geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in juli 2013


Onduidelijke richtingen: daling juni in juli gecompenseerd
Onduidelijke richtingen: daling juni in juli gecompenseerd

 

Mannen die aan priapisme lijden, troosten zich vaak met de aan Isaac Newton toegeschreven quote “What comes up, must come down” . Beleggers zien het natuurlijk liever anders. Die hopen dat als iets gestegen is, de stijging nog even doorgaat.

De voorbije maand was een maand waarin de verliezen van juni, alvast voor onze portefeuille bijna volledig goedgemaakt werden. Met als vergelijkingsbasis 01/01/2013 heeft onze portefeuille nu een rendement van 7,82 %. In juni was dit teruggevallen tot 4,13  %, terwijl we eerder in mei 8,63 % haalden. De inzinking kwam er voornamelijk door de verklaring van Ben Bernanke (FED), die stelde dat de tapering wel eens voor de deur kon staan.

Tapering is het stilaan stoppen met de goedkope geldverlening aan banken en kredietinstellingen. Een praktijk die deze organisaties in leven hield na de financiële crisis, maar die ook voor blijvende gewenning (verslaving) dreigt te zorgen. Je kan het vergelijken met een infuus voor een patiënt op de spoedafdeling. Een infuus kan daar erg nuttig zijn, maar ooit komt er een tijd dat de dokter overweegt of de patiënt op eigen kracht verder kan en hij er aan denkt om het infuus los te koppelen.

In deze fase zijn we nu. En de weddenschappen zijn open. Sommigen denken dat de patiënt het redt. Anderen vrezen dat hij nog te zwak is en alsnog zal bezwijken. Het terugvallen van de rendementen over juni heeft dokter Bernanke al een beetje gas doen terugnemen. Misschien zal het infuus wat langer gebruikt worden of misschien gaan we eerst de druppeltjes in de baxter nog wat trager laten lopen.

In alle geval, zoals je hier op de site van Coverbel (scroll naar beneden) kan zien, heeft onze eigen portefeuille zich momenteel hersteld van de inzinking.

Maar vanaf nu is het weer vooruitkijken. Wie de 10 bijdragen, die we in juni/juli hier publiceerden naar aanleiding van de Ronde van Frankrijk en waarin we een vergelijking probeerden te trekken tussen ronderennen en beleggen, las, zal begrepen hebben dat de koers nooit gedaan is en 1 goed resultaat niet noodzakelijkerwijs indicatie is voor blijvende goede resultaten.

Het zwaard van de volatiliteit blijft steeds boven het hoofd hangen. Wat de toekomst brengt is steeds onzeker. Ook in beleggingsland. Sommigen vrezen dat er een nieuwe omvangrijker crisis voor de deur staat, anderen zien alleen gunstige vooruitzichten. Wellicht zijn ze allebei verkeerd. Want een glazen bol is er niet.

Wij gaan voorlopig gewoon verder op de ingeslagen weg:

  1. een weg waarin we ons bewust zijn van het feit dat de spaarrente laag staat en wellicht nog een tijdje laag zal blijven en we daar dus -gezien de inflatie– sowieso geld verliezen.
  2. een weg waarin we vaststellen dat de overheidsfinanciën en de economische basis in onze contreien wankel is en we dus zelf aan de slag gaan moeten gaan.
  3. een weg waarin we zien dat de wereld razendsnel verandert en we derhalve een globaal perspectief in het oog moeten houden.
  4. een weg waarin met eindigheid van grondstoffen en fossiele brandstoffen, met groeiende wereldbevolking en dus groeiende druk op eten en drinken, met klimaatverandering en noodzaak tot ecologischer produceren en leven, met een voortschrijdende digitalisering, met veroudering in het “rijke” westen, maar straks ook elders, met opkomende nieuwe economiëen waar men ook politieke rechten en levensstijl zoals bij ons zal willen, ….

Al die evoluties stellen ons voor keuzes. Opportunistische – of  maatschappelijk verantwoorde investeringen?

Kijk ij ook met een cynische economische blik naar de wereld?
Kijk ij ook met een cynische economische blik naar de wereld?

De voetstappen die we in ons leven zetten, zullen beter moeten overwogen worden. De plompe voet die al jaren die van de meest vermogenden is, zal moeten wijken voor een meer bescheiden opstelling.

leve het zesletterwoord!
leve het zesletterwoord!

Behoedzamer én behoudzamer zal aan de orde zijn.

Door een keuze te maken richting ethisch beleggen ga je o.i. een stukje de juiste kant uit. Wij proberen dit alvast ook te doen en stellen onze producten en kennis ter beschikking. Onder meer via deze blog.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *