geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

de eigen portefeuille per 01/01/2024


Naar jaarlijkse gewoonte hebben we nieuwe modelportefeuilles samengesteld. Info hierover vindt u hier.

Onze eigen portefeuille zelf is niet ingrijpend veranderd. Wel werd een lijn verwijderd. Een belegging die we in de loop van september 2023 effectief verkocht hadden hebben we er nu uitgehaald.

Omdat we jaarlijks voor elk fonds dat we volgen enkele parameters controleren, zijn er echter toch enkele opmerkingen te maken bij onze huidige portefeuille. We zullen dit doen aan de hand van een vergelijking met de portefeuille zoals ze was exact 1 jaar geleden (01/01/2023).

de eigen portefeuille 01/01/2023
De waarde van de portefeuille (vak I34)

Begin 2023 stak er € 57,540,18 in de portefeuille. Het jaar 2022 was behoorlijk negatief geweest qua rendement. Nu, per 01/01/2024 steeg de portefeuille naar € 68.674,15. In  feite mogen we de sterke stijging niet volledig toeschrijven aan de het bekomen rendement. Zo dikte de portefeuille door middel van de maandelijkse stortingen sowieso aan met € 5.833,72 (kosten in). Terwijl er zoals hoger gezegd ook een lijn voor een bedrag van +/- € 2.400 verdween wegens verkoop.

Het risico van de portefeuille (vak M34)

Hier daalde het cijfer van 4,5916 (2023) naar 3,94 (2024). Dit is volledig toe te schrijven aan het feit dat in 2023 de vroegere berekening SSRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) werd verlaten ten gunste van een nieuwe berekening SRI (Summary Risk Indicator). Je mag dus niet zomaar concluderen dat het risico in de portefeuille gedaald is. Als we in de temperatuurberekening zouden overschakelen van Celsius naar Fahrenheit zouden we ook met andere cijfers geconfronteerd worden, maar in beide gevallen bleef het in de winter koud én in de zomer warm. Hoewel je op basis van de veranderde cijfers -zo je met de oude ijking in je hoofd zat- zou kunnen denken dat het in de winter warm is (0 ° Celsius is immers 32 ° Fahrenheit).

De duurzaamheidsrating volgens Morningstar (vak N34)

De quotering (tot max. 5) is hier opgelopen van 4,372 tot 4,690. Dit kan enerzijds voor een stukje te wijten zijn aan herziening van de rating bij 1 of meerder fondsen. Echter de hoofreden is dat we maandelijks bijstorten in enkele fondsen en dat dit juist fondsen zijn met een redelijk hoge waardering. Deze bijstortingen trekken de cijfers dus quasi permanent iets omhoog (tenzij Morningstar een fonds waarbij we maandelijks aankopen plots zou afwaarderen).

De gemiddelde SFDR-inschaling van onze portefeuille (vak V34)

Hier zijn de cijfers ietwat naar beneden gegaan.  We zakten op 1 jaar van 8,6599 naar 8,4392. We gebruiken hier de SFDR-regelgeving in feite buiten haar bedoelingen (transparantie) en maken er een kwalitatief gebruik (misbruik?) van.  Alle fondsen vertegenwoordigt in de portefeuille hebben minstens een erkenning onder artikel 8 van die regelgeving. Ze zetten dus minstens in op 1 of meerdere aspecten van ESG. Sommige fondsen hebben een erkenning onder artikel 9. Zij hebben duidelijk meetbare duurzame doelstellingen. De SFDR-regelgeving wordt nog steeds verfijnd en verduidelijkt zelf al is ze al enkele jaren in voege. Door de nieuwe verwachtingen/eisen hebben enkele fondsen uit onze portefeuille hun eigen inschaling gedegradeerd. Geen enkel fonds zakte echter onder de grens van artikel 8.

De klimaatrating volgens Climetrics (vak W34)

Ook hier zakten we ietwat: van 4,48 tot 3,89.  Dit op een schaal tot 5. Voor een klein gedeelte heeft dit te maken met het feit dat we voor 1 fonds geen quotering meer konden terugvinden (het kreeg om die reden een cijfer 0 opgeplakt -wellicht een te zware sanctie). Anderzijds kan de betrokken rater met het oog op het naderen van diverse vervaldagen (NetZero-uitstoot tegen 2050) strenger geworden zijn of hebben 1 of meerder fondsen in 2023 geen klimaatinzet minder prioriteit gegeven. Gezien we de betrokken rater niet op de voet volgen, zijn dit echter gissingen onzerzijds.

Onze objectiveringsscore (vak O34)

We evalueren de fondsen die we opvolgen op basis van een objectieve schaal, welke zowel rendementskenmerken als duurzaamheidskenmerken waarderen. Info hierover vindt u hier. Ook hier zien we een daling. Op een schaal tot 100 daalden we van 58,97 (2023) naar 53,36 (2024). Het beste fonds uit de meer dan 100 die wij opvolgen haalde in 2024 68, terwijl de primus in 2023 nog 72 haalde.

de eigen portefeuille per 01/01/2024
de eigen portefeuille 01/01/2024

 

 

 

Zijn we strenger dan in 2023?

Op zich zijn we niet strenger dan 1 jaar terug. De daling in de cijfers heeft vooral met 2 elementen te maken.

  • Enerzijds (en dit hebben we reeds aangehaald) hebben enkele fondsen hun SFDR-inschaling van 9 naar 8 laten zakken. Dit veroorzaakt in onze berekening al een puntenvermindering met 6.
  • Anderzijds heeft het sterke verlies aan rendement van 2022 ook nog wat invloed. Hierdoor zijn enkele fondsen op vlak van rendement (in absolute cijfers, maar ook in vergelijking met hun sectorgenoten) iets van hun pluimen verloren.

Een cijfer van 53,36 klinkt niet bemoedigend als het maximale resultaat 100 is (een resultaat dat op verre na nog nooit bereikt werd). Maar als ik vermeld dat er van de 122 fondsen die in onze berekening opgenomen zijn er 98 onder dit cijfer quoteren, dan krijg je toch een ander perspectief.

Hogere objectiveringsscore voor onze modelportefeuilles

De eigen portefeuille is een portefeuille volgens het principes BUY & HOLD. Er wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden van fondsen gewisseld (om privédoeleinden werd wel al af en toe wat geld uit de portefeuille gehaald).

Bij opbouw van de jaarlijkse modelportefeuilles kan wel rekening gehouden worden met de wijzigende cijfers , die uit onze objectiveringsscores blijken. Om die reden is het zo dat al onze modelportefeuilles van 2024sowieso een hoger cijfer halen. De portefeuille met het laagste cijfer haalt daar 57, 22, die met het hoogste cijfer zelfs 63,15.

———-

Voilà, nu ken je ons nulpunt. Zodat je in de toekomst zelf onze resultaten eens tegen dit ijkpunt kunt leggen om te vergelijken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *