geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in oktober 2016


 

Het uitzicht en de samenstelling van onze portefeuille is gewijzigd in vergelijking met vorige maand. We hebben 2 fondsen verkocht én het beschikbare geld in 2 fondsen gestopt die we reeds in portefeuille hadden. In een aparte bijdrage van midden oktober hebben we uitgelegd waarom we dit deden.

Veel veranderingen? Creepy of het nieuwe normaal?
Veel veranderingen? Creepy of het nieuwe normaal?

Vandaag hebben we de naam van enkele fondsen gewijzigd. 2 ervan begonnen vroeger met de naam Petercam. Maar Petercam fusioneerde met Bank Degroof en om die reden werden de namen van de fondsen van beider instellingen aangepast aan de nieuwe entititeit. Tot slot is ook de naam van het nog in portefeuille zijnde fonds van La Française aangepast. De gebruikte ISIN-code was wel correct, maar de fondsnaam, die ik was blijven gebruiken was al een tijdje uit de running.

Het rendement van onze eigen portefeuille sinds het jaarbegin dook terug onder 0. Ze bedraagt nu -0,345 %.  Het leek er in het begin van de maand op dat de rendementen hun weg naar boven teruggevonden hadden. Echter recentelijk werd de terugval weer ingezet. De portefeuille volgt een beetje het pad op de Processie van Echternach: traag en inefficiënt, hoewel de klassieke opvatting dat er daar 3 stappen vooruit en 2 achteruit gezet worden al meer dan 50 jaar de realiteit overleeft.

belangrijk, maar weinig begeesterend
belangrijk, maar weinig begeesterend

We kunnen raden naar de oorzaak van de nieuwe achteruitgang. Wellicht is de belangrijkste reden dat kapitaal zijn weg naar wachtrekeningen zoekt in afwachting van het beslechten van de presidentsverkiezingen in de VS. De voorsprong die Clinton er had, lijkt terug te slinken nu er opnieuw heisa is rond haar emailgebruik. Verder lijkt de verbrokkeling (Brexit) en gebrek aan daadkracht in Europa (zie o.m. vertraging bij ratificeren van CETA-verdrag bijv.) eveneens een rol te spelen. Te meer omdat er straks ook in een ander wankel EU-land een referendum gehouden wordt.

Het verzet tegen Ceta, geen nieuw Asterix-album
Het verzet tegen Ceta, geen nieuw Asterix-album

Tot slot nog even een opvallend element na bijwerking van onze interne fondsenlijst.

In  maart 2016 pakte Morningstar uit met een duurzaamheidsrating voor beleggingsfondsen. Bij de update van onze listing in september was reeds opgevallen dat enkele fondsen een rating up-of downgrade ontvingen. Bij update van de fondsenlijsten per 01/11 bleken 10 van de fondsen die wij opvolgen opnieuw een gecorrigeerde rating ontvangen te hebben, voornamelijk downgrades.

We vinden (momenteel) nergens motivatie voor deze wijzigingen. En dat alarmeert ons wel een beetje.

Uiteraard is het logisch én nodig dat een verworven rating na verloop van tijd terug tegen het licht gehouden wordt. Maar dat dit na enkele maanden al gebeurt, op grote schaal en zonder (gecommuniceerde) motivatie lijkt er eerder op te wijzen dat de originele rating erg veel fouten bevatte en overhaast aan de fondsenfiches toegevoegd werd. Jammer, want dit is niet vertrouwenwekkend.

Misschien heeft Morningstar hier wel gekozen voor de vlucht vooruit omdat ook MSCI ESG Ratings met een gelijkaardig initiatief uitpakte en ze niet wou achterblijven. In dit geval zou proflering geprimeerd hebben op deskundigheid. En dat is een kwalijke zaak waar de consument/belegger geen voordeel mee doet.

Omdat de aandacht en het belang toeneemt, is er mogelijk ook opstoot van profileringsdrang
Omdat de aandacht en het belang toeneemt, is er mogelijk ook opstoot van profileringsdrang

Het feit dat belangrijke analyse- en informatiebronnen voor beleggers zoals MSCI en Morningstar recent meer aandacht voor niet-financiële waarderingselementen als ESG implementeren, wijst er wel op dat deze elementen aan belang winnen in de financiële wereld.

De vaststelling van vlugge aanpassing legt anderzijds ook de bal voor een stuk terug bij de belegger. Vertouw nooit klakkeloos op wat een ander zegt of schrijft. Je kan het gebruiken als een eerste denkkader, maar blijf zelf kritisch. In periode 2010-2012 had SustainAbility hierrond reeds aandacht besteed: Rate the Raters . 4 jaar later moet die alertheid nog steeds aanwezig zijn. Anders dreigt ook een duurzame belegger mee te drijven op de waan van de dag. Iets wat per definitie niet past voor een langtermijnbelegger.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *