geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in januari 2017


 

Met de inauguratie van Donald Trump als POTUS en zijn eerste beleidsdaden, blijkt dat deze toch een agenda voert die niet verbindend is (wat trouwens achteraf ook kan gezegd worden van Obama -anders was dit verkiezingsresultaat er niet gekomen-). En dat hij zijn simplistische beloftes aan zijn kiespubliek niet inslikt, maar in daden probeert om te zetten. Dit alles ziet er op het eerste zicht niet erg goed uit voor de wereldeconomie.

Het zich terugtrekken uit handelsakkoorden en barrières opwerpen voor in- en uitvoer, voor vrij verkeer van mensen en goederen, … het zal mogelijk een nieuwe wending aan de 21e eeuw geven. Zal China het economisch roer overnemen? Komt er een coalitie met andere despotische leiders (denk Poetin, Erdogan, Duterte, ….)? Zal Europa er in slagen voldoende eendrachtig te blijven of is de Brexit de eerste echte breuk en valt de EU binnenkort uiteen, net zoals de € ? Stevenen we af op nieuwe oorlog, zoals Gorbatjov meent te weten? Vele vragen stellen zich.

Newspeak uit Orwells roman 1984 kreeg een make-over

Wellicht nog te vroeg om daar nu een klare lijn in te zien. Zeker als je om de oren geslagen wordt met “alternative facts” of essentiële informatie u voortaan onthouden wordt (website Witte Huis ontdaan van alle verwijzingen naar klimaatopwarming)

Onze feiten zijn echter nog steeds wat ze zijn. De eigen belegging werd per 01/01/2017 terug gezuiverd van alle ballast, zodat ze terug als referentiepunt kan dienen voor het lopende jaar. Nogmaals zeggen natuurlijk dat een belegger in feite niet focust op korte termijn en dat er derhalve voorzichtig moet omgesprongen worden met conclusies die op korte termijn getrokken worden. De start van het jaar was redelijk verschroeiend. Naar het einde van de maand kwam er wat afkoeling. Het YDT-rendement op 1 maand beloopt: 0,60 %.

Dat het obligatiegedeelte negatief afklokt was te verwachten, gezien de gestegen rente. De meeste aandelenfondsen stegen. Ook de NIW van de sectoriële fondsen groeiden ietwat.

Niet zichtbaar in onze fondsen, maar wel belangrijk voor wie met zijn geld in vastrentende producten als spaar- en termijnrekeningen blijft, is dat de inflatievooruitzichten recent gevoelig gestegen zijn. Voor 2017 verwacht het Federaal Planbureau voor België een inflatie van 2,2 %. Naast vroegere overschrijding van spilindexen (effect op weddes en vervangingsinkomen en dus ook op overheidsuitgaven), garandeert deze inflatie u waardeverlies.

Met een inflatie die een stuk hoger is dan de rente is “sparen” momenteel een verbloemde leugen. Call it “Newspeak” or ” an Alternative Fact”. het verbloemen van een leugen

1 jaar sparen op spaar- of termijnrekeningen zal gezien de ultralage rentes op deze producten 2 % van uw koopkracht inpikken. Uw € 100  op uw spaarrekening zal eind 2017 formeel wel tot € 100,11 aangegroeid zijn. Maar in de praktijk kunt u er -gemiddeld- nog maar 98 % van wat u per 01/01/2017 nog volledig kon kopen mee aanschaffen.

Inflatie is zoals tandpasta. Eenmaal uit de tube, krijg je het er moeilijk weer in (uitspraak Karl Pöhl voormalige centraal bankier van West-Duitsland)

De inflatiedoelstelling, die Mario Draghi en zijn ECB, al enkele jaren vruchteloos beoogt, is in België bereikt (en overschreden). Nu nog in de andere landen. En hopen maar dat ze niet verder uit de hand loopt.

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *