geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De nulmeting voor de eigen portefeuille in 2019


 

Onze teller staat niet alleen terug op 0. Hij is ook herijkt. Zodat u vanaf nu terug de maande- lijkse evolutie (YTD) van onze portefeuil-le kan volgen.

Al sinds medio 2012 publiceren we maandelijks de stand van onze eigen portefeuille. We doen dit in alle openheid.

De onderwaardering van de totale waarde in de eigen portefeuille wordt verholpen.

We hadden de gewoonte aangenomen om de fondsen waar we maandelijks in bijstorten jaar na jaar terug op 0 te zetten. Reden hiertoe was dat we het moeilijk hadden (geen wiskundeknobbel zijnde) om rendementen te berekenen voor kapitalen waarbij regelmatig een nieuwe inleg moet bijgeteld (en de instapkosten moeten afgetrokken)  worden.

Hierdoor was er na jaren een serieuze vertekening in de portefeuille ontstaan. Bepaalde fondsen kregen amper een gewicht, terwijl ze in feite toch goed vertegenwoordigd waren in de portefeuille. Deze vertekening werd ook jaar na jaar groter.

De maandelijkse commentaar op de portefeuille en de weergegeven rendementen weken dan ook steeds feller af van de realiteit. De stempel “Fake News” kon op de cijfers gedrukt worden.

We hebben dit nu verholpen door voor de betrokken fondsen 2 lijnen tevoorzien. Eén lijn voor wat opgebouwd werd in het verleden en één lijn voor wat opgebouwd wordt tijdens het lopend jaar.

Voor de fondsen waar er niet in bijgestort wordt, nemen we het aantal aanwezige rekeneenheden én de waarde van de rekeneenheden per 31/12 van het jaar voordien als referentie voor het nieuwe jaar.

Het verlies van 11,11 % dat we eind december 2018 berekenden op de toen gepubliceerde portefeuille, zou op de nieuwe portefeuille een stukje hoger liggen.

De beide fondsen, die in Emerging Markets investeren voegden extra verlies toe.

Iets dat slecht ten dele gecompenseerd werd door de iets lagere verliescijfers van Piazza AXA IM Responsible Euro Equities en de beduidend lagere verliescijfers van het NN Triodos Equities Fund.

Het overzicht van de aangepaste startportefeuille per 01/01/2019 vindt u hier.

Oeps! er zat nog flink wat extra geld in onze eigen portefeuille. Een herinnering aan het feit dat regelmatig een klein bedrag opzijzetten  na verloop van tijd een aardig spaarpotje oplevert.

Een forse groei in het kapitaal.

Door het jaarlijks aborteren van de opgebouwde waarde in de fondsen waar we periodiek in storten, was het eindtotaal van de belegging per 31/12/20018 € 25.386,78.

Door het terug inlassen van de reeds opgebouwde reserves in betrokken fondsen,  is het totaal belegd bedrag per 01/01/2019 in de portefeuille nu gestegen tot € 41.463.91. (*)

Maandelijks meten zegt zeker niet alles.

Hoewel korte termijn rendementen niet echt belangrijk zijn in een belegging, denken we toch dat de meeste mensen vergelijken met een vast én overzichtelijk beginpunt.  Om die reden blijven we de maandelijkse evolutie weergeven.

Maar, … ter relativering van dit korte termijnperspectief én voor het volledige plaatje, hebben we op de plaats waar je onze portefeuille kan volgen ook een tekst gezet met toelichting rond wijziging in de samenstelling van de portefeuille en met de rendementen bereikt in de voorbije jaren.

Onze belangrijkste ijkpunten.

Zoals bij elke nulmeting worden er ook KPI’s (Key Performance Indicators) bepaald. Dit zijn:

 1. De financiële prestatie van de belegging.
  • uiteraard wordt er belegd om een financieel resultaat te bereiken dat beter is dan wat vastrentende producten als (duurzame) spaarrekeningen momenteel opleveren (+/- 0,11 %).
  • gezien we naast eenmalige instapkosten en verzekeringstaks ook beheerskosten moeten uitzweten, welke bij (duurzame) spaarrekeningen niet betaald moeten worden, hebben we als doel om op lange termijn een rendement van + 4 % / jaar te behalen.
 2. Het duurzaamheidsgehalte van de belegging.
  • we willen beleggen én daarbij rendement combineren met een duurzame insteek. Om dit laatste te bewaken hebben we 2 ijkpunten aangemaakt.
   • De Sustainablility Rating die Morningstar aan beleggingsfondsen toekent passen we procentueel toe. Hierdoor kunnen we een totaalcijfer aan de portefeuille toekennen. Als een fonds op die rating 5 op 5 zou scoren en het fonds zou 20 % van de totale portefeuille uitmaken, dan draagt het fonds 1 eenheid bij aan de totale rating van de totale portefeuille.  De rating werd uitgewerkt door Sustainalytics.
   • Zelf hebben we ook een eigen objectiveringsscore aangemaakt. We gebruiken die onder meer voor de selectie van fondsen en de jaarlijkse aanpassing ervan in de modelportefeuilles die wij uitwerken voor diverse types klanten. De eigen scoring houdt naast bevindingen van Morningstar ook rekening met waardering van fondsen door andere duurzaamheidsbewakers (ISR Label France, FNG Label, LUXFLAG Financité, Novethic), met de Carbon Risk Score van Systainalytics/Morningstar, met de kostenstructuur en de behaalde rendementen van de betrokken fondsen. Meer weten? Ook hier herrekenen we de cijfers procentueel naargelang het gewicht het fonds in de totale portefeuille. Zo bekomen we 1 cijfer dat de weging van de totale portefeuille weerspiegeld.

Wissel van de wacht.

We hebben begin 2019 een wissel in de portefeuille aangebracht. De gelden die tot eind 2018  in NN Funds For Good Arch. Strategy & in NN Triodos Sustainable Bonds staken hebben we overgedragen naar NN Triodos Sustainable Equities.

We stoppen met bijstortingen in NN Funds for Good Arch. Strategy omdat die achteraan bengelt in onze objectiveringsscore. Dit met een cijfer van 0,5 / 10.

We stoppen met bijstortingen in NN Triodos Sustainable Bonds omdat we geen waardegroei in de obligatiemarkt zien in de komende jaren en het fonds met een 1,5 / 10 ook geen potten breekt in onze objectiveringsscore.

De maandelijkse stortingen voor beide fondsen gaan voortaan naar een ander fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap €. Een gemengd neutraal fonds dat momenteel 5 op 5 haalt in de Morningstar Sustainability Rating  en in onze objectiveringsscore 6/10 haalt.

(*) bedrag impliceert ook een beperkte verkoop van 5 eenheden NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap. Per 31/12/2018 had ik hier 17 stuks, maar daar zijn er 5 van verkocht om een onvoorziene omstandigheid op te lossen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *