geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in mei 2016


 

Terwijl een flink pak van de Europese bevolking al aan het warmlopen is voor de belangrijkste bijzaak van de wereld (EK Voetbal Frankrijk 2016) en politieke- en economische middels min of meer bevreesd uitzien naar het referendum over een “Brexit” (23/06/2016), kijken wij nog even om naar wat de voorbije maand ons bracht.

deze maand vooral I'm on strike because i hate this shit
deze maand vooral I’m on strike because I hate this shit

In eigen land ging de politieke aandacht vooral uit naar diverse stakingen, die over het land rolden: een langdurige cipiersstaking, diverse stakingen van openbaar vervoer lokten zelf een ludieke site Belgisch Kampioenschap Staken uit.

Dat de stakingen vooral in overheidsdiensten plaatsvonden, terwijl enerzijds het overheidsbeslag (belastingen) amper daalt en anderzijds de overheid diensten als Justitie, veiligheid, …. amper georganiseerd krijgt, leidt wel eens tot omschrijvingen dat België een failed state zou zijn. Nochtans staan we in de ranking 2015 hiervoor wereldwijd slechts op de 163e plaats. Wat uiteraard niet automatisch wil zeggen dat alles hier perfect verloopt. De angst voor de toekomst en de onzekerheid nav. grote en vlugge verandering in de maatschappij (vluchtelingencrisis, digitalisering,….) lijkt meer mensen in hun greep te krijgen. Conservatisme (behoud wat we hebben ook al is het niet duurzaam) is inmiddels geen exclusief ‘rechts‘ begrip meer.

Ook bij onze zuiderburen rolt een stakingsgolf over het land. Hier lijkt er vooral protest te zijn tegen wijzigingen in de arbeidswet. Het lijkt er op dat de Franse socialisten nu proberen wat 13 jaar geleden door SPD’er Gerhard Schröder in Duitsland doorgedrukt werd: de Hartz-hervormingen. Deze werden Schröder fataal en waren een opstap voor een coalitiewissel waarbij Angela Merkel naar boven dreef. Af te wachten of ditzelfde scenario zich nu ook zal voordoen. De Hartz-hervormingen waren zeker geen onverdeeld succes, maar hebben de Duitse economie in zijn algemeenheid toch vooruit geholpen. Ook in Frankrijk en al enkele maanden bezig: NUIT DEBOUT. Een beweging van voornamelijk jongeren, die collectief droomt van een andere, betere wereld. Niet door ‘s nachts te slapen, maar door deel te nemen aan manifestaties, door recht te staan. Een echo van ‘ontwaakt verworpenen der aarde’ en de mei ’68 droom ‘sous les pavés, la plage’ in 2016. Of het uiteindelijk wat wordt, valt nog af te wachten: radicalisering en ontmoedigd afhaken liggen soms dicht bij elkaar.

Lauwe debatten, lauw bier en dito vrouwen: recept voor politieke ontgoocheling.
Lauwe debatten, lauw bier en dito vrouwen: recept voor politieke ontgoocheling.

Vooral als er geen concreet wervend perspectief geboden kan worden.

Verder werd in Oostenrijk bij verkiezingen nipt een rechtste president ontweken, kreeg Griekenland terug een bijkomende  lening toegekend of was die toch vooral de Europese banken die hiermee verder gered werden? In Brazilië werd presidente in afwachting van afzetting alvast 6 maand geschorst. De Olympische Spelen, die deze zomer plaatsgrijpen zullen de schijnwerpers op het land houden.

Al bij al gebeurt er dus van alles op 31-dagen tijd. Hoe heeft dit nu zijn invloed op onze eigen ethische portefeuille?

Deze heeft inmiddels het volledige verlies sinds 01/01/2016 weggewerkt. Momenteel bedraagt het YTD-rendement immers juist 0,00 % (Als we verder na de komma gaan blijven we net negatief: -0.0034 %. Hielden we geen rekening met feit dat we maandelijks in enkele fondsen bijstorten en daar instapkosten te dragen hebben, dan kwamen we op licht positief resultaat).

Sell in may and go away , zoals een klassieke beurswijsheid ons opdraagt, suggereert dat er de komende maanden niet echt veel te verdienen valt. Gezien we lange termijn beleggers zijn, volgen we dit advies niet op.

Ter info: nav. een klein foutje in ons Excelbestand, waar we de evolutie van onze portefeuille bijhouden en welke hier gepubliceerd wordt, hebben we de rendementen over de voorbije maanden zoals in onze maandelijkse evaluatie op deze site aangepast. Ook de gepubliceerde Excelbestanden zijn aangepast. Foutje zat in slechte verwerking van afgehouden kosten bij overstap basisbestand 2015 naar 2016 en op 0-zetten van rendementen per 01/01/2016.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *