geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in januari 2016: deel 2


 

Als het niet goed meer is, moet je ingrijpen. Dit deden we begin 2016 door het Fonds EdR Tricolore Rendement uit onze selectie te gooien. Hoewel het fonds in kwestie in 2015 ons het beste rendement opgeleverd had, bleek het niet langer genoeg rekening te houden met duurzame beleggingscriteria.

Wie de coach niet volgt gaat er uit.
Wie de coach niet volgt gaat er uit.

We hebben het fonds verkocht en de vrijgekomen gelden opnieuw geïnvesteerd. Voor 3/4 in fondsen die reeds deel uitmaakten van onze portefeuille. Te weten voor 50 % in 2 aandelenfondsen die vooral op Europa gericht zijn, met name  Echiquier Major en Pictet-European Sustainable Equities P . En de andere 50 % in enerzijds een ecologiefonds rond nieuwe energie BGF – New Energy Fund AS– in licht van klimaatakkoord te Parijs verwachten we bijkomende oriëntatie van investeringen in die richting- en anderzijds in een aandelenfonds dat voordien nog niet aanwezig was in onze portefeuille en wereldwijd belegt Petercam Equities Word Sustainable B.

Door de verkoop en herinvestering is ons verlies over de maand januari  lichtjes gedaald. Het staat nu op -6,25YTD ipv.de in vorige post vermelde –  6,63 %.

Het feit dat ik per 31/01/2016 nog diende te werken met koersen van de oude samenstelling van mijn portefeuille, wijs er op dat de procedure van aankoop- en verkoop bij verzekeraars toch wat logger is dan die bij banken. Voor wie op lange termijn belegd, is dit echter niet noodzakelijkerwijze een minpunt. In concreto werd voor de wisseling valutadatum van 21/01 toegekend. De brief met melding hiervan bereikte ons echter pas per 04/02/2016.

Zo. Met deze inlichtingen kan iedereen die het wil terug in alle transparantie de evolutie van onze portefeuille verder opvolgen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *