geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in maart 2022


Opnieuw koopjesjagers op de beurzen. (Jonge) beleggers blijven FOMO-gedrag (Fear of Missing Out) vertonen. Terwijl veel vooruitlopende economische indicatoren wijzen in de richting van FOM (Fear of Missing): een tekort aan van alles wat nodig is om de productie en de consumptie op gang te houden. De financiële wereld lijkt weer losgekoppeld van de reële wereld. Er gaapt een afgrond tussen FOMO en FOM.

Ondergraven zekerheden …

Tussen FOMO en FOM
Vrede voor Oekraïne lijkt nog niet binnen handbereik

Oorlog aan de oostgrens van Europa. Het zet onze zekerheden op losse schroeven:

  • Pacifisme? Jazeker maar minder naïef dan vroeger. Het “si volet pacem, para bellum” blijkt plots weer meer te zijn dan een verstofte Latijnse spreuk.
  • Economische sancties kunnen nu wél vlug en grootschalig uitgerold worden. Waar vroeger vaak gesteld werd dat deze niet zo veel nut hadden.  
  • Bij vluchtelingenopvang kan nu wel op korte termijn veel plaats geregeld worden. Terwijl al jaren tientallen “kandidaat”-vluchtelingen (mensen die al lang hun thuissituatie verlaten hebben zijn dit stadium al lang ontgroeit) in de winter zonder onderdak in onze hoofdstad (en elders) moeten zien te overleven.
  • sluiting Belgische kerncentrales (al sinds 31/01/2003 beslist) wordt nu toch uitgesteld.

… doorgaan met de ogen dicht

Terzelfdertijd is het op vele vlakken ook “business as usual”.

Dat de financiële markten het in deze turbulente tijden niet gemakkelijk hebben is een understatement. De cijfers bleven aanvankelijk verder rood uitslaan. Het hielp daarbij niet dat ook Chinese tech-aandelen een bijkomend rondje waardedaling kenden. Tencent, Alibaba, JD.COM, … donderden naar beneden omdat de SEC hen dreigde van de beurs te halen als ze niet beter controleerbaar  werden.

Verdringt FOM straks FOMO?

Tussen FOMO en FOM
Leedvermaak met wie een wagen op benzine of diesel gebruikt? Of opvoedkundig advies?

Echter zien we ook dat er al terug beleggers zijn die denken dat het ergste achter de rug is en dat er opnieuw koopjes te doen zijn. Fear of Missing Out (FOMO) of nooit geleerd om voorzichtig te zijn? In alle geval is de fall-out van de huidige oorlog nog niet helemaal bekend. Zelfs als het einde van het wapengekletter zich aandient, is er vrees voor onvoldoende graanvoorraad door gebrek aan aanplantmogelijkheid in Oekraïne en handelsboycot met Rusland. De aanvoerketen in bijv. de auto-industrie is flink verstoord, terwijl nikkel, koper en aluminium naar recordprijzen stegen. Het is dus niet alleen meer de (onzekere) energie waarvoor we ons blauw betalen. Als alle prijsstijgingen doorgerekend worden zal de facto de inflatieopstoot definitief haar omschrijving “tijdelijk” verliezen. Sommigen spreken reeds van een jaren ’70 scenario: met recessie en stagflatie,  collectieve verarming, bedrijfssluitingen, stijgende werkloosheid, …  .

Ook in onze eigen portefeuille sloop de onzekerheid én de wispelturigheid binnen. De overgang tussen FOMO en FON is nog niet gebeurt. De val sinds begin van het jaar lijkt wel gestuit. Maar echt uit het dal klimmen is er nog niet bij. Niets wijst er op dat de lente in de economische markten voor de deur staat. De gekende tweespalt tussen de financiële wereld en de reële economie manifesteert zich weer.

Allemaal klein bier met de gevolgen die bewoners uit de 2 conflicterende landen aan den lijve ondervinden, natuurlijk.

Het bloeden gestelpt. Of toch niet?

De eigen portefeuille strandt per eind maart op een rendement van – 8,13 % (YTD). Niet leuk en nog minder als de trend niet zou keren. Want met een inflatie van 8,31 % verlies je niet alleen koopkracht op geld dat veilig op spaarrekeningen staat. Als je beleggingen er financieel op achteruit gaan, dan verlies je immers dubbel. Als je € 100 belegd geld  op een verlies van  – 8,13 % staat (en daar stabiliseert), dan is de koopkracht van je belegd geld volgend jaar (bij behoud van huidige hoge inflatiecijfers) noch slecht €  – 84,40 waard. Brr. 🙂

Wie de link naar de eigen portefeuille aanklikt en de portefeuilletoestand van 31/03/2022 daar bekijkt, wijs ik even op de zes lijnen waar MAANDELIJKS in kleur aangeduid is. Dit zijn fondsen waar we maandelijks kleine stukjes van bijkopen. Voor 5 van die fondsen bleek de aankoop per 07/03 redelijk lucratief. Het verlies dat we op die aankopen hebben (aankoopkosten inclusief) is een pak kleiner dan op de gelden die reeds van voor 01/01/2022 in deze fondsen belegd waren. Vaak wordt gesteld dat je bij doorlopend aankopen profiteert van inzinkingen in de markt. Je ziet hier -mits de koersen verder positief evalueren- dat dit effect redelijk groot kan zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *