geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Een lancering met minder CO2-uitstoot


 

Ook al ben je Elon Musk en wil je een plan B voor de mensheid. Naar Mars vliegen zal gepaard gaan met het verbranden van massa’s fossiele brandstof.

Er moet veel gebeuren vooraleer de klimaatakkoorden van Parijs effectief leiden tot een verminderde CO2-uitstoot. Ons gedrag moet op diverse punten aangepast worden om de wereldwijde klimaatopwarming tot maximum 2 ° Celsius te beperken.

Ook onze omgang met geld.

Beleggen in bedrijven zonder rekening te houden met de richting waarin de economie evolueert is meestal geen goede insteek. Als je weet dat we moeten inzetten op CO2-reductie, dan weet je ook dat CO2 een beleggingsrisico is. Bedrijven die dit risico inschatten en  er op anticiperen,  zullen dus normalerwijze een voetje voorhebben op vlak van rendement.

Beleggingsfondsen zijn normalerwijze een mand waar veel bedrijven in opgenomen zijn (soms als aandeel, soms als obligatie). Is het dan haalbaar om na te gaan of uw beleggingsfonds in zijn totaliteit fossielvrij is of bezig is de weg naar fossielvrij af te leggen?Niet evident natuurlijk. Om die reden is het toe te juichen dat Morningstar straks ook uitpakt met een nieuwe quotering: de Carbon Risk Score. Haar onderzoeksafdeling Sustainalytics  probeert te meten hoezeer bedrijven blootgesteld zijn aan het CO2-risico en hoezeer ze daar momenteel al aan reductie werken.

De gebruikte methode (meer info over gebruikte methodologie vindt u hier) wil vaststellen welke risico’s een bedrijf loopt bij de overgang van fossiele naar duurzame energie. Men meet dus niet alleen de CO-2-uitstoot. Men bekijkt het volledige bedrijfsproces  én analyseert hoe het management van het bedrijf hiermee omgaat. De intentie en gevoeligheid om de CO-2 uitstoot te reduceren kan immers een competitief voordeel opleveren. Dit gezien de vele regelgevingen die hierrond van overheidswege verwacht worden én de blijvende collectieve druk die van de bevolking (actiegroepen en beleidsbeïnvloeders) uitgaat.

Tevens meet men hoever een beleggingsfonds betrokken is in fossiele brandstoffen. Sommige sectoren zitten nu eenmaal dieper verankerd in klassieke verbrandingsenergie dan anderen. Meer specifiek kan gedacht worden aan steenkoolwinning, steenkoolcentrales, olie-en gasproductie, olie-en gascentrales, olie- en gasproducten en – diensten. Zo heeft de luchtvaart  momenteel zo goed als geen alternatief op gebruik van kerosine.

De fondsen zullen gequoteerd worden op een CO2- risicograad, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de gemiddelde, de laagste en de hoogste blootstelling per beleggingscategorie is en hoe het fonds zich daartegenover positioneert. Dit alles op een schaal van 0 (geen blootstelling) tot 100 (maximale blootstelling).

Ook zal gekeken worden in hoeverre een fonds nog belegt in fossiele brandstoffen. Ook hier zal een gemiddelde, laagste en hoogste blootstelling in de benchmark opgesteld worden, waarbij dan de positie van het specifieke fonds zal gevisualiseerd worden.

Een goedgekeurd groen blaadje als symbool. Zolang het maar geen vijgenbladfunctie krijgt.

Fondsen die het op beide vlakken positief uitblinken krijgen een extra vermelding “Low Carbon”.

De nieuwe benadering werd gisteren voorgesteld en zal geleidelijk uitgerold worden. Er werd begonnen met het Verenigd Koninkrijk.  Wanneer ze in de rest van Europa opduikt is niet medegedeeld. De score zal uiteindelijk van toepassing zijn op meer dan 30.000 beleggingsfondsen.

Voor de particuliere belegger zal het dus binnenkort eenvoudiger worden om inzicht te krijgen in het CO-2 aspect van zijn beleggingsfonds. Een goede zaak.

Maar hopelijk vergeet hij niet ook andere ESG-elementen in zijn beleggingskeuze te valoriseren.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *