geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Middellange termijn: niet om over naar huis te schrijven


 

 

Sommige mensen zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Anderen houden het er op dat zij zich alleen herhaalt als men ze niet meer kent en/of niet uit haar fouten leert. Daarom hielden we ook even de resultaten van onze modelportefeuilles 2013 (zie hier) over de voorbije 3 en 5 jaar tegen het licht. Dit als tegengewicht bij het lichtjes euforisch artikel dat we op 16/01 op deze site plaatsten.Omdat het onze lange termijndoelstelling is om een gemiddeld rendement van 5 % / jaar te halen met onze modelportefeuilles, is dit ons ijkpunt.

Niet schieten is natuurlijk nooit raak.
Niet schieten is natuurlijk nooit raak.

Verder teruggaan had niet veel zin, omdat er teveel fondsen in onze winkel liggen, waarvan ofwel de beleggingsstrategie gewijzigd is gedurende die looptijd, ofwel dat ze minder lang dan 10 jaar op de markt zijn. Dit probleem doet zich zelfs voor bij inventariseren van de resultaten op 5 jaar.

3 jaar.

De resultaten over 3 jaar zijn interessant omdat we in Europa in 2011 de landencrisis hadden, die een soort naschok was van de financiële crisis uit 2008. Sommige landen gingen aan een infuus, banken kapseisden (remember Dexia) en het economisch klimaat in Europa kleurde daardoor terug gitzwart. De duisternis leek pas op te trekken vanaf 2e helft van 2012.

Door die gegevens en tevens door het feit dat de rente in 2011 en, 2012 nog daalde zijn de rendementen van onze voorzichtige modelportefeuilles op 3 jaar beter dan die van de gebalanceerde portefeuilles en veel beter dan die van de risicovolle portefeuilles.

Maar de meeste modelportefeuilles haalden gemiddeld geen 5 %  op jaarbasis. Daar staat tegenover dat 3 jaar in feite met moeite als middellange termijn kan aanzien worden. Beleggen doe je met geld dat je langdurig kan missen. 3 jaar is echt te kort als perspectief voor ons aanbod.

Concreet:

1. van de 9 voorzichtige modelportefeuilles uit 2013 haalden er 3 de beoogde 5 % rendement. 5 strandden er op een zuchtje van (+ 4,5 %) en eentje haalde “slechts” 4,27 %

2. van de 8 gebalanceerde portefeuilles haalde er geen één een gemiddelde opbrengst van 5 % / jaar. 3 geraakten er bijna (+4,5 %) en 5 haalden minder. Het zwakste resultaat zat op 3,32 %.

3. van de 8 dynamische portefeuilles kwam géén 1 in de buurt van van het beoogde resultaat. Het beste resultaat was daar 4,08 %, het zwakste 0,69 %. 5 van de 8 geraakten boven 2 % , 2 tussen 1 & 2 %.

We leren hier alvast uit dat de resultaten van 1 jaar en 3 jaar compleet omgekeerd zijn. Voorzichtigheid loonde in het recente verleden beter dan durf. En voor de rest bevestigen deze resultaten wat algemeen bekend is: de resultaten voor wie weinig risico neemt schurken dicht bij elkaar aan. Die voor wie meer risico neemt variëren erg. Een beetje zoals in het echte leven dus.

5 jaar.

De resultaten over 5 jaar zijn interessant omdat de Europese landencrisis uit 2011 er mee in opgenomen zit, maar ook omdat de wereldwijde financiële crisis van 2008 pas echt in het najaar van 2008 uitbrak en alle waarden pijlsnel de afgrond ingingen tot voorbij de eerste helft van maart 2009. Pas toen leek het bloeden gestelpt. De resultaten van 5 jaar hadden dus af te rekenen met 2 zware crisissen.

5 jaar kunnen we nog steeds niet als lange termijn, maar toch reeds als middellange termijn beschouwen. Maar de resultaten zijn nog slechter dan die op 3 jaar.

Concreet:

1. van de 9 voorzichtige modelportefeuilles uit 2013  waren er 3 wiens historiek op 5 jaar niet kon gemaakt worden, wegens wijzigingen bij fondsen die er onderdeel van maakten. 1 fonds haalde nog + 5 %. Met dank aan de dalende rente. 1 fonds haalde + 3 %. en 4 fondsen scoorden lager dan die 3 %. 1 ervan haalde slechts 0,6 % / jaar.

2. van de 8 gebalanceerde portefeuilles waren er 4 wiens historiek niet volledig is op 5 jaar. 2 fondsen haalden nog meer dan 2 % gemiddeld, 2 haalden dit niet, waarvan 1 op – 0,94 % strande.

3. van de 8 dynamische portefeuilles kwam waren er 7 bij wie de historiek geen berekening toeliet. De ene waarbij dit wel kon scoorde niet goed: een gemiddeld verlies van -4,96 % stemt niet gelukkig.

Altijd prijs? Dat bestaat natuurlijk niet
Altijd prijs? Dat bestaat natuurlijk niet

We leren hier alvast uit dat de een periode van 5 jaar soms niet genoeg is om verliezen weg te werken. Maar omdat de resultaten behaald zijn in periodes van grote turbulenties zou een optimist ook anders naar de cijfers kunnen kijken.

Door goed te spreiden is zelfs een risicovolle portefeuille niet echt onderuit gegaan in dergelijke periode. Ik vermoed dat de meeste mensen die begin 2008 bankaandelen Fortis of Dexia hadden met plezier zouden tekenen om slechts een verlies van  -4,96 % / jaar te moeten slikken. En dit voor stukken, die toen algemeen beschouwd werden als “goede huisvader”-aandelen.

Dit overzicht werd gemaakt in het kader van ons voornemen tot transparantie. Beleggen houdt altijd een zeker risico in. Net als niet-beleggen ook risico’s -maar deze worden meestal onderbelicht- inhoudt.

Via Ethisch Beleggen kan je zowel emotioneel- en intellectueel een goed gevoel hebben, maar ook hier zit je op vlak van rendement niet noodzakelijkerwijze op rozen. Of misschien toch … maar voel je dat de doornen er nog  aanhangen 😉 .


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *