geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Inflatie: de koolstofmonoxyde van je spaargeld


 

Inflatie: een stille killer
Inflatie: een stille killer

Door  CO-vergiftiging sterven er elk jaar in België ongeveer 100 mensen. Meer dan 2000 worden in het ziekenhuis opgenomen. Koolstofmonoxyde is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas en mazout. Terecht wordt bij het begin van de winter door diverse instanties gewezen op de gevaren ervan en worden tips (zoals voldoende verluchting, …) ter voorkoming aangeprezen. We staan er niet echt bij stil, maar ook inflatie is een soort CO-vergiftiging. Zonder dat je het beseft tast deze immers de koopkracht van je spaargeld aan. Hou je géén rekening met inflatie, dan reken je je in feite ten onrechte rijk door de (schaarse) opbrengst van je rekeningen en termijnbeleggingen niet tegen hun echte waarde af te zetten. Veel mensen mispakken zich nog aan deze vorm van optisch bedrog: hoewel er meer geld op je rekening staat na de uitkering van de rente, kan je met dit geld toch minder doen.

Vooral op de lange termijn is inflatie echt een woekeraar. Albert Einstein zou ooit gezegd hebben dat samengestelde intrest het achtste wereldwonder was. En daar valt iets voor te zeggen als de rentes hoog zijn en de inflatie laag (helaas komt deze combinatie niet erg vaak voor). Met enige vorm van literaire vrijheid zouden we dan inflatie de 11e plaag van Egypte kunnen noemen. Ze tast iedereen aan, die er geen aandacht aan besteed en die er zijn langetermijnbeleggingen niet op afstemt.  Wat de invloed van de inflatie op lange termijn is kan je het best aanvoelen door een simulatie uit te voeren. Op de overheidssite Wikifin, welke in het leven werd geroepen werd om het financiële analfabetisme van de meeste Belgen te helpen indijken, kan je hier even spelen met enkele parameters om aan te voelen wat inflatie met je geld doet. Dit zou je er alvast alert voor moeten maken dat eindeloos veel geld oppotten op spaarrekeningen met een rente die lager ligt dan de inflatie je financiëel absoluut niet vooruit helpt.

Wil je je toekomst financiëel veilig stellen dan moet je in feite streven naar een opbrengst die de inflatie minstens met enkele procenten verslaat. Niet eenvoudig -om niet te zeggen onmogelijk- als je alleen inzet op superveilige producten. In die zin is inflatie dus ook een stille killer van je koopkracht.

Sta je er niet bij stil, dan zal je plots wakker worden met het besef dat je niet vooruitziend genoeg geweest bent. Dat het appeltje dat je voor de dorst bijeenspaarde verschrompeld is. Je controleerde de verworven rente op je spaarrekening op het einde van het jaar?  En kijk eens hoe hoog de inflatie momenteel is. Tevreden?

En nochtans zijn duizenden mensen nu al 5 jaar zo bang om hun spaarrekening te verlaten dat ze niet beseffen dat ze door te zweren bij de veiligheid van een spaarrekening hun langetermijndoelstelling (voldoende pensioen / aankoop van droomobject binnen enkele jaren) wellicht niet zullen bereiken. De veiligheid en de zekerheid waar ze zich momenteel in koesteren staat garant voor een pijnlijk ontwaken in de toekomst.

Uw topvoornemen voor 2014?
Uw topvoornemen voor 2014?

Als je dan toch goede voornemens maakt voor het komend jaar, zet er dan ook eens het volgende bij: moed om ondanks alle onzekerheid in de financiële – en economische wereld meer durf te ontwikkelen om je financiële langetermijndoelstellingen echt te halen.

Niemand kan u garanderen dat beleggen in 2014 rendabel zal zijn. Maar niet-beleggen én je geld laten inslapen op spaarrekeningen is zeker niet rendabel. Dat leert ons het sluipend gif dat inflatie noemt. Tijd dat we ons daar beter bewust van zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *