geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De tussentijdse balans van onze modelportefeuilles.


Beleggingsresultaten vergelijken is een hachelijke onderneming. Zeker als ze behaald zijn op korte termijn. Beleggen doe je immers voor de lage termijn. Anders waag je je eerder aan speculeren. Dat we dit hier toch een tussentijdse balans van onze modelportefeuilles publiceren, gebeurt louter uit onze drang naar transparantie. De resultaten halverwege 2021 mogen gezien worden.

Laat ons vooreerst eens kijken naar onze referentiepunten:

Op lange termijn beogen we een gemiddeld jaarrendement van + 4 %.

tussentijdse balans van onze modelportefeuilles
Voorsprong opbouwen voor als het weer eens verkeerd gaat.

Dergelijke rendementen lijken niet hoog. Maar we hanteren de bluts met de buil. Er zijn al talrijke goede beursjaren gepasseerd. Jaren waar we een veelvoud van dit rendement haalden.

Maar “what goes up, must go down“. Ooit gaat het weer mis. Dus we hebben reserve nodig. Om na slechte tijden alsnog dit gemiddeld rendement te halen.

Het eerste halfjaar van 2021 liet een forse stijging van het vertrouwen zien. Na het vinden van de Covid-vaccins in najaar 2020, kwam de vaccinatiecampagne traag op gang. Inmiddels draait deze in de meeste Westerse landen op volle toeren. De besmettingscijfers dalen hier. Zolang er geen nieuwe uitbraken komen (de deltavariant wordt gewantrouwd), kan het gewone leven weer hernemen.

Omdat beurzen vooruitlopen op de realiteit kenmerkte het voorbije semester zich door een redelijk forse stijging van de aandelen en aandelenfondsen. Al onze modelportefeuilles haalden het gemiddelde jaarrendement reeds op 6 maanden. Op 1 been zelfs. Gezien alle modelportefeuilles sinds het jaarbegin een rendement tussen + 9,99 % en + 13,25 % haalden!

Houden we gelijke tred met enkele referentie-indexen?

We hebben onze modelportefeuilles opgebouwd met voornamelijk actieve beleggingsfondsen. Actieve fondsen hebben echter een hogere beheerkost dan passieve beleggingsfondsen (ETF). Deze laatste kopie-eren simpelweg hun index.

Actieve fondsen kunnen doelgerichter ethische keuzes maken. Verantwoord dit de hogere kost? Wat ons betreft: Ja. Mits een goed rendement behaald wordt in vergelijking met indexfondsen. Maar halen we dit?

Hieronder vindt je enkele van die indexen:

Spreiding versus concentratie.

We halen nergens het rendement van de Bel 20 en Euro Stoxx 50. Dit komt omdat we ons niet regionaal beperken. De exposure op Europa werd een tijdje geleden al opgetrokken. Bij het opmaken van de modelportefeuilles 2021 hebben we géén extra tandje bij gestoken. Ook buiten Europa (wereldwijd en  accent op Emerging Markets) leggen we accenten.

Defensief en gebalanceerd: ook niet-aandelen bepalen het rendement.

Daarenboven steken er in de conservatieve – en in de gebalanceerde portefeuilles ook obligatiefondsen en gemengde fondsen. Uiteraard zijn de rendementen daar lager. Voor die portefeuilles is hiermee alsvast het lagere rendement in vergelijking met de genoemde aandelenindexen verklaard.

Zinvolle spreiding.

Bij de dynamische portefeuilles liggen de rendementen van onze modelportefeuilles boven die van de geciteerde wereldwijde indexen.

Is er een verband tussen rendement en onze objectiveringsscore?

Wat is de objectiveringsscore?

Onze objectiveringsscore is onze manier om goede fondsen naar boven te spitten. Ze weegt niet alleen de 111 fondsen die wij volgen op basis van ESG/duurzaamheidscriteria. Ze selecteert ook op lage kostenstructuur, systematisch behaalde rendementen in het verleden, rendementen in vergelijking met benchmark, … .

Vertaald een hoge objectiveringsscore zich in een beter rendement van de portefeuille?. Uiteraard moeten we hier appels met appels blijven vergelijken. Een defensief fonds met een hogere objectiveringsscore dan een dynamisch fonds, zal daarom niet meer rendement halen. De focus ligt daar eerder op verminderen van het risico.

We rangschikken de portefeuilles volgens hun objectiveringsscore (OS) van laag naar hoog. Hou er rekening mee dat bij +/- 75 % van de fondsen die wij opvolgen de objectiveringsscore lager dan 5 op 10 ligt. Dit voor het geval je je voorhoofd fronst bij de cijfers die we vermelden.

De defensieve modelportefeuilles:
 • OS 5,40 : portefeuilles periodiek € 100 + € 500 of eenmalig € 3.000 + € 6.000 ->rendement van 10,12  % (YTD)
 • OS 5,44 : portefeuille van € 10.000 -> rendement van 9,99 %
 • OS 6,13 : portefeuille van € 15.000 -> rendement van 10,65 %
 • OS 6,24 : portefeuille van € 30.000 -> rendement van 11,88  %
 • OS 6,37 : portefeuille van € 60.000 -> rendement van 11,21 %
De gebalanceerde modelportefeuilles:
 • OS 5,10 : portefeuilles periodiek € 500 of eenmalig € 6.000 -> rendement van 10,86 %
 • OS 5,61 : portefeuille van € 10.000 -> rendement van 10,80 %
 • OS 5,65 : portefeuilles periodiek € 100 of eenmalig € 3.000 -> rendement van  11,03 %
 • OS 5,94 : portefeuille van € 15.000 -> rendement van 12,36 %
 • OS 6,34 : portefeuille van € 60.000 -> rendement van 11,67 %
 • OS 6,84 : portefeuille van € 30.000 -> rendement van 11,64 %
De dynamische portefeuilles:
 • OS 5,44 : portefeuilles periodiek € 100 + € 500 of eenmalig € 3.000 + € 6.000 ->rendement van 12,63 %
 • OS 5,95 : portefeuille van € 10.000 -> rendement van 12,51 %
 • OS 6,19 : portefeuille van € 15.000 -> rendement van 13,25  %
 • OS 6,37 : portefeuille van € 60.000 -> rendement van 12,23 %
 • OS 6,63 : portefeuille van € 30.000 -> rendement van 11,98 %

De werkelijkheid komt hier niet overeen met onze veronderstelling. Is er hier een verklaring voor?

 • Beleggen is niet puur een wiskundige bezigheid.
 • Het aantal fondsen dat opgenomen is in een modelportefeuille is wellicht veel te klein om de statistische verwachting (hoe hoger de objectiveringsscore, hoe hoger het rendement) te doen uitkomen.

Het normale patroon uit goede beursjaren tekent zich wel af:

 • de dynamische portefeuille scoort beter dan de gebalanceerde
 • de gebalanceerde scoort beter dan de defensieve portefeuille.

De cijfers lopen echter niet al te veel uiteen. De verklaring hiervoor is wellicht dat we wegens de geringe rendementsverwachtingen voor obligatiefondsen, deze maar met mondjesmaat in de defensieve – en gebalanceerde portefeuilles opgenomen hebben.

Conclusie:

tussentijdse balans van onze modelportefeuilles
Je kan je wel rijk rekenen, maar de realiteit kan je alsnog inhalen. Voorzichtig blijven is de boodschap. Beleggen is niet gelijk aan het kopen van een lotje van de loterij.

In de eerste jaarhelft van 2021 was ethisch beleggen een verantwoorde optie. De tussentijdse balans van onze modelportefeuilles toont dit aan. We hielden de algemene beursstijging redelijk goed bij. Maar zoals algemeen geweten: “een resultaat uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst”.

En met een beleggingsresultaat op korte termijn ben je niet veel voor je beleggingsdoel op lang termijn. Een goed klassement in de eerste week van de Ronde van Frankrijk sluit ook niet uit dat je in de bergen de man met de hamer tegenkomt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *