geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Einde Reeksen bij Duurzaam Beleggen


 

We kennen de gewoontes van winkelketens om op het einde van een seizoen grote kortingen te geven op artikels die de komende modeswitch niet zullen overleven.

Wij verlaten het assortiment
Wij verlaten het assortiment

Ook in beleggingsland wordt geregeld gekeken of de producten die in de etalage staan nog voldoende aantrekkelijk zijn. Soms worden er enkelen op non-aktief gezet. In tegenstelling tot in de materiële wereld worden deze producten niet gebradeerd. Ze verdwijnen stilletjes, quasi achteloos uit het aanbod.

Ook bij Ethisch Beleggen zijn er momenteel enkele producten uit ons aanbod einde reeks.

Bij onze leverancier Delta Lloyd Life verdwijnen zo de fondsen DLL  New Energy B Fund (**) en  DLL Water & Climate Fund B (**) Ook het fonds DLL Tricolore Rendement C (****) verdwijnt. Bij onze leverancier Bâloise Assurances verdwijnt per 01/01/2014 het Fonds Altervision Balance Europe Classic(****) omdat BNP Paribas dit niet langer commercialiseert.

DLL New Energy was al een tijdje een zorgenkindje bij DLL. De financiële site Morningstar had al bedenkingen geuit bij het beheer van het fonds én de financiële resultaten (2013 uitgezonderd) vielen in feite nogal tegen. Het fonds had duidelijk af te rekenen met goeivertragingen na de financiële crisis van 2008, waarbij bedrijven hun overstap naar duurzame energie minder vlug uitrolden dan aanvankelijk voorzien. Dat het pas eind 2007 opgestart werd deed daar natuurlijk geen goed aan.

Het even oude DLL Water & Climate Fonds is blijkbaar ook niet het succes geworden dat men er van verwacht had. Want ook dit wordt uit circulatie genomen. Ondanks het feit dat dit fonds in 2013  behoorlijk goed presteerde.Terwijl meer en meer studies de klimaatverandering als 1 van de topuitdagingen zien en ook de waterschaarste met een oplopende bevolking en een niet aflatende consumptie en vervuiling urgente aandachtspunten zijn, moet het zijn dat ook dit fonds onvoldoende omzet realiseerde om het verder in de markt te houden.

Het specifiek op Frankrijk gerichte Fonds DLL Tricolore Rendement was in tegenstelling tot de eerder vernoemde fondsen reeds langer actief en scoorde ook gemiddeld beter op vlak van rendement. Maar ook dit verdwijnt.

Vanuit de logica van een verzekeraar, die zijn eigen aanbod overzichtelijk én voldoende gevarieerd wil houden, is het natuurlijk zinvol om dit af en toe eens tegen het licht te houden. Is het voldoende aangepast aan de behoefte van onze (potentiële) klanten? Moet het  geheel niet evenwichtiger? zijn dan de vragen die men moet stellen. Delta Lloyd Life koos ervoor enkele thematische aandelenfondsen te schrappen én breidde gelijktijdig haar aanbod gemengde fondsen uit. Vanuit marketingoogpunt en vanuit de wetenschap dat de financiële crisis sinds 2008 de potentiële klant naar veiligheid dreef en dat deze niet direct vanuit spaarrekeningen naar de meest risicovolle aandelenfondsen, maar eerder naar meer gebalanceerde producten zal overstappen, heeft dit zin. Vanuit onze invalshoek duurzaam beleggen is het natuurlijk jammer dat verzekeraar zelf inbindt en duurzaamheid op die manier zelf ook weer wat minder in de kijker zet.

Dan maar uitkijken naar alternatieven.
Dan maar uitkijken naar alternatieven.

Het uit de markt nemen van Altervision door BNP Paribas kadert dan weer o.i. in het stroomlijnen van het aanbod fondsen bij de superbank. Altervision, dat dateert van 1998, kwam tot stand in een volledig andere bank- en beleggingsomgeving. Het was een product dat opgezet was vanuit de ALSK als verlengstuk van hun Krekelspaar-inititief. Alternatief Vlaanderen had via Netwerk Zelfhulp Vlaanderen een kanaal gevonden waarbij hun spaargeld naar eigen projecten of naar andere zinvolle initiatieven kon gedraineerd worden. ASLK gaf in ruil voor aanbrengcommissie financïeringshulp. Dat niet iedereen tevreden was met het aanbod van een spaarrekening en daarom ook een gebalanceerd beleggingsfonds opgestart werd, was logisch in die dagen. Maar de wijzigingen in opstelling van zowel de initiële klant in de loop van de voorbije jaren als de grote evolutie en verlies van eigen identiteit van de ASLK, die eerst fuseerde met de Generale Bank en daarna binnen de Fortisconstructie geleid werd om tenslotte vanaf 2008 in de handen van BNP Paribas terecht te komen, heeft ervoor gezorgd dat ook dit fonds de laatste jaren een sluimerend bestaan kende. Niet echt gepromoot omdat het niet echt corebusiness was. Wellicht zag BNP Paribas hier geen verdere groeikansen en besloot ze er om die reden de stekker uit te trekken. In onze post van 28 september ll onder de naam De Krekelspaarder en de Mierenneuker zijn we daar iets dieper op ingegaan.

Als tussenpersoon/makelaar kunnen we beslissingen van het management van onze leveranciers onvoldoende beïnvloeden (stel dat wij dit al zouden willen) om het verdwijnen van duurzame fondsen uit het aanbod tegen te gaan. Globaal genomen verdwijnen er ook regelmatig  niet-ethische fondsen uit hun aanbod.

Dit is logisch in een maatschappij waar productvernieuwing cruciaal geacht wordt én marketing gereduceerd wordt tot verkopen wat de klant wil. Inhoudelijk de klant sturen en daarbij rekening houden met criteria als duurzaamheid vergt teveel profilering en profilering zorgt voor een verkleining van de klantenbasis. Als nichespeler brengen wij tegen deze opvatting in dat verkleining ook verdieping kan inhouden.

Gezien ons uitgebreid aanbod, heeft Ethisch Beleggen alternatieven voor wie hetzij in hernieuwbare energie, in waterzuivering en klimaatverandering of in Frankrijk wil beleggen. Ook voor een gebalanceerd ethisch fonds kunnen we andere oplossingen bieden. Het verdwijnen van de vermelde fondsen is dan ook geen drama .Beleggen blijft nu eenmaal levendige materie. En wij houden daarbij de vinger op de pols.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *