geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2021: de resultaten


2021 was een erg goed beursjaar. Dat las u al in de pers. Althans zo u het financiële nieuws ietwat volgt. Duurzame beleggingen deden het eveneens opnieuw erg goed, zij het iets minder uitgesproken dan in 2020. Maar omdat het globale beursjaar goed was, zijn de resultaten van duurzame beleggingen op zich vaak beter dan die uit 2020. Ook in onze modelportefeuilles is dit resultaat zichtbaar. Elke portefeuille sprong het voorbije jaar met gemak over onze minimumdrempel van 4 % rendement. De resultaten hebben veel weg van een titel van een verzamel-LP uit de jaren ’70: “Alle 24 Goed !”

Alle 24 goed
Onze modelportefeuilles zien er totaal anders uit dan die welke u bij Bol.com of Alibaba koopt.

Met onze modelportefeuilles proberen we een aanlokkelijk aan bod samen te stellen voor wie zijn eigen waarden en normen in zijn belegging weerspiegeld wenst te zien. Zelfs als hij (m/v/x) onvoldoende kennis of ervaring in de financiële wereld heeft. Of zich de moeite niet wenst te getroosten om deze te verwerven.

Onze eigen portefeuille, die een risicoprofiel heeft die naar het dynamische neigt klokte af op een rendement van 15,77 %. Daar zijn alle kosten al in mee verrekend.

De rendementen van de 24 theoretische modelportefeuilles hangen allemaal dicht in de beurt van die van de reële portefeuille. In deze theoretische portefeuilles zitten de instapkosten niet verrekend.

De defensieve portefeuilles.

 • Hierbij werd het minste resultaat behaald door de portefeuille met een eenmalige inleg van € 10.000. Ook vorig jaar was dit de verliezer. Maar voor 2021 was het rendement hier toch een stevige 15,56 %.
 • Daarna volgden de portefeuilles met eenmalige inleg van € 3.000 en die met periodieke inleg van €100 en € 500 / maand. Deze portefeuilles bevatten dezelfde fondsen en halen derhalve eenzelfde rendement: 17.10 %. Let wel: het rendement van de periodieke portefeuilles is berekend alsof de volledige inleg per 01/01 gebeurde. Dus in de praktijk zou de opbrengst daar wat lager geweest zijn, gezien sommige bedragen maar kort zouden gerendeerd hebben.  
 • De portefeuille voor € 15.000 leverde een rendement van 18,12 % op. Deze van € 6.000 scoorde nog lichtjes hoger: 18,95 %.
 • De winnaars zaten bij de hogere inlagen. Met een rendement van 19,84 % steeg de portefeuille van € 30.000 iets uit boven die van € 60.000, welke strandde op + 19,66 %.

De gebalanceerde portefeuilles.

Alle 24 goed
De financiële wereld biedt geen zekerheid. Je dient zelf te bepalen welke speeltuigen je geschikt vindt.
 • Een negatieve uitschieter, nou ja, was er voor de periodieke portefeuille van €500 / maand en voor de eenmalige portefeuille van € 6.000. Die brachten een rendement van 14,66 %. Minder dus dan de defensieve portefeuilles.
 • Ook de portefeuilles voor periodieke inleg van € 100 of voor eenmalige inleg van € 3.000 scoorden onder het rendement van hun defensieve collega’s. Hier stegen de koersen met 15,89 %. De verklaring voor de anomalie (in goede beursjaren scoren defensieve portefeuilles meestal minder goed dan deze waar meer risico in vervat zit), is redelijk eenvoudig. Bij de gebalanceerden was er een fonds dat blootstelling heeft aan Emerging Markets. En met de ingrepen die de Chinese regering in 2021 deed naar enkele van haar beursgenoteerde bedrijven was daar een negatief rendement.
 • Bij de portefeuilles voor grotere inlagen was hetzelfde fonds ook vertegenwoordigd. Maar omdat daar telkens meer fondsen in opgenomen waren, was het gewicht van dit verlieslatende fonds minder doorslaggevend. De portefeuille voor inleg van € 10.000 haalde 16,54 %.
 • De portefeuilles voor inleg van € 60.000 haalde een rendement van 19,25 %. Die voor € 30.000 klokte af op 20,07 %.
 • De winnaar hier was de portefeuille met inleg van € 15.000. Deze haalde + 21,05 %. Grotere diversificatie leidt tot uitvlakken van extreme prestaties en dus tot een stabieler resultaat. Maar op korte termijn (we hebben het hier over de 1 jaar prestatie) geef je daardoor soms iets minder gewicht aan 1 (of meerdere) specifiek tijdelijk(?) beter presterend(e) fonds(en).

De dynamische portefeuilles.

 • De portefeuille met inleg van € 10.000 is hier de verliezer. Ze steeg met 19,09 %.
 • Opvallend dat daarna de portefeuille met inleg van € 30.000 prijkt. Deze ging omhoog met 19,41 %.
 • 4 portefeuilles (de periodieke met € 100 en € 500 / maand en de eenmalige met inleg van € 3.000 en € 6.000) waren gelijk qua samenstelling en scoren dus ook een gelijk rendement. Dit bedroeg 19,60 %. Ook hier is dit resultaat weer wat te flatterend voor de periodieke portefeuilles, gezien er gerekend werd alsof alle inleg per 01/01/2021 gebeurd was.
 • De portefeuille met inlage van € 60.000 strandde op + 21,57 % .
 • De winnaar van deze categorie (portefeuille met inleg van € 15.000) was goed voor een stijging met 22,11 %.

Vergelijkingsbasis.

Alle portefeuilles waren in 2020 opgebouwd zonder obligatiefondsen. In de defensieve fondsen stak er wel een groot gedeelte gemengde fondsen. In de gebalanceerde fondsen was dit al wat minder en de dynamische fondsen waren volledig uit aandelenfondsen opgebouwd. Omdat de aandelenfondsen het goed deden zijn ook de defensievere fondsen met hoge rendementen gezegend in 2021.

Hoe deden we het in feite? Laat ons eens gaan vergelijken.

Hieronder geven we het rendement in 2021 weer van enkele specifieke indexen:

Omdat de dollar steeg ten opzichte van de euro is de opbrengst van MSCI AC World en DJ Sustainable Worldindex in € in feite iets hoger.

Onze defensieve – en gebalanceerde portefeuilles deden het over het algemeen iets minder dan deze indexen. De verklaring hiervoor is natuurlijk dat in de portefeuilles ook enkele gemengde fondsen zaten. Deze bevatten naast aandelen ook vaak een belangrijk percentage obligaties. En obligaties brengen momenteel quasi niets meer op. Als ze al geen verliespost zijn. 

De dynamische modelportefeuilles deden het (zonder kosten) ongeveer even goed als bovenstaande indexen.

Dat ethische beleggingen het over het algemeen in 2021 niet significant beter (eerder lichtjes minder) deden dan de meeste beursindexen is te verklaren door het feit dat in die indexen ook energiebedrijven opgenomen zijn. Daar is men nog volop met fossiele brandstoffen aan de slag.  Die gestegen energieprijzen legden in 2021 olieproducerende bedrijven geen windeieren. En die winnaars van 2021 zijn natuurlijk nooit sterk vertegenwoordigd in fondsen die zich richten op het naleven van ESG-principes. 

In 2020 klopten onze modelportefeuilles die indexen wel.

Het feit dat we in onze objectiveringsscore naast graad van duurzaamheid ook erg veel gewicht geven aan fondsen die bovengemiddeld rendement opleveren zorgt er voor dat we er in slagen om de kneusjes onder de fondsen links te laten liggen. En dan krijg je een opbrengst die marktconform is, zonder dat je je eigen waarden en normen geweld moet aandoen. Dit vinden wij nog steeds redelijk spectaculair.  

Toch enkele waarschuwingen.

 1. Instapkosten (en bij Tak 23 komen daar ook verzekeringstaks van 2 % (particulieren) of 4,4 % (vennootschappen) bij) nemen bij aanvang van je belegging een stevige hap uit je rendement. Als je je belegging enkele jaren aanhoudt, vlakt de invloed hiervan wat uit. Toch merken we in de praktijk
  Een tegeltjeswijsheid, bruikbaar in veel situaties.

  dat die kosten heel wat mensen tegenhouden om alsnog de sprong naar verzekeringsbeleggen te maken.

 2. Onze beleggingsmogelijkheden breiden uit naarmate het bedrag dat je als klant te besteden hebt stijgt. Voor periodieke inleg en voor kleine eenmalige bedragen is het aanbod eerder beperkt. De behaalde rendementen zijn daar iets meer afhankelijk van een portie geluk, gezien de beperkte selectiemogelijkheid.
 3. Rendementen uit het verleden kunnen slechts een indicatie geven voor die in de toekomst, maar zijn nooit een garantie. Het is dus lang niet zeker dat de volgende verzamel-LP -begin volgend jaar te verschijnen- ook zal pronken met de titel “Alle 24 Goed!”

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *