geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Klimaat: zaak voor iedereen


Met Ethisch Beleggen zijn we uiteraard bezig met de E van ESG. Het ecologische aspect bij langetermijndenken en -beleggen kan niet genegeerd worden. Maar uiteraard is er meer nodig dan klanten de richting tonen waarmee ze met hun geld investeringen kunnen doen die de wereld niet schaadt. Of liever nog: vooruithelpt.

Drukken waar het pijn doet.

Zo is er ook druk op het beleid nodig. Politici bewezen in het verleden veel lippendienst aan klimaat en milieu. Sinds de klimaatakkoorden van Parijs (2015) wordt het probleem van de klimaatverandering nu eindelijk ook echt opgepakt. Door Europa. China en -uitgezonderd de Trump-periode- ook de VS steken eindelijk een tandje bij.

Echter de ernst waarmee individuele landen de problematiek oppakken verschilt erg. Met toch 1 constante: meestal lijkt het met lange tanden te zijn. Net als de sanering van de overheidsschuld, de pensioenproblematiek van komende generaties, … is ook het klimaat iets waarmee geen verkiezingen gewonnen worden. Terwijl het interesseveld van de gemiddelde verkozene zich meestal tot net aan de volgende verkiezingen beperkt. Hoe zorg ik er voor dat ik opnieuw verkozen geraak, lijkt de drijfveer. Niet: hoe zorg ik er voor dat de komende generaties het minstens even goed hebben als wijzelf? De komende generaties zijn niet de huidige kiezers.

Je kan ze derhalve perfect negeren. Dat dit effectief gebeurt getuigen de vaak kleinerende reacties die optreden van bevlogen jongeren als Greta Thunberg en haar Vlaamse soortgenoten, die tot voor de coronacrisis stormliepen voor het Klimaat.

Winnen is mogelijk.

klimaat: zaak voor iedereen
Nederland bewijst het: burgers kunnen regeringen dwingen tot beleid.

In Nederland heeft de groep Urgenda baanbrekend werk geleverd door een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat aan te spannen. Doel was om die te dwingen vlugger de CO2-uitstoot te verminderen. In juni 2015 won Urgenda die Klimaatzaak. Het cassatieberoep van de Staat werd op 20/12/2019 verworpen.

Ook in België?

Geïnspireerd door de Noorderburen is ook in België een initiatiefgroep opgestaan met als doel de Belgische overheid te dwingen tot meer inspanningen. De vzw Klimaatzaak werd hier in 2014 opgestart. Ondertussen sloten meer dan 62.000 bezorgde Belgen zich aan als mede-eiser. Op 1/12/2014 werden de 3 gewesten en de federale staat in gebreke gesteld. Hier werd gevraagd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40 % te verminderen ten opzichte van 1990. Gelukkig voor de overheid heeft het land verschillende niveaus. Die heeft men zo veel als mogelijk gebruikt om behandeling van de zaak uit te stellen. En om de initiatiefnemers te ontmoedigen. Enfin, ‘t had geen niveau. Op 28/06/2019 waren die vertragingstactieken achter de rug. Klimaatzaak legt dan haar hoofdconclusies neer:

 • reductie van broeikasgassen tegen 2025 met 42 % – 48 %.
 • idem tegen 2030 met 55 % –  65 %
 • nul-uitstoot tegen 2050.
 • dwangsom van € 1 miljoen / maand vertraging in uitvoering van vonnis

Daarna volgt woord en wederwoord, zodat uiteindelijk de pleitdata kunnen vastgelegd worden.

Tussen 16/03 – 26/03 wordt er gepleit. Af te wachten of de Belgische rechtbanken net als hun Nederlandse evenknie-en onze overheden over de knie durven leggen.

Wat kan je zelf doen in aanloop naar de klimaatzaak?

Ben je Klimaatzaak genegen? Wat kan je dan nog doen om die rechtszaak meer onder de aandacht brengen? Hoe word je advocaat voor het klimaat?

 • Op 14 maart wordt op diverse plaatsen – coronaveilig- op straat gekomen. De organisatie vraagt om zwarte kledij én een zelfgemaakte witte advocatenbef. Overzicht van de acties & inschrijvingsmogelijkheid vind je hier.

  klimaat: zaak voor iedereen
  De advocatenbef in mijn persoonlijk Facebook-profiel. verbergt de woorden FALL OUT.
 • Ook op sociale media kan je klimaatzaakadvocaat worden. Een selfie met advocatenbef kan je op je favoriete sociale mediakanalen delen. Voorzie die van de hastags #klimaatzaak of #klimaatadvocaat. Je kan ook je FB-profielfoto aanpassen.
 • De klimaatzaak financieel steunen kan uiteraard ook.
 • Je kan ook nog medestander worden.
 • ruchtbaarheid geven aan de klimaatzaak door ze te volgen op Facebook, Twitter en Instagram

The Usual Suspects versus The Usual Suspects.

Klimaatzaak werd in 2014 opgezet door een beperkte van bezorgde burgers. Sommige ervan hebben een BV-etiket (Tom Lenaerts-tvmaker, Francesca Vanthielen-actrice, Nic Balthazar-regisseur, Stijn Meuris-zanger). Terwijl anderen  een diverse achtergrond hebben:

 • kunstenaarskringen (Koen Vanmechelen),
 • culturele wereld (Dirk De Clippeleir),
 • natuurbeschermingbiotoop (Ignace Schops, Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers),
 • klimaatactivisme (Tom Brookes, Serge de Gheldere)

Inmiddels zijn er 23 ambassadeurs benoemd. En staat de teller op meer dan 62.500 medestanders.

Deze gaan nu juridisch in de clinch met die andere usual suspects: politici, die de klimaatproblematiek op het schap laten liggen. Benieuwd of het tot een veroordeling komt? Wait and see!

Onverschilligheid doodt.

klimaat: zaak voor iedereen
Door Holocaust-ervaringen aan den lijve zelf ondervonden

Bovenstaande bedenking komt van Elie Wiesel, Joods-Amerikaans schrijver die de Holocaust overleefde en in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

De onverschilligheid die we op diverse pijnpunten in de hedendaagse samenleving (wegkijken van armoede, vluchtelingproblematiek, schuldenberg, ongelijkheid, …) ervaren is helaas ook een eigenschap die we met zijn allen op klimaatverandering toepassen. Het is immers zoveel gemakkelijker om de ogen te sluiten. Zeker als de gevolgen maar mondjesmaat doorsijpelen en slechts door volgende generaties gedragen zullen moeten worden.

Dat er een groep burgers opstaat die de overheid wil dwingen om haar verantwoordelijkheid op te nemen is in onze ogen derhalve een goede zaak.

Maar dat ontslaat ons als burger niet van een eigen verantwoordelijkheid. Wat kunnen we zelf doen om de klimaatverandering tegen te gaan? Naast veel kleine stappen, vindt je op de homepagina van deze site een fantastische suggestie. Eentje waarbij we je kunnen helpen.

Daarom herhalen we ze hier nogmaals met veel plezier:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *