geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in juni


 

De voorbije maand stond nagenoeg volledig in het teken van de Eurocrisis.

Doet ie het of doet ie het niet?
Doet ie het of doet ie het niet?

Heeft deze onzekerheid onder eigen portefeuille flink onderuitgehaald? U kan de concrete portefeuille hier terugvinden. De verkiezingen in Griekenland leverden dan toch geen afwijzingsfront voor de € op. De partij die verantwoordelijk gesteld wordt voor de vervalste begrotingscijfers in het verleden, zal nu samen met de socialistische partij een saneringsoperatie proberen te lanceren. Afwachten of dit iets uithaalt én of dit werk van lange adem volgehouden kan worden zonder dat er onderweg ongelukken gebeuren. Verder bleef de aandacht gefixeerd op het water dat de Spaanse banken en de Spaanse regering tot de lippen gestegen is. De Spanjaarden sleepten zopas de Europese kampioenentitel binnen voor hun voetbaltalent.Wellicht is de euforie van korte duur, want met een jeugdwerkeloosheid van meer dan 20 % is het moeilijk om optimistisch gestemd door het leven te gaan. Verder heeft ook  het kleine Cyprus nu noodhulp bij Europa aangevraagd.De overwinning van de linkse François Hollande en zijn installatie als president van Frankrijk heeft de balans alvast een beetje terug naar het midden gepiloteerd. De eenzijdige klemtoon op besparen, zoals door Duitsland en Angela Merkel kopig naar voorgeschoven, wordt geleidelijk verlaten ten voordele van een investeringspolitiek. Maar investeren met geld dat men niet heeft, vergroot in feite alleen maar de schuldgraad. Hoe Europa uit deze Catch-22-situatie geraakt is onduidelijk.

Op het einde van de maand heeft een zoveelste Europese top een nieuwe stap gezet naar versterking van de Europese integratie. Het is hoopgevend dat de noodlijdende banken nu wellicht rechtstreeks aan de kraan van het Europees noodfonds zullen kunnen tanken en dat dit niet moet verlopen over de nationale regeringen. Op die manier hoeft hun schuldgraad niet langer te stijgen als ze binnenlandse banken voor een faillissement willen behouden. Of de financiële markten de besluiten van de recente Europese top ditmaal stevig genoeg zullen vinden, is momenteel nog onduidelijk.

In alle geval is de financiële crisis nog niet voorbij. En -helaas- is het onduidelijk waar de eventuele slachtoffers zullen vallen. Omdat in de financiële markten alles met elkaar verweven lijkt kan het nog alle kanten op. Want laten we eerlijk zijn, toen in 2007 er een probleem ontstond rond wankele hypotheken in de VS had niemand voorzien dat via tussenfases (faling van Lehman Brothers, bankencrisis, ….) de zwarte piet uiteindelijk bij de regeringen aan de zuidflank van Europa zou terechtkomen. Een meer toepasselijk hedendaags voorbeeld van de term Holisme is amper te vinden.

Daarom lijkt het ons belangrijk om te blijven oproepen tot spreiding van uw persoonlijke financieën. Het lijkt  nu alsof spaarrekeningen de enige veilige & risicoloze thuishaven van de belegger zijn en dat aandelen daarentegen als te mijden besmette melaatsen beschouwd worden. 

Toch kan je nuchter stellen dat de bedrijfswereld relatief goed geanticipeerd heeft op de gewijzigde situatie. Terwijl het spaargeld momenteel in handen zit van banken (die steeds lagere waarderingen van ratingbureau’s krijgen), die schermen met staatssteun voor het door hen beheerde spaargeld. Die staatssteun komt dan wel van overheden, wiens schuld alsmaar aangegroeid is in de voorbije paar jaar. Ik stel me toch  iets anders voor bij het begrip “veilig”.

De persoonlijke portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel is in al die financiële onzekerheid met 0,13 % omlaag gegaan. De portefeuille werd in mei relatief fel afgestraft, maar trappelt nu quasi ter plaatse. Hieruit blijkt nogmaals dat de beurzen ( & aandelenmarkten – de portefeuille bestaat voor groot gedeelte uit aandelenfondsen-) anticiperen op wat er naar verwachting zal gebeuren.

Van de 18 fondsen die in de portefeuille opgenomen zijn, zijn er 12 die nog gedaald zijn en 6 zijn gestegen. De dalers zitten vooral bij de obligatiefondsen & de specifieke ecologische fondsen. Die laatste fondsen presteren in feite al een geruime tijd ondermaats. Daar wijd ik zeker binnenkort eens een aparte bijdrage aan .


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *