geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Herwerkte site Towards Sustainability: een doolhof


Na de eerste upgrade van hun kwaliteitslabel heeft het Febelfin-label ook haar website onder handen genomen. Is de upgrade gelukt?

Herwerkte site Towards Sustainability: een doolhof
Hip en groen. Maar ook goed onderhouden?

Laten we genuanceerd zijn. Naast enkele negatieve bevindingen, zijn er ook positieve beoordelingen uit te spreken. Daarnaast zijn er ook onvolkomenheden waarvoor we de fout niet in het bakje van Febelfin kunnen leggen. Onze slotconclusie verraden we al in onze titel. Bij Ensie lezen we als omschrijving voor doolhof: een tuin met onoverzichtelijke slingerpaden.

De verbeteringen.

 • Het is duidelijk dat de website gemaakt is voor de diverse media (PC, tablet, smartphone, …). Indeling in blokken en een groot lettertype. Opa’s en oma’s moeten zelfs op een smartphone hun leesbril niet opzetten.
 • Er is een grote mate van visualisatie voorhanden. Het is geweten dat we vlugger informatie willen verwerken. En er wordt gesuggereerd dat onze aandachtsboog steeds korter wordt. Dan zijn grote blokken tekst (zoals in deze blog) minder aangewezen dan korte paragrafen met veel foto’s of tekeningen. Towards Sustainability is ook hier in geslaagd.
 • Bij de geëvalueerde product-kenmerken (kregen elk een specifiek symbool) vindt je telkens een infoteken. Hierachter wordt de betekenis van een specifiek beoordeeld kenmerk toegelicht met een ‘korte uitleg’.
  • Toch valt er nog een klein lay-outfoutje te ontdekken: Op de openingspagina van het fonds prijkt een verkeerd symbool voor “wateronttrekking”. Het juiste symbool vindt je op de pagina met de volledige duurzaamheidsidentiteit van het product.

Nog te verbeteren.

Hieronder volgt ons wenslijstje. Heb je als lezer nog andere wensen? Laat het gerust weten.

Uitvoeriger uitleg van de gehanteerde sleutelwoorden

Deze verzuchting verwijst naar de laatste zin uit de bovenstaande paragraaf. Een ‘korte uitleg’ is o.i. vaak te beknopt. Wie beter wil begrijpen wat het belang is van de product-kenmerken blijft wat op zijn honger zitten. Misschien kan Towards Sustainability of Febelfin ergens linken naar een verklarende woordenlijst die wat dieper graaft. Dan kan je met de site ook de informatiebehoefte voor de meerwaardezoeker bevredigen. Het zou daarbij helpen om de opgenomen omschrijvingen wat verder aan te kleden met duidelijke voorbeelden en/of nuanceringen die voorbij de oppervlakkige aanraking van een begrip gaan.

De zoekfunctie

De zoekfunctie mbt. de producten is (op vandaag 20/07/2022) een complete ramp. Zo kan je niet selecteren op:

 • type product (vb. spaarrekening/ beleggingsfonds /Tak 23, …). Laat staan dat je verdere verfijning kan aanbrengen als ‘obligatiefonds, gemengd fonds, aandelenfonds,… ‘. Vreemd is dat een zoekvraag op ‘ETF‘ wel een selectie oplevert. Dus wellicht is deze selectiemogelijkheid wel voorzien, maar nog niet geïmplementeerd.
 • je risicoprofiel. Als ik van mijzelf weet dat ik een defensieve belegger ben, dan had ik graag een beperkte, overzichtelijke keuze hiervrond gezien. Dit zou mij tijdsintensief eigen filterwerk besparen. Waardoor ik vlugger kan focussen op wat ik wel wil.
 • de ISIN-code of de Ticker van een product. Nochtans is dit een unieke sleutel die het zoeken naar effecten vergemakkelijkt.

Je kan wél selecteren op de naam van de beheerder. Maar dan moet je al weten wie een erkende beheerder is én de juistheid van je selectieresultaat is niet gegarandeerd.

 • Zo krijgen we bij invoegen van “BNP” op de eerste pagina 9 producten vermeld die niet door BNP uitgegeven worden.
 • Proberen we op ‘NN‘ dan moeten we alvast de eerste 5 resultaten skippen.
 • Een zoekopdracht op NNIP (de veel gebruikte afkorting voor NN Investment Partners) levert niets op. Voluit geschreven daarentegen krijg je wél een correct resultaat.
Het productoverzicht
Herwerkte site Towards Sustainability: een doolhof
Gemakkelijk terug te vinden?, volledige beschrijving?, voor wie geschikt?, … we blijven op onze honger zitten.

Het gamma van de meer dan 680 gelabelde producten vindt je nergens overzichtelijk terug. Op de productenpagina zie je 10 fondsen vermeld. Dit op basis van alfabetische rangschikking.

Onderaan die pagina zie je dat er meer pagina’s zijn. Hoeveel? Dat is onduidelijk.

Als de eerste letters van je naam als beheerder niet vooraan in het alfabet zitten, heb je pech. Als beheerder schuil je dan anoniem in het peloton aanbieders. Terwijl de 10 alfabetisch eerste bij iedere opening van de pagina steeds prominent in beeld komen. Alsof zij een voorkeursbehandeling verdienen.

Onleesbare belangrijke mededeling

Op de volledige identiteitspagina (klik op Volledig ID) van de fondsen vindt je onderaan een hele rits opmerkingen onder de titel “belangrijke mededeling“. Helaas zijn die in een niet-contrasterende kleur gezet, waardoor de tekst wazig voor de ogen danst. Een beetje het equivalent van de ‘gekende kleine letterkes’ in veel contracten. Towards Sustainability pleit voor transparantie op haar pagina met informatie over hun label.  ‘t Zou een kleine moeite om dit op te lossen .

Visualisatie duurzaamheidsimpact

De voorstelling van de impactthema’s met procenten en kleurcodes is redelijk onduidelijk.

 • De schaal (waarom tot 30 %?) lijkt slecht ontworpen. De kleurblokjes beginnen onder de nullijn en zijn daardoor niet in verhouding tot de gebruikte schaal.
 • Ook de legende van de 5 duurzaamheidsimpactthema’s, rechts van de schaal opgelijst in een opgaande lijn, is even slecht ontworpen. Gevolg: de kleuren van de impacthema’s “menselijke ontwikkeling”, “basisbehoeften” en “gezonde ecosystemen” in de legende stemmen niet overeen met deze gebruikt in de schaal zelf.

Onvolkomenheden door gebrek aan beschikbare gegevens

Als globaliserende website kan je je ook maar baseren op de informatie die door derden ter beschikking gesteld wordt. Dus je kan niet alle zonden van Israël in de schoenen van Febelfin schuiven.

Ontbrekende informatie door leveranciers  van de producten

Zo ben je afhankelijk van informatie die de uitgevers van je uitverkoren producten ter beschikking stellen. Gezien de onoverzichtelijkheid van het totaalaanbod (zie hoger) heb ik mij voor onderstaande commentaar alleen gebaseerd op de fondsen die op de eerste pagina van het overzicht prijken. En dan valt het bvb. op dat voor het Tak 21-aanbod bij AG erg veel gegevens ontbreken. Info die mbt. hun Tak 23-aanbod wel vermeld is.

 • de webpagina van het product linkt naar een algemene pagina over Tak 21, niet naar een specifieke productpagina
 • de SRRI-indicator (risicoklasseindeling) van het product is niet vermeld
 • hoe de activa verdeeld (verhouding aandelen, obligaties, diversen) zijn of waar die activa ingekocht werden (vb. obligaties Belgische overheid, …) is niet te achterhalen via de Towards Sustainability-site.
 • op welke duurzaamheidsdoelen (SDG’s) ingezet wordt is evenmin vermeld.
Ontbrekende informatie omdat de regelgeving nog in de uitrolfase steekt.
Illustratie Blue Building Institute De SFDR: het spel volgens nieuwe regels

Bij de implementatie van de SFDR-verplichtingen en de invoering van de EU taxonomie situeren verschillende kanteldata zich nog in de toekomst. Dit betekent dat het nu nog logisch is dat erg veel beoordelingscriteria momenteel niet met data ingevuld zijn. Ook iets wat je Febelfin niet ten kwade kan duiden. Per 19/07 publiceerden de CEO’s van Febelfin en Assuralia hierover trouwens een opiniestuk met o.i. terechte opmerkingen.

Infografiek van Eurosif met de belangrijkste mijlpalen in het EU taxonomie-traject

Omdat de regelgever de kar voor het paard spant, blijven veel aangestipte duurzaamheidscriteria dus blanco op Febelfinsite.

De vele symbolen die bij ieder product (en zeker op hun sustainability-identiteitspagina) prijken zouden een selectiewijze kunnen zijn om te bepalen of een product overeenstemt met je eigen prioriteiten. Helaas is dit nu nog niet het geval. Omdat de meeste ervan op dit ogenblik nog zonder enige verifieerbare referentie weergegeven worden.

Wat wél weergegeven wordt komt ons -op basis van een beperkte steekproef- over als niet zeer consistent.

Duurzaamheidsaspecten verwarrend weergegeven op site Towards Sustainability.

We bekeken de pagina van AG Classical Life Sustainable Plus  (een product uit de eerste pagina) én vergeleken deze met  DPAM Invest B Equities World Sustainable (een willekeurig gekozen product dat niet op pagina 1 van het productoverzicht prijk). Je vindt er onder meer volgende items:

 • Blootstelling aan omstreden sectoren. Dit item biedt momenteel alleen informatie over de blootstelling aan tabak. Terwijl men uiteindelijk 8 sectoren wil evalueren. Bij AG verschijnt een balk die loopt van 0 tot 27 (0 blootstelling), terwijl die bij DPAM loopt van 0 tot 2 (0,7 blootstelling).
 • Indicatoren over nadelige gevolgen geeft momenteel alleen de koolstof-voetafdruk weer. Uiteindelijk wil men 13 indicatoren evalueren. Bij dezelfde 2 producten als hierboven heeft AG hier een 0 blootstelling op een schaal van 0 tot 27. DPAM scoort hierop een 5,7 op een schaal van 0 tot 1295.
 • Bij afstemming met de EU Taxonomie (op de site staat hier nog nodeloos het woord ‘blootstelling’ achter) staat nog niets. AG zie je hier daarom met 0 op 27 en DPAM met 0 op 20 vermeld staan.

Uit deze steekproef blijkt dat de gegevensinput eerder slordig gebeurde

Het lijkt wel of dit toevertrouwd werd aan een met de materie onbekende stagiair. Of dat er niemand achteraf een eindcontrole uitgevoerd heeft. Die slordigheid maken we onder meer op uit onderstaande bevindingen:

 • Bij AG product is consequent de vergelijking gemaakt met het aantal gelijkaardige productcategorie-en (27 Tak 23-fondsen (met gelijkaardige kenmerken?)). Bij DPAM zijn er blijkbaar 1295 fondsen die min of meer dezelfde kenmerken (beleggingsuniversum: wereldwijde large cap-aandelen) hebben. Maar daar wordt dit referentiekader niet consequent toegepast.
 • Waar geen gegevens bekend zijn wordt ‘0‘ ipv. ‘onbekend‘ gebruikt. Dit suggereert dat het AG-product beter scoort dan het DPAM-product. Terwijl in feite moet gelezen worden dat het AG-product geen transparantie biedt rond die aspecten én het DPAM-product juist wel.
 • Het gebruik van verkeerde schalen kan gemakkelijk aanleiding geven tot verkeerde conclusies. Een tabaksblootstelling van 0,7 op een schaal tot 2 suggereert dat het product op dit criteria eerder middelmatig scoort. 0,7 op 1295 zou echter suggereren dat het product in het topsegment mbt. het betrokken criteria zit.

Kan Febelfin met Towards Sustainability ooit zijn ambitie waarmaken?

Op basis van wat voorligt is twijfel toegestaan.

 • De ambitie spat van de home-pagina van Towards Sustainability af
  • Zo lezen we “Toegewijd aan groene energie, een fervent voorvechter van biodiversiteit of wil je maatschappelijke ontwikkeling steunen? Kies het product en thema dat je hart sneller doet slaan !“.
  • En ook “Heb je specifieke verwachtingen waarover je geen compromissen wilt sluiten? We hebben elk product geanalyseerd zodat je weet hoe goed het scoort op verschillende gebieden van duurzaamheid.”

Dit alles wekt verwachtingen, die momenteel door gebrek aan externe gegevens niet waar te maken zijn. Dergelijke aanspraken kunnen in feite maar gemaakt worden eens de regelgeving volledig uitgerold is. En zodra de gegevens die deze regelgeving naar boven wil brengen ook beschikbaar – én verwerkt zijn. Iets wat minstens nog een paar maanden in de toekomst ligt.

 • De huidige uitwerking van de website is op diverse plaatsen niet duidelijk of bevat fouten. Dit blijkt uit de voorbeelden die hierboven in dit artikel aangehaald zijn.

De vraag moet dan ook gesteld of het überhaupt mogelijk zal zijn om al die gegevens, eens ze wel ter beschikking zijn, correct én voor de leek makkelijk interpreteerbaar aan te leveren? Laat staan om de wijzigingen die ongetwijfeld in tal van producten nog zullen optreden in te toekomst up to date te houden.

Het B2B-aspect van de site is OK…

Het lijkt duidelijk dat het Business tot Business-concept van de Towards Sustainability-site ….

Het is opvallend dat er erg goed aangegeven is hoe een uitgever zijn aanvraag kan indienen om ook door het label erkend te worden. Verder is de structuur van de organisatie en de contactmogelijkheid goed duidelijk gemaakt. Dit alles is echter vooral interessant voor banken, verzekeraars en andere aanbieders van producten die onder het label (kunnen) vallen. Instanties die meestal zelf al over een korte communicatielijn met Febelfin beschikken. De Business To Business kant is dus goed uitgewerkt.

Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de discretie over welke fondsen/uitgevers afgehaakt zijn of niet langer voldoende kwalitatief bevonden werden voor Towards Sustainability 2.0. Een internetsearch hierrond leverde een link op naar een document dat alleen toegankelijk was voor medewerkers van banken, … en niet voor de geïnteresseerde leek. Werd er gevreesd voor een naming & shaming?

…. beter uitgewerkt is dan het Business to Consumer-aspect. Nochtans is dit laatste de bestaansreden van de site.

… in tegenstelling tot het B2C-gedeelte.

Aan de Business To Consumer-benadering is er evenwel nog een pak werk.

Nochtans moet de finale bedoeling van Towards Sustainability zijn: een spaarder/belegger de weg te wijzen naar maatschappelijk verantwoord – en duurzaam sparen of beleggen. Zo lezen we het toch op de home-page van de site.

We beseffen maar al te goed dat het om een huzarenwerk gaat als je iets moet afleveren in een bewegende markt, waar regelgevers zelf nog volop de bakens aan het verzetten zijn.

Maar de niet goed uitgewerkte zoekfuncties, het gebrek aan een overzichtelijke lijst van het totale aanbod, de fouten die nu reeds opduiken, … maakt het voor de doelgroep van deze site momenteel niet evident om een match te vinden tussen zijn/haar prioriteiten én een passend product.

En dan heeft het er toch weer de schijn van dat Towards Sustainability nog altijd vooral een captatio benevolentiae van de financiële sector is. Door zelf het laken naar zich toe te trekken behoudt Febelfin de sturingsmogelijkheid. En kan ze de eventuele overheidsbemoeienis rond labeling van de agenda houden.

Enfin, zo komt dit op ons over. Echter … we kunnen er mee leven als we door spoedige verbeteringen op de site deze mening moeten herzien.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *