geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Hello Bank! BNP Paribas Fortis serveert nieuwe wijn …


 

Terwijl elders in België plannen rijpen om een nieuwe, duurzame bank op te richten, waren ze bij BNP Paribas Fortis gisteren reeds klaar om hun nieuwe bank te water te laten.

Bankieren voor de Facebook-generatie.
Bankieren voor de Facebook-generatie.

Met trots pakte men uit met de eerste Europese, 100 % digitale mobiele bank. De bank zal na de verovering van België en Duitsland later ook in de markt gezet worden in Frankrijk en Italië. De bank speelt daarbij in op de stormachtige penetratie van nieuwe technolgiëen als smartphone en tablets in ons dagelijks leven. Snelheid en eenvoud wie kan daar iets tegen hebben? Zelf zijn we nog van de vorige eeuw en kennen we dus het werk van Bertolt Brecht. Omdat we bij hem konden lezen “Bankraub is eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank (vrij vertaald: het is gemakkelijker te stelen door een bank op te richten, dan door er 1 te overvallen )” waren we wat argwanend toen we de site van de nieuwe bank verkenden. Terecht?

Omdat BNP Paribas zichzef afficheert als “de bank en verzekering voor een wereld in verandering”  is het niet echt vreemd dat ze willen inspelen op de korte aandachtsboog die de 15 -30-jarigen hebben.

Het is de eerste generatie die opgevoed is met sociale media als Facebook en die oubollige begrippen als “kennis” reduceren tot “dat zullen we even googelen”. Of het toeval is dat de kleuren van Hello Bank! dus blauw zijn, zullen we maar in het midden laten. Ze steken alvast schril af tegen het groene logo dat het oude vertrouwde BNP Paribas vertegenwoordigt. Wil men jongeren het gevoel geven dat ze niets te maken hebben met het eerder oudbollige imago van bank van hun ouders, dat BNP toch met zich meesleurt?

Het is ook een generatie die nog niet dadelijk nood heeft aan complexe financiële producten. Ze staan immers nog maar pas aan de startlijn van hun carrière.  En ze zijn jong genoeg om nog het principe te huldigen dat ze alles toch wel beter zelf uitvogelen en dus géén face to face advies nodig hebben. 

Je financiële verrichtingen? Die doe je toch terwijl je aan het genieten bent van een cool drankje op een blits terras! Niet gehinderd door veel financiële kennis als we onderzoek mogen geloven.

Er is dus zeker een publiek voor digitaal bankieren en Hello Bank! hoopt dit aan zich te binden. Door alles flashy en hapklaar voor te stellen zou je echter gemakkelijk vergeten hoe oppervlakkig dit alles is. En hoezeer Hello Bank! ook een gewoon nieuw portaal in de BNP Paribas verkoopsmachine is. Een nieuwe boot in de visvijver van het geld.

Wat er met dit geld gebeurt kom je bijv. niet te weten op de website.

Pas enkele jaren na een verwoestende financiële crisis waarvan we allen nog de gevolgen dragen, is het vreemd dat een nieuwe bank zich voorstelt zonder enige vorm van mission statement. Zeker omdat het gaat over een instelling, die uiteindelijk het Belgische deel van de zwalpende Fortis Bank moest overnemen / kreeg. 

Want naast het reeds geciteerde “eenvoud” blinken enkel 3 woorden in de promoteksten: “slim”, “veilig” en “menselijk”.

Het woord slim moeten we hier m.i. lezen als “smart” zoals in smartphone en smart ass :  vlug handelen, shortcuts gebruiken en niet nodeloos analyseren.

Veilig” is natuurlijk het codewoord in bange financiële – en economische tijden. Daarom mocht het zeker niet ontbreken. Het verwijst zowel naar de bekommernis om de bescherming van het spaargeld als naar de beveiliging van de informaticatoepassing zelf. Het platform moet de angst wegnemen voor phishing, hacking, …

En dan blijft er nog “menselijk” over.

Wie veel met jongeren omgaat merkt dat bij hen “het virtuele” soms “het reële” voor de voeten loopt. Zelfs wie  fundamenteel eenzaam is, houdt er al vlug 200 virtuele vrienden op na. De vrijblijvendheid van dergelijke contacten zal sommige ouderen zeker een doorn in het oog zijn. En uit onderzoek blijkt ook al dat Facebook ons ongelukkig maakt. We zien dat vaak alleen de (suggestie van) superleuke dingen bij onze virtuele vrienden er voor zorgt dat wij ons zelf losers voelen. Van de weeromstuit pimpen vele jongeren dan hun profielen en foto’s op: vermelden diploma’s die ze niet hebben, poseren naast auto’s die niet hunne zijn,…. Het mag dan fake zijn, het lijkt toch echt. Virtual reality rules, real life sucks lijkt het wel.

Beneveld virtueel onze waarneming?
Beneveld virtueel onze waarneming?

 In de persmap staat onder “menselijk” dat Hello Bank! aan uw zijde staat ..   je leest er het volgende:  “In elk land staat een team van adviseurs zes dagen op zeven – met verruimde beschikbaarheid – klaar om de klanten te adviseren over praktische onderwerpen die te maken hebben met hun rekening, of om hen te begeleiden in complexere materies. Via mails, tweets of telefoongesprekken geeft het Hello Team antwoord op alle vragen”. De vetgedrukte woorden, hebben niet wij, maar de mensen van Hello Bank! aangebracht: naast telefoons zijn mails en tweets hun werkinstrumenten.

Nu ben ik zelf een fervente twitteraar en gebruik ook dagelijks mijn mail en telefoon. Maar nog nooit associeerde ik deze begrippen met “menselijk”. Wat is er mis met empathie, zachtzinnigheid, welwillendheid, … ? Kortom wat is hier “humaan” aan?   

Samengevat: je wordt als klant toegeleid naar de “financiële en operationele duurzaamheid (ja, behoudens vergissing de enige keer dat we dit woord op de site tegenkwamen) van de groep BNP Paribas.Zo is het nuttig om ook eens de disclaimer te lezen. Puntje 2 is daar zeer duidelijk in.

Is privacy so last century? (zucht).

Maar spring ook eens naar punt 5 van die disclaimer of rechtstreeks naar de bepalingen over privacy.

Ik citeer hieruit enkele passages:

“… u ermee akkoord dat de bank en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, persoonsgegevens die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: … commerciële prospectie of direct marketing van financiële, bank- en/of verzekeringsproducten evenals andere producten die worden gepromoot door de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt.”

” U gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden meegedeeld aan alle met de bank verbonden vennootschappen, aan alle vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, aan onderaannemers, externe dienstverleners (outsourcing) en aan andere medewerkers ….”

” Binnen Fortis Bank nv (sic) , haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, wordt de toegang tot uw persoonsgegevens die werden verzameld via deze website beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken ….” 

U mag dus gerust zijn: het poetspersoneel zal niet aan uw gegevens kunnen.

Big data verzamelen waarop aan datamining kan gedaan zal meer en meer ingang beginnen vinden. Grote organisaties zoals BNP Paribas zullen de eersten zijn die daar munt kunnen uitslaan. Mij lijkt het er op dat ze met zich te focussen op een jong en hip doelpubliek een voor de hand liggende goudmijn proberen aan te boren. Misschien niet nu, maar later zeker rendabel.

En o ja, met betrekking tot de titel van deze bijdrage. De uitdrukking “Nieuwe wijn in oude zakken” en “Oude wijn in nieuwe zakken” wordt wel eens door elkaar gebruikt

In de Bijbel was er sprake van dat men geen nieuwe wijn in oude leren zakken zou gieten. De vrees was immers dat de zakken zouden scheuren en de wijn verloren zou gaan. Met oude wijn in nieuwe zakken bedoelt men dat een oud product/concept herbruikt wordt met een nieuwe verpakking. 

Bij Hello Bank! denk ik eerder aan de oplichterstruuk uit het restaurantwezen waar een fles jonge wijn voorzien wordt van een oud etiket.  Dan kan ze duurder verkocht worden aan de would-be oenoloog aan tafel. Die kan er dan uitgebreid de lof over zingen, maar zal ‘s anderendaags met een zwaar hoofd en een lichtere portemonnee ontwaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *