geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

In de achteruitkijkspiegel. Over de prestaties van onze modelportefeuilles in 2015


 

Wie deze blog volgt, weet dat de portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel maandelijks opgevolgd en gepubliceerd wordt. Dit is echter maar 1 mogelijke samenstelling uit de selectie fondsen die wij ter beschikking hebben.

Leren uit wat er achter jou ligt.
Leren uit wat er achter jou ligt.

Omdat niet iedereen hetzelfde beleggingsbedrag ter beschikking heeft én ook niet iedereen hetzelfde risico wenst te nemen, hebben we begin 2015 32 modelportefeuilles aangemaakt. Deze moesten ons helpen om een geschikt aanbod te hebben voor elke kandidaat belegger. Deze modelportefeuilles werden hier

https://ethischbeleggen.com/modelportefeuilles-2015/

bondig samengevat en toegelicht.

Nu rijst de vraag hoe hebben deze theoretische portefeuilles in het voorbije jaar gescoord?

 •  40 % (13 op 32) zijn niet geslaagd in hun examen. De bedoeling was om via deze portefeuilles een rendement van minstens 5 % te bereiken. Waarom 5 %? Wel je moet bij beleggen via fondsen (en Tak 23-producten) rekening houden met instapkosten én jaarlijkse beheerskosten. Als je wil aantonen dat beleggen interessanter is dan je geld parkeren op een spaarrekening, dan moet je op zijn minst de rendementen van een spaarrekening bereiken na aftrek van kosten.
 • Nu is de rente van de spaarrekening ook over 2015 nog fors gezakt. Dus misschien volstaat het -achteraf bezien- om niet te mikken op een rendement van minstens 5, maar zou 4 % ook al volstaan. Met dit als aangepast criterium zou 16 % (5 op 32) nog gezakt zijn. Het laagste behaalde rendement bekwam iemand die € 10.000 bij ons geïnvesteerd had én gekozen had voor een defensief profiel. Over 2015 haalde die een opbrengst van 3,16 %.
 • Ook 2 van de beleggingen voor iemand met een gemiddeld profiel haalden de 4 % niet (respectievelijk 3,60 % voor wie eveneens € 10.000 investeerde en 3,93 % voor wie € 15.000 investeerde). Dit karige rendement heeft te maken met de voorziene lage opbrengst van het obligatiegedeelte in dergelijke beleggingen. Maar ook – en dit is vreemder- met het feit dat gebalanceerde niet-duurzame beleggingsfondsen, die wij als buffer in sommige beleggingen stoppen om voldoende spreiding te bereiken en trouw te blijven aan het profiel van onze klant (zie

  Zuiverheid vanuit beleggingsoogpunt

  ), het in 2015 collectief lieten afweten.

  We werken hier o.m. met 2 fondsen met een jarenlang goede trackrecord en met een fonds dat o.i. ook aan goede risicospreiding doet. Het feit dat deze 3 fondsen (Carmignac Patrimoine  (YTD: + 0,48%), Ethna-AKTIV T (YTD: -0,21 %) en Invesco Balanced-Risk Allocation A (YTD: -5,10 %) niet gegeven hebben wat ervan verwacht werd, toont nogmaals aan dat er geen zekerheiden zijn op vlak van beleggen. Zelfs al heeft men sterren ontvangen van Morningstar. De 3 fondsen zitten vaak ook in het aanbod dat banken en verzekeraars standaard aanbieden en als zeer consistent beschouwen. Niet echt dus. Althans niet op korte termijn.

 • Positief gesteld kan gezegd worden dat 60 % van de modelportefeuilles wel deed wat beoogd werd. Het hoogste rendement (YTD: 10,27 %) werd gehaald bij de modelportefeuille met een dynamisch profiel waar men € 6.000 in zou gestopt hebben. Dit was een portefeuille samengesteld met slechts 6 verschillende fondsen (en 10 % niet-ethisch). Wie € 15.000 in onze dynamische modelportefeuille van 8 verschillende fondsen (100 % ethisch) geïnvesteerd had, zou op een rendement van € 9,70 % afgeklokt hebben. En wie voor meer inleg (€ 30.000 ) met zelfde profiel een nog grotere spreiding gekozen had (12 fondsen en 100 % ethisch), zou op rendement van 9,62 % gestrand zijn.
 • Hiermee is meteen bewezen dat grotere spreiding leidt tot een gemiddeld lager risico, maar niet noodzakelijkerwijs tot een hogere opbrengst. Het is een beetje zoals lottospelen. Wie met 1 lotje toch de hoofdprijs vangt, deed een betere investering dan wie daarvoor 100 lotjes kocht. Maar wie er 100 kocht zag alvast zijn kans om een prijs te scoren stijgen.
 • 2015 was een relatief goed jaar voor beleggers die hun grootste investeringen in het Westen (Europa en VS deden). De logica binnen de verschillende beleggingsprofielen werd dan ook gerespecteerd. Hoe hoger de graad van risico die men accepteert, hoe hoger het rendement dat men kan bekomen. Maar let wel: in slecht beleggingsjaren keert dit zich tegen u. Dan is namelijk het bekomen verlies in een dynamische portefeuille veel hoger dan in een defensieve portefeuille. Remember 2008.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *