geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Kill your darlings


 

In de gratie of uit de gratie?

Soms moet een mens eens terugkomen op keuzes die men eerder maakte. Iedere puber zal ooit wel gedweept hebben met een popster/muziekgroep, die hij/zij naderhand -beschaamd om zijn idolatrie- keihard afzwoer. Favoriete schrijvers kunnen degraderen in onze ogen omdat ze inferieur werk beginnen af te leveren of standpunten innemen, die je helemaal niet van hen verwacht. En dan spreken we nog niet over onze menselijke relaties waarbij aanvankelijke voorkeuren ook kunnen uitdraaien op afstand nemen en afkeur. Het hebben van deze flexibiliteit is kortom menselijk en zelfs wenselijk. Zoniet zou er nog weinig verandering zijn en leefden we in een wereld die -misschien meer zekerheid- maar alvast ook meer verstarring zou opleveren.

Afstand nemen van wat je vroeger goed vond, hoort er dus bij. Vandaar de titel van dit stukje. Ik doe het hier ook expliciet voor 2 fondsen, die ik aanvankelijk in mijn selectie van ethische fondsen opgenomen had. Meer specifiek gaat het over LPF Trend Infrastructures (LU0414217116) en LPF Trend Consumers ( LU0414216498). De andere 2 LPF-fondsen in ons aanbod blijven gecommercialiseerd worden.

Visuele voorstelling ethische accenten LPF Infrastructures

Waarom deze fondsen vroeger mijn voorkeur genoten en nu uit de gratie gevallen zijn? Welnu, ik beschouwde ze als fondsen die onopgemerkt bleven bij screeningsorganisaties die duurzaamheid evalueerden en zag ze een beetje als persoonlijke ontdekkingen. En ik was gecharmeerd door de manier waarop ze hun eigen MVI-beleid in beeld brachten. Zo hadden ze op hun technische fiches diverse visuele voorstellingen bedacht, die duidelijk maakten waarin ze uitblonken en waarop ze minder goed scoorden. In het kader van transparantie leek me dit top. Het was m.i. ook didactisch interessant, want een visuele weergave van een beleid spreekt meer tot de verbeelding dan een kurkdroge tekst.

onderscheid fonds tov. index op vlak van investeringsbeleid

De technische fiches van de betrokken fondsen zijn echter enkele maanden geleden veranderd. De verwijzing naar inspanningen op vlak van MVI (M aatschappelijk V erantwoord I nvesteren)  bleken er plots uit verdwenen te zijn.

Nu eind september de Franse organisatie Novethic haar nieuwe studie rond fondsen, die duurzaam beleggen (ISR: I nvestissement S ocialement R esponsable)  publiceerde én de betrokken fondsen er geen vermelding krijgen, is het tijd om ze uit het aanbod te nemen. Voor 2012 zitten ze vaak inbegrepen in de modelportefeuilles die ik aan klanten voorstel. Om die reden verwijder ik ze nog niet op deze website. Vanaf 2013 zullen ze uit de modelportefeuilles verwijderd zijn. Omdat ik ze vanaf nu niet meer aktief aanbied heb ik het aantal fondsen teruggebracht van 26 naar 25.

2 fondsen verwijderd en toch maar 1 fonds minder in het aanbod? Goed opgemerkt! Er is namelijk ook een nieuw fonds in ons aanbod opgedoken: EdR Tricolore Rendement ( FR0010588343). Een aandelenfonds dat voornamelijk in Franse bedrijven belegt. Dit fonds is de voorbije 5 jaar wat achtergebleven op vlak van rendement, maar heeft over 10 jaar toch een gemiddeld rendement van 5,76 % laten optekenen.  Het fonds krijgt bij Novethic een extra vermelding om zijn engagement. In de bedrijven waarin het investeert laat het niet alleen zijn geld steken, maar probeert het ook om als aandeelhouder het management en bestuur van die bedrijven in de richting van nog meer MVI te duwen.

Het rapport van Novetic bevat minder fondsen dan vroeger. Enerzijds is er 1 grote aanbieder, die geweigerd heeft om in 2012 aan de screening deel te nemen, maar anderzijds is de organisatie zelf ook strenger geworden in de toekenning van haar label. Waren er in 2011 nog 184 kandidaten om een ISR-label te krijgen, dan was dit in 2012 verminderd tot 140. Waren er in 2011 156 fondsen die de test doorstonden en een label kregen, dan zijn er nu slechts 109 (*) door het screeningsexamen geraakt. Novethic zelf schrijft in haar rapport dat ze erg veel aandacht besteed heeft aan transparantie en traceerbaarheid van de beleggingen in de gequoteerde fondsen. Maar verder is ze ook strenger geworden. Ze koos ervoor fondsen te selecteren waarbij het ecologisch – , sociaal en bestuurlijk accent  (eigen aan MVI) echt speelt in de sturing van de fondsen. Fondsen, die dus bij wijze van toeval enkele duurzame bedrijven in hun portefeuille steken hebben of die zich onvoldoende onderscheiden zijn nu onverbiddelijk uit haar selectie uitgevallen.

Van de fondsen LPF Trends Intrastructures en LPF Trends Consumers is er dan ook geen sprake meer. Het fonds LPF Actions Europe SRI werd er wel nog weerhouden. 17 van de 25 fondsen die Ethisch Beleggen aanbiedt krijgen er het ISRLabel. Het ontbreken van het label bij de andere 8 fondsen heeft in feite maar 1 oorzaak: de andere fondsen zijn ecologische fondsen, waarbij niet noodzakelijkerwijze ook sociale of bestuurlijke aspecten in het investeringbeleid opgenomen zijn.

Van de 17 die een label krijgen zijn er nog eens 7 fondsen die het specieke Novethic ISR-label krijgen. Dit zijn dus fondsen, die zelfs over de lat geraken wanneer de onderzoeker strengere criteria toepast.  En het nieuwe fonds uit ons aanbod EdR Tricolore Rendement krijgt zelfs een specale vermelding.

Het feit dat Novethic in 2012 strenger geworden is, is er ook de oorzaak van dat het fonds dat we vorige maand opnamen in ons aanbod (Echiquier Major) dit jaar niet het Novethic ISR-label krijgt, maar zich moet tevreden stellen met een gewoon ISR-label.

Ook hier zie je dus weer dat er van alles beweegt op vlak van duurzaam beleggen.

Naast het waardevolle werk van organisaties als Novethic of het in België actieve Forum Ethibel, is het wellicht nuttig om bij verkoopspunten als Ethisch Beleggen langs te gaan.als je je geld op duuurzame manier wil investeren. Wij volgen de evoluties op en zijn niet te beroerd om oude liefdes on hold te zetten of de deur te wijzen zo daar aanleiding toe is.

Omdat eerlijk advies onbetaalbaar is, maar het niet past om eigen lof te zingen, hebben we hiernaast een advertentie van verzekeraar Am Wins geplaatst. Aan u om uit te maken of ze ook op ons van toepassing is.

(*) Omdat Novethic de Franse beleggingsmarkt opvolgt zijn er relatief veel fondsen, die in aanmerking komen voor hun label. Zij concluderen dan ook dat iedere belegger die ethisch beleggen belangrijk vindt bijna altijd ook een fonds bij zijn eigen huisbank of verzekeraar kan oppikken. In België is deze situatie -helaas- niet zo rooskleurig. Daar moet je meer inspanningen doen als je je beleggingsgedrag wil laten aansluiten op je eigen waarden en normen.    .


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *