geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Klimaatakkoord: blijven we op koers?


 

Op weg naar genezing?

Bij het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs (eind 2015) werd het engagement opgetekend om de klimaatopwarming tot 2 ° C te beperken. Om dit te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen onder 450 ppm blijven.

Vanaf november 2016 kwam dit akkoord in voege.

Nu komt het er op aan om de nodige maatregelen te nemen én op te volgen of deze wel het vereiste resultaat opleveren. Tenzij je zoals een zekere D.T. uit de V.S. liever vriendjes blijft met de Koch brothers.

Veel goede wil, hoop en verwachting moet nu geconcretiseerd worden. Het zal acties vergen. En gedragswijziging op alle vlakken met zich meebrengen. Minstens voor iedereen die er een westers leefpatroon op nahoudt.

Vermogensbeheerder Schroders heeft met zijn duurzaam investeringsteam nu een dashboard uitgewerkt waarbij de klimaatvooruitgang kan opgevolgd worden.  Hieruit blijkt dat we momenteel nog steeds afstevenen naar verdubbeling van de als “veilig” beschouwde 2 ° -temperatuurstijging.

Net zoals in een klassiek dashboard in een auto zijn er diverse meters geïnstalleerd. Als passagiers (en in zekere zin ook bestuurders) van de Aarde kunnen we er ons van vergewissen of we al dan niet nog veilig en verantwoord aan het rijden zijn.

Cijfers van 05/2017. Evolutie van dit dashboard zal trimesterieel gepubliceerd worden op www.schroders.com/sustainability.

De 12 indicatoren meten onder meer de vooruitgang op politiek, industrieel, technologisch en energievlak. Sommige meten de ambitie, anderen eerder de concrete acties op diverse terreinen.

Schroders wijst er expliciet op dat hun dashboard momentopnames weergeven en geen voorspellende waarde hebben. We zijn immers nog maar net begonnen aan een traject van vele jaren

Het volledige dashboard is voorbehouden voor hun professionele beleggers. Schroders richt zich nu eenmaal op vermogensbeheer en ook daar zal de strijd tegen klimaatverandering zijn gevolgen hebben. Nu “klimaat” voor de volgende jaren prominent op de agenda van de wereldwijde economische, politieke en financiële wereld staat, zullen beleggers immers ook hun strategie moeten aanpassen. Gezien ze een profit-organisatie zijn, gooien ze hun volledige kennis/visie niet gratis ten grabbel.

Het basis-dashboard is echter voor iedereen toegankelijk. Bij Ethisch Beleggen hebben we alvast een nieuwe bookmark in onze internetbrowser aangemaakt.

De ecologiefondsen die wij in ons aanbod hebben werden op onze blog in onze bijdrage van 02/06/2017 nog eens opgelijst. Er in investeren kan 1 van de stapjes zijn om met uw eigen gedrag mee de noodzakelijke omslag te maken.

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *