geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

modelportefeuilles 2023: het eindrapport


Nu 2023 achter de rug is kunnen we met tevredenheid naar de rendementen van de verschillende modelportefeuilles kijken. Een groot verschil met 2022 dus. Toen schreven we (net als de niet-duurzame beleggers trouwens) alles met een rode bic.

Het voorbije jaar konden we het rood vermijden. Sterker de rendementen bewogen tussen “OK” tot “erg goed”.

De modelportefeuilles voor wie periodiek belegde of een bescheiden inleg had.

modelportefeuilles 2023: het eindrapport
wie het kleine niet eert …

De rendementen konden hier met dubble digit geschreven worden. Ze lagen ook redelijk dicht bij elkaar. De defensieve portefeuille klokte af op + 12,03 %. De gebalanceerde portefeuille rondde net de kaap van 13,00 %. Terwijl de dynamische portefeuille daar nog een schepje bovenop deed en een rendement van + 13,84 % genereerde.

Netjes volgens de theorie dus die dynamiek (in goede beursjaren) beter beloont dan voorzichtigheid.

De modelportefeuilles voor grotere kapitalen.

Hier was de spreiding groter. Bij de defensieve portefeuille lag het rendement tussen + 7,70 % (portefeuille van € 30.000)

modelportefeuilles 2023: het eindrapport
is het grote niet weerd?

en + 12,45 % (portefeuille van € 10.000). De gebalanceerde portefeuille balanceerde (sic) tussen + 8,40 % (€ 30.000) en + 14,83 % (€ 15.000). Bij de dynamische portefeuille was de inleg van € 10.000 goed voor een rendement van + 14,08 %, terwijl je met een inleg van € 30.000 in de selectie die ik maakte een plus van 15,09 % gehaald had.

De conclusies uit alle opgevolgde fondsen (ook deze die niet vertegenwoordigd waren in onze modelportefeuilles).

Om voldoende selectief te werk te kunnen gaan bij het samenstellen van onze modelportefeuilles volgen we meer dan 100 fondsen op. Zoals elk jaar zitten daar uitschieters in + en – bij.

De floppers.

Globaal gezien waren er 3 fondsen die ook in 2023 een negatief rendement haalden. Het betreft:

 • FFG European Sustainable Moderate R : een gemengd fonds met Europa als investeringsgebied. Dit verloor 1,99 % in 2023. In 2022 was het verlies hier – 13,32 %.
 • FF Sustainable Asia Equity: een aandelenfonds dat in Azië  op de verkeerde paarden gewed heeft. Je verloor er 5,41 % en dat nadat je een jaar eerder ook al 13,32 % in het rood stond
 • DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends: een sectorieel aandelenfonds  zadelde je op met een verlies van 5,79 %. Een jaar eerder verloor je daar 12,38 %.
De toppers.

Waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars. Wie de aandelenmarkten wat gevolgd heeft weet dat die in 2023 in specifieke sectoren staken. De 3 winnaars waren:

 • DPAM Invest B Equities New Gems Sustainable: een aandelenfonds dat in 7 verschillende sectoren belegd. Het zag zijn koers met 28,00% oplopen (2022: -28,10 %). Daar stak de geprezen winnaar (Artificiële Intelligentie) bij, maar ook de zwaar geteisterde sector van hernieuwbare energie. Dit zie je in onderstaande tekening. Een bewijs dat je met een spreiding waar winnaars en verliezers bij zitten, alsnog een mooi resultaat kan behalen.
 • Thematics AI & Robotics: een aandelenfonds dat in Artificiële Intelligentie en in robotisatie investeert. Hiermee haalde je een winst van 32,51 % (2022: – 27,16 %)
 • BRGF World Technology: een aandelenfonds dat in o.m. informatica, AI , … investeert. In 2023 schreef dit 45,79 % bij zijn aanvangswaarde, nadat het in 2022 eerder 38,87 % verloor.

In de aangemaakte modelportefeuille blonken zowel de toppers als de floppers uit in afwezigheid. We houden voor de selectie van de weerhouden fondsen rekening met diverse factoren. Uitzonderlijke verliezen of winsten op 1 jaar zijn geen overheersende parameters. Voor een volledig zich op onze evaluatiecriteria verwijs ik naar de pagina over onze objectiveringsscore.

Rubricering per type beleggingsfonds.

De fondsen die we opvolgen delen we in in verschillende deelrubrieken. Per deelrubriek geef ik de bandbreedte weer waarbinnen de rendementen in 2023 lagen. Voor obligaties zijn de cijfers voor het eerst in jaren positief.

 • Obligaties: rendementen tussen  + 6,35 % en € 12,56 %
 • Gemengde fondsen: rendementen tussen – 1,99 % en + 14,23 %
 • Europese aandelenfondsen:  rendementen tussen 6,60 % en 20,71 %
 • Wereldwijde aandelenfondsen: rendementen tussen 0,44 % en 28,00 %
 • Aandelenfondsen Emerging Markets: rendementen tussen – 5,41 M% en 8,94 %
 • Sectoriële aandelen ecologie:  rendementen tussen + 1,67 % en 15,12 %
 • Sectoriële aandelen water: rendementen tussen +11,00 % en 16,51 %

Blijven bewijzen dat duurzaam beleggen loont.

modelportefeuilles 2023: het eindrapport
Keuzes, Keuzes, Keuzes,…
Beleggen in casino’s of in duurzaam voedsel (bron foto: hier)

Het was dus in 2023 perfect mogelijk om rendement én aandacht voor duurzaamheid in je beleggingen te combineren. Dat blijkt uit de resultaten van al onze 24 modelportefeuilles (voor detail van het rendement per fonds klik hier).

In sommige delen van de financiële markt heerst er een vijandige sfeer rond duurzaam beleggen. Men beweert er dat duurzame beleggingsfondsen/ETF’s “ideologie” verkiezen boven “rendement”. En dat men daarmee in feite de klant (belegger) van opbrengst berooft.

Het is zeker mogelijk dat zogenaamde sin-stocks fondsen het nu en dan beter doen dan duurzame fondsen. Maar het valt te betwijfelen of dit over een permanente meer-opbrengst gaat. Want het gehypte anti-EGS-fonds DRLL (fonds dat in fossiele brandstoffen investeert en opstartte in 2022 van Strive) verloor in 2023 zelf centen voor haar klanten. Ze stranden daar op een rendement van -4,56 %.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *