geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Doe wel én zie om


 

Van bij de aanvang van deze blog hebben we gepubliceerd dat we rendement én ethiek wilden combineren in ons opzet. En dat we voor de eerder voorzichtige klanten ook fondsen in onze selectie geschoven hadden die de toets van het ethische niet konden doorstaan (zie: https://ethischbeleggen.com/zuiverheid-vanuit-beleggingsoogpunt/). Fondsen zoals Carmignac Patrimoine (CP), Ethna Aktiv E (EA) of Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (IBRA). Dit omdat ons aanbod aan ethische fondsen voor mensen met een defensief of licht gebalanceerd beleggersprofiel eerder klein was. Liever wat water in de wijn (vb. portefeuille die 60 % duurzaam is, maar aangepast is aan risico-acceptatie van klant), dan een kater na de wijn (vb. 100 % ethisch portefeuille, maar dan met te hoge risicograad) was daarbij ons motto.

Elke architect werkt met een plan
Elke architect werkt met een plan

Sinds kort is  een nieuw fonds in ons aanbod opgenomen dat dit dilemma oplost. 2 van onze reguliere leveranciers zijn immers begonnen met de verdeling van het Funds For Good Architect Strategy.  Dit is een door Banque de Luxembourg beheerd dakfonds, dat maatschappelijke impact wil combineren met rendement.

Het fonds is nog zeer jong (°01/10/2012), dus over de consistentie op lange termijn kan nog niets zinvols gezegd worden. Maar hun strategie heeft tot heden toch gewerkt.

Wat is die strategie dan? In normale marktomstandigheden een regelmatig rendement genereren en in dalende markten extra kapitaalbescherming bieden. Gemikt wordt op een hoger rendement dat dit van een klassieke defensieve portefeuille (70 % obligaties – 30 % aandelen).

Er worden 4 grote investeringsthema’s in het fonds gecombineerd:

  1. wat aandelen betreft wordt defensief ingezet op onvermijdelijke tendenzen als vergrijzing en opkomst van groeilanden.
  2. wat obligaties betreft wordt belegd in bedrijfobligaties met hoog rendement en in overheidsobligaties van landen met gezonde economische perspectieven
  3. een gedeelte van de belegging wordt toevertrouwd aan de beste vermogensfondsen, die flexibiliteit en defensieve aanpak kunnen combineren door te schuiven tussen liquiditeiten, obligaties en aandelen. In dit gedeelte kunnen bijv. ook de fondsen die wij zelf naar voor schoven als bescherming voor onze klanten (CP, EA, IBRA,…)  opgenomen zijn.
  4. tot slot wordt een deel van de belegging gebruikt om in te spelen op fondsen die slechts in beperkte mate afhankelijk zijn van de economische cycli: o.m. een vastgoedfonds, een microfinancieringsfonds en een fonds dat opportuniteiten bij fusies en overnames bespeelt.

Het fonds staat momenteel te boek onder risico-klasse 3 (op schaal van 1 tot 7). 

Tot slot heeft Funds for Good bepaald dat 50 % van haar winst en minimum 10 % van haar omzet in filantropie geïnvesteerd wordt. Dit via  Generation for Good, ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. Hiermee worden kansarme ondernemers in België gesteund (met geld en begeleiding).  

We zullen dit fonds ook geleidelijk inschuiven in onze beleggingsvoorstellen. Geleidelijk vooral omdat er nog geen uitgebreid Track Record ter beschikking is. Vandaar ook de titel van deze bijdrage. We proberen niet blind onze ambitie te volgen, maar willen de vinger aan de pols houden.

Investeren met impact is dus de doelstelling van Funds For Good. Als ze nu ook nog een goede corrector op hun teksten zetten, kunnen de fondsbeheerders in kwestie zonder schaamrood actief worden in Vlaanderen. Op de informatiefiche die ik van hen ontving (2 pagina’s), was sprake van “maatschappelikke impact”, “Koning Baudewijn” & “Philantropische actie” .   

gescreend en goed bevonden
gescreend en goed bevonden

Forum Ethibel tilt daar niet aan en gaf het fonds zijn goedkeuring voor wat betreft goed bestuur en het schenkingsproces.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *