte Pippi sympathiek én het gedroomde speelkameraadje dat we allemaal in onze eigen jeugd moesten missen. Maar daarom zijn we nog niet automatisch geneigd om haar met ons spaargeld te laten spelen.

Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of NewB Sustainable Mixed Fund het voordeel van de twijfel verdient en hij (m/v/x) hierin mee wil pionieren. Wie het beheer van zijn beleggingsgeld liever toevertrouwd aan vermogensbeheerders, die al konden bewijzen wat ze in huis hebben, kijkt wellicht beter nog even de kat uit de boom vooraleer in te stappen.

(*) nergens vond ik een duidelijke definiëring van de term patrimoniaal fonds. NewB zelf omschrijft dit als volgt: een fonds dat investeert in verschillende soorten effecten (aandelen, olbigaties, …) die uitgeven worden door verschillende actoren (staten, ondernemingen, … in verschillende sectoren.  Kortom: het gaat over wat de volksmond “een gemengd fonds” noemt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *