geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Eindelijk! Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod voor particulieren.


In onze blog van 20 december ll.  maakten we een round-up van het duurzaam beleggingsaanbod bij de belangrijkste Belgische verzekeraars. De conclusie smaakte bitter. Bij diverse representatieve verzekeraars bleek er zelfs totaal nog geen aanbod te bestaan. Allianz was 1 van hen.

Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
Allianz betreedt voor haar Belgische particuliere klanten met interesse in duurzaam beleggen eindelijk de arena.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder. En zie het beleggingsaanbod van Allianz werd inmiddels -sinds begin april- uitgebreid. Dit met 4 fondsen, waarmee Allianz samen met haar klanten de duurzame uitdaging wil aangaan. In de bekendmakingsmail werd ook een brugje gelegd naar de Coronacrisis. Met de lancering van deze nieuwe fondsen op het moment van deze historische gezondheidscrisis, wil Allianz meer dan ooit (bold door redacteur) een oplossing bieden aan klanten die willen kiezen voor verantwoorde en duurzame beleggingen. 

Allianz Global Investors heeft al een tijdje de bocht naar duurzaam beleggen genomen. Zo kan je op hun website als Belgisch professioneel belegger 7 duurzame fondsen terugvinden. Meld je je aan als particuliere belegger, dan zie je deze niet.
In feite had Allianz het aanbod dat ze nu uitrolt volledig uit eigen huis kunnen betrekken.

Waarom doet men dit niet? Marketingredenen kunnen hieraan ten grondslag liggen (kijk eens, we gaan voor een open architectuur). Mogelijk spelen ook financiële redenen (vergoeding ontvangen van derde aanbieders om hun producten in het aanbod op te nemen).

Marketeers met onafgewerkte informatieopdracht.

Je voelt de wind van de marketingafdeling door je haren als je introductieteksten leest. Met 4 fondsen blijft het aanbod in het totaal van wat Allianz aanbiedt erg beperkt. Je leest het dan ook niet als een strategische keuze van de verzekeraar. Maar eerder als een poging om te hengelen in de vijver van de steeds bewuster handelende consument. Nu goed, een klein beetje is alvast beter dan niets. En in historisch perspectief is dit inderdaad dan ook “meer dan ooit”.

In de door mij ontvangen mail wordt verwezen naar een specifieke brochure die een addendum is bij hun gekende brochures. De specifieke-informatiedocumenten zouden eveneens beschikbaar zijn op de makelaarssite van de verzekeraar en op de algemene klantensite www.allianz.be.

Ik heb gezocht en bij schrijven van dit artikel (8 weken na lancering), heb ik echter niets teruggevonden. Als je na 30 minuten zoeken op de beide sites niet vindt waar je gericht naar zoekt, ben je toch niet blij. En versterkt het gevoel dat er vooral ‘voor de tribune’ gehandeld wordt.

Als je een duurzaam aanbod met 4 fondsen uitbrengt en dit voor ‘al je klanten’ bestemd is, dan zal je zowel de defensieve –, de gebalanceerde – en de dynamische klant moeten bedienen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het aanbod bestaat uit 1 obligatiefonds, 1 gemengd fonds en 1 aandelenfonds. Als kers op de taart is er ook nog een sectorfonds.

Over welke fondsen gaat het?

Sommige van de hieronder vermelde fondsen hebben bij hun originele uitgever diverse versies (o.m. met andere kostenstructuren). Omdat ik de specifieke informatiefiches niet kon localiseren, moet ik het antwoord schuldig blijven op de vraag van welk specifiek fonds het Allianz-fonds een afspiegeling is.

 • Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable. Dit is het obligatiefonds. Probleem is natuurlijk dat met obligaties in ontwikkelde regio’s momenteel zelfs geen kapitaalbehoud meer mogelijk is. Daarom wijkt men uit naar een Emerging Marketsfonds in het aanbod. De risicoklasse is 4 (op 7). Dit fonds stak niet in het aanbod dat we zelf aanbieden. Het krijgt bij Morningstar geen quotering op vlak van duurzaamheid.  (Iets wat meer gebeurd bij obligatiefondsen omdat landen of internationale openbare  instellingen waar men zijn geld aan uitleent, meestal erg moeilijk éénduidig te beoordelen zijn). Op basis van onze eigen objectiveringsscore (*) komen we uit op 0,75 op 10. Niet erg aantrekkelijk derhalve.
 • Allianz Oddo BHF Polaris Balanced. Dit is het gemengd fonds uit het aanbod. Bij ons scoort dit fonds op de objectiveringsscore bovengemiddeld (5,25 op 10). Morningstar heeft er zijn hoogste duurzaamheidsscore aan. Het heeft dezelfde risicoklasse 4 (op 7) als het bovenvermelde fonds. Maar is op vlak van rendement (in de voorbije 10 jaar) een pak interessanter.
 • Allianz GI Global Sustainability. Dit is in tegenstelling tot de andere 3 fondsen een eigen Allianz GI (Global Investors)-fonds.
  Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
  ESG is geen onbekende voor Allianz Global Investors

  Dit fonds is een puur aandelenfonds met een wereldwijde focus op grote duurzame bedrijven. De risicoklasse is iets hoger : 5 (op 7). In onze objectiveringsscore haalt dit fonds eveneens 5,25 op 10. Bij Morningstar wordt het als zeer duurzaam gezien. De rendementen van dit fonds (in de voorbije 10 jaar) waren ook interessant.

 • Allianz Nordea 1 Global Climate.  Dit is een puur ecologiefonds. Qua risico krijgt het eveneens een 5 (op 7) op zich geplakt. Hoewel er dus duidelijk minder gespreid belegd wordt dan in het Global Sustainability-fonds. Bij Morningstar scoort het fonds ook maximaal op duurzaamheid. In onze objectiveringsscore behaalt dit fonds op basis van rendement uit het verleden en haar algemene erkenning door duurzaamheidsscreeners (niet alleen Morningstar) een 7,25 op 10.

In welke belegging kan je deze fondsen onderschrijven?

Ben je geïnteresseerd om een duurzame belegging bij Allianz te onderschrijven en behoor je eerder tot het voorzichtige type? Dan is het wellicht een goede zaak om verder te diversifiëren. Dit kan door voor een gedeelte van de belegging ook in een niet-duurzaam gemengd fonds te beleggen. Mij lijkt dit minder risicovol dan te wedden op het aangeboden obligatiefonds.

Volgens de informatiemail in ons bezit, kan je voor hun 4 ESG-fondsen bij verschillende beleggingsformules terecht:

 1. fiscaal aftrekbaar: Bij Allianz dragen de verschillende mogelijkheden hiertoe de naam Plan For Life +.
 2. niet-fiscaal aftrekbaar voor relatief kleine eenmalige kapitalen (vanaf € 6.200 + taksen en kosten): Bij Allianz heet deze formules Allianz Invest .
 3. niet-fiscaal aftrekbaar voor relatief grote eenmalige kapitalen (vanaf € 25.000 + taksen en kosten): Bij Allianz teken je dan in op Allianz Excellence  (onder meer de kostenstructuur is iets interessanter dan deze voor lagere kapitalen)
 4. niet-fiscaal aftrekbaar voor periodieke sommen ( vanaf + € 100 / maand + taksen en kosten): dan stap je in Allianz Excellence Plan.

Waarom bij Allianz onderschrijven?

Allianz lanceert duurzaam beleggingsaanbod
Een klein, klein kleuterke maakt het niet alleen grof in den hof. Mamaatje zal ook kijven als de bal door het raam gaat. Papaatje slaat er dan best zijn Allianz polis op na.

Hoewel je deze producten via ons kantoor kan onderschrijven,  zijn er zeker elementen die ons weerhouden om blindelings dit aanbod aan te bevelen. Het voorlopig bescheiden aanbod is er daar 1 van.

Maar zijn ook argumenten pro? En welke zijn die dan?

 1. Misschien ben je wel een Allianz-totaalklant en wil je voor je beleggingen van het gebruiksgemak van je vertrouwde makelaar en maatschappij blijven genieten?
 2. Allianz is een solide financiële groep. Zo quoteert Standard & Poor’s ze met een AA-rating. En had de groep op 31/12/2019 volgens de Solvency II criteria een ratio van 159 %.
 3. Allianz is 1 van die verzekeraars die af en toe een stunten met ten laste neming van (een gedeelte van) de premietaksen. Dat zorgt er voor dat de totale instapkosten wat makkelijker verteerbaar zijn. (Maar vergeet niet dat in tijden van stijgende beurzen de wachtperiode tot er weer een dergelijke taksactie komt financieel schadelijk kan zijn. Omdat de koersen dan hoger stijgen dan de uitgespaarde taks).

(*) de objectiveringsscore is een puntensysteem wat wij gebruiken om onze eigen vooringenomenheid zo min mogelijk te laten spelen bij de selectie van duurzame fondsen. We waarderen de kostenstructuur, de vooruitzichten, de rendementen uit het verleden, de prestatie van het fonds tegenover gelijksoortige fondsen, duurzaamheidsrating door diverse organisaties, CO2-prestatie,… . Dit alles leidt tot een eindscore op 10. Het “beste” fonds uit ons aanbod scoort op die manier momenteel 8 op 10. U kan er hier meer over lezen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *