geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Een aanvullend pensioen uit uw Tak 23 halen?


 

Met alleen de wettelijke pijler zit u niet comfortabel.
Met alleen de wettelijke pijler zit u niet comfortabel.

In onze algemene pagina’s over Tak 23 staat vermeld dat het mogelijk is om periodieke uitbetalingen te verkrijgen uit uw Tak 23-belegging. Hoewel het administratief meestal minder vlot gaat dan bij een bankbelegging, kan je je (te karig) pensioeninkomen op die manier aanvullen. Maar…is het ook verstandig om dit te doen?

Omdat een praktijkvoorbeeld meer zegt dan een algemene tekst, hebben we ook een reële vergelijking gemaakt. We maken de vergelijking tussen  de houding van een twijfelaar, die de sprong niet durft te wagen, zijn geld systematisch op spaarrekening laat staan en hieruit zijn pensioentekort financiert. En iemand die wel de duidelijke keuze maakte en zijn pensioen aanvult met uitkering via zijn Tak 23.

Ons referentiepunt.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, moeten we natuurlijk een betrouwbaar referentiepunt hebben. Zelf hebben we echter nog niet voldoende anciënniteit in ons initiatief om de evolutie van onze eigen selecties als referentiepunt te kunnen nemen.  We hebben daarom gekozen voor de MSCI World SRI Index (USD) . Een aandelenindex die uit grote – of midddelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen put en waarbij specifieke aandacht is voor ESG -aspecten. In die zin is dit een referentiepunt dat gebruikt kan worden voor wie zijn geld belegt met aandacht voor SRI . Met onze werking rond Ethisch Beleggen passen we  hier perfect in.

Toch 3 elementen van voorbehoud:

 1. De rendementen zijn uitgedrukt in $ . Er zal in correcte vergelijking dus ook nog rekening dienen te worden met de verhouding $ vs € . Dit is in de verdere tekst niet uitgewerkt.
 2. De index is een pure aandelenindex, terwijl de eerder voorzichtige duurzame beleggers die op onze werking beroep doen zeker niet al hun middelen in aandelenbeleggingen zullen stoppen. In onze algemene tekst rond rentenieren met Tak 23 hebben we  aangestipt dat door de lage rentes beleggingen met risicograad van 0,1, 2 en 3 wellicht weinig mogelijkheden bieden. Om die reden is de gebruikte referentie o.i. wel toepasselijk.
 3. In onze beleggingsvoorstellen focussen wij ons doelbewust niet op Europa alleen. Maar het aanbod dat Ethisch Beleggen aan zijn klanten voorstelt heeft toch een iets grotere exposure aan Europese bedrijven dan in de hier gebruikte index.

Evolutie MSCI World SRI Index 2007 -2016 (USD)Evolutie MSCI World SRI Index 2007 -2016 (USD)

Wie de grafiek en de rendementen bekijkt ziet dus duidelijk grote schommelingen. Dit bewijst dat er zeker grote risico’s zijn. Maar sluit dit uit dat het verantwoord kan zijn/is om uw aanvullend pensioeninkomen uit Tak 23-fondsen te halen? Ben je met andere woorden beter af om op veilig te spelen?

4 vergelijkingen: 2 verschillende periodes en 2 verschillende hoogtes van uitkeringen.

We hebben 2 vergelijkingsperiodes genomen.

 1. U stortte per 31/12/2007 € 100.000 in een tak 23 -fonds dat de MSCI World SRI-index volgde tot 31/12/2015 versus u stort voor 8 jaar geld op uw spaarrekening.
 2. U stortte per 31/12/2010 € 100.000 in een tak 23-fonds dat de MSCI World SRI- index volgde tot 31/12/2015 versus u stort voor 5 jaar geld op uw spaarrekening.

Voor beide periodes gingen we ervan uit dat u een gelijk gedeelte van je kapitaal opgevraagd hebt en dat u dit opgevraagde kapitaal jaarlijks met 2 % liet aangroeien. Dit ter compensatie van de inflatie.

Ook in scrabble weinig woordWAARDE.
Ook in scrabble weinig woordWAARDE.

Voor de verrekening van de opbrengsten van de spaarrekening zijn we uitgegaan van de huidige minimumrente (0,11 %/ jaar). Deze rente wordt door steeds meer banken aangeboden. De verwachting van de meeste economen en financiële voorspellers is dat de rente nog geruime tijd erg laag blijft. Er zijn verder geen kosten aangerekend (vb. R.V.) op opbrengsten van spaarrekening.

Voor de verrekening van de opbrengsten van de Tak-23 belegging hebben we ons gebaseerd op het jaarlijks rendement van de MSCI World SRI-Index, hierboven afgebeeld. Als kosten hebben we aangerekend: bij instap 5 % (2 % verzekeringstaks én 3 % instapkosten bemiddelaar en verzekeraar) én daarna jaarlijks een beheerskost van 1,2 %.

Wat blijkt uit de berekeningen?

Ondanks het feit dat er in 2008 (- financiële crisis- en in veel mindere mate in 2011 -eurocrisis-) een ferme waardevermindering op de beleggingen diende geïncasseerd te worden (risicogevoeligheid)  én ondanks de kosten (beïnvloeden het rendement ook negatief ), bleef werken met een tak-23 oplossing een (veel) betere oplossing dan zich veilig op een spaarrekening terugtrekken.

Zeker wie slechts jaarlijks een klein percentage van zijn kapitaal laat uitkeren (in ons voorbeeld 2 % + inflatie) moet niet twijfelen. Maar zelf voor wie meer dan het dubbele laat uitkeren (in ons voorbeeld  5 % + inflatie) doet nog geen slechte zaak. Hoewel hier het uitzweten van een dramatisch beursjaar (zoals 2008) nog moeilijk vlot gecompenseerd kan worden.

Cijfervoorbeeld 1: 8 jaar uitkeringen à 2 % + jaarlijks te vermeerderen met 2 % inflatie. In totaal haalt u op 8 jaar tijd in beide gevallen € 17.165.94 uit uw belegging.

Via TAK 23

JAAR       UW BELEGGING   NA KOSTEN   UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2007 100.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
2008 59.280,00 € 58.568,64 € 2.000,00   56.568,64 €
2009 75.292,86 € 74.389,35 € 2.040,00 72.349,35 €
2010 80.430,77 € 79.465,60 € 2.080,80 77.384,80 €
2011 73.507,82 € 72.625,73 € 2.122,42 70.503,31 €
2012 80.338,52 € 79.374,46 € 2.164,86 77.209,60 €
2013 98.859,17 € 97.672,86 € 2.208,16 95.464,69 €
2014 99.712,87 € 98.516,32 € 2.252,32 96.263,99 €
2015 95.253,22 € 94.110,18 € 2.297,37 91.812,81 €

versus via SPAARREKENING

JAAR       UW BELEGGING    KOSTEN € 0  UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2007 100.000,00 € 100.000,00 €
2008 100.110,00 € 2.000,00 € 98.110,00 €
2009 98.217,92 € 2.040,00 € 96.177,92 €
2010 96.283,72 € 2.080,80 € 94.202,92 €
2011 94.306,54 € 2.122,42 € 92.184,12 €
2012 92.285,53 € 2.164,86 € 90.120,66 €
2013 90.219,79 € 2.208,16 € 88.011,63 €
2014 88.108,45 € 2.252,32 € 85.856,12 €
2015 85.950,56 € 2.297,37 € 83.653,19 €

Cijfervoorbeeld 2: 5 jaar uitkeringen à 2 % + jaarlijks te vermeerderen met 2 % inflatie. In totaal haalt u op 8 jaar tijd in beide gevallen € 10.408,08 uit uw belegging.

Via Tak 23

JAAR       UW BELEGGING   NA KOSTEN   UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2010 100.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
2011 90.240,50 € 89.157,61 € 2.000,00 87.157,61 €
2012 99.316,10 € 98.124,31 € 2.040,00 96.084,31 €
2013 123.026,35 € 121.550,03 € 2.080,80 119.469,23 €
2014 124.785,61 € 123.288,19 € 2.122,42 121.165,77 €
2015 119.893,53 € 118.454,81 € 2.164,86 116.289,94 €

versus via SPAARREKENING

JAAR       UW BELEGGING    KOSTEN € 0  UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2010 100.000,00 € 100.000,00 €
2011 100.110,00 € 2.000,00 € 98.110,00 €
2012 98.217,92 € 2.040,00 € 96.177,92 €
2013 96.283,72 € 2.080,80 € 94.202,92 €
2014 94.306,54 € 2.122,42 € 92.184,12 €
2015 92.285,53 € 2.164,86 € 90.120,66 €

Cijfervoorbeeld 3: 8 jaar uitkeringen à 5 % + jaarlijks te vermeerderen met 2 % inflatie. In totaal haalt u op 8 jaar tijd in beide gevallen € 42.914,85 uit uw belegging.

Via Tak 23

JAAR       UW BELEGGING   NA KOSTEN   UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2007 100.000,00 € 95.000,00 € 0 95.000,00 €
2008 59.280,00 € 58.568,64 € 5.000,00   53.568,64 €
2009 71.299,86 € 70.444,26 € 5.100,00 65.344,26 €
2010 72.643,22 € 71.771,50 € 5.202,00 66.569,50 €
2011 63.234,37 € 62.475,55 € 5.306,04 57.169,51 €
2012 65.144,66 € 64.362,92 € 5.412,16 58.950,76 €
2013 75.480,56 € 74.574,79 € 5.520,40 69.054,39 €
2014 72.127,31 € 71.261,78 € 5.630,81 65.630,97 €
2015 64.941,84 € 64.162,54 € 5.743,43 58.419,11 €

versus via SPAARREKENING

JAAR       UW BELEGGING    KOSTEN € 0  UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2007 100.000,00 € 100.000,00 €
2008 100.110,00 € 5.000,00 € 95.110,00 €
2009 95.214,62 € 5.100,00 € 90.114,62 €
2010 90.213,75 € 5.202,00 € 85.011,75 €
2011 85.105,26 € 5.306,04 € 79.799,22 €
2012 79.887,00 € 5.412,16 € 74.474,84 €
2013 74.556,76 € 5.520,40 € 69.036,36 €
2014 69.112,30 € 5.630,81 € 63.481,48 €
2015 63.551,31 € 5.743,43 € 57.807,89 €

Cijfervoorbeeld 4: 5 jaar uitkeringen à 5 % + jaarlijks te vermeerderen met 2 % inflatie. In totaal haalt u op 8 jaar tijd in beide gevallen € 26.020,20 uit uw belegging.

Via Tak 23

JAAR       UW BELEGGING   NA KOSTEN   UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2010 100.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €
2011 90.240,50 € 89.157,61 € 5.000,00 84.157,61 €
2012 95.897,60 € 94.746,83 € 5.100,00 89.646,83 €
2013 114.783,80 € 113.406,40 € 5.202,00 108.204,40 €
2014 113.019,49 € 111.663,26 € 5.306,04 106.357,22 €
2015 105.240,47 € 103.977,58 € 5.412,16 98.565,42 €

versus via SPAARREKENING

JAAR       UW BELEGGING    KOSTEN € 0  UITKERING   SALDO OP EINDE JAAR

2010 100.000,00 € 100.000,00 €
2011 100.110,00 € 5.000,00 € 95.110,00 €
2012 95.214,62 € 5.100,00 € 90.114,62 €
2013 90.213,75 € 5.202,00 € 85.011,75 €
2014 85.105,26 € 5.306,04 € 79.799,22 €
2015 79.887,00 € 5.412,16 € 74.474,84 €

Onze algemene conclusie.

 1. het is zeker verantwoord om voor uitkeringen ten behoeve van een aanvullend pensioeninkomen via Tak 23 te werken. Dat de gemiddelde spaarder momenteel onzeker en daardoor ook apathisch is, kan dus grote gevolgen voor hem (M/V) hebben.

  Vergeet niet dat de gemiddelde levensverwachting van wie 65 jaar is (cijfers 2009) in Vlaanderen voor mannen op 17,64 en voor vrouwen op 21,88 jaar ligt. Een juiste keuze maken bepaalt uw comfort voor een lange periode.

 2. In voorkomend geval start u best enkele jaren voor het begin van de uitkering reeds een Tak 23 -product op, zodat de uitstapkosten geen rol meer spelen. Vele verzekeraars nemen immers de aanvangsdatum van een contract als berekeningsbasis voor uitstapkosten.

  Een bescheiden Tak 23-belegging vanaf je 50e kan daarom erg interessant zijn voor wie zijn groepsverzekering, komende erfenis, …. via Tak 23 periodiek wil laten uitkeren.

 3. U moet echter wel tegen een tijdelijke forse waardevermindering kunnen. Zoals u uit deze voorbeelden kan zien, kan de waarde in Tak 23- belegging erg schommelen (zie cijfers 2008). Het komt er in dergelijke omstandigheden op aan om trouw te blijven aan zijn oorspronkelijke belegging en niet in paniek te willen uitstappen.

  Wie die paniek niet kan bedwingen en in tijden van crash uitstapt is slechts van 1 ding zeker: dat hij/zij een slechte zaak deed.

Is uw pensioenpot ook een weckpot? Alleen bewaren is mogelijk niet genoeg.
Is uw pensioenpot ook een weckpot? Alleen bewaren is mogelijk niet genoeg.

disclaimer: hoewel de voorbeelden uitgewerkt zijn met een sterke crash erin verwerkt, is een resultaat uit het verleden nooit een garantie voor resultaat in de toekomst.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *