geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in januari 2014


  

Zonder Miley Cyrus. Maar toch pijnlijk
Zonder Miley Cyrus. maar toch pijnlijk

We zijn 2014 gestart met een contradictie. Want, ondanks het feit dat we enkele wijzigingen in onze portefeuille aangebracht hebben, welke het risicogehalte ervan diende te verkleinen – rebalancering -, blijkt het totale risico gestegen te zijn.  Op de risicoschaal van BEAMA is ze meer dan 1 punt opgeschoven tot bijna 6. De reden hiertoe is tweeërlei:

  1. enkele fondsen kregen een hogere risicograad toegemeten. Wellicht is dit een uitgesteld effect van de Eurocrisis uit 2011. Omdat er in onze portefeuille nogal wat fondsen zijn, die zich op Europa concentreren, hebben die na 2008 ook in 2011 een diepe duik gemaakt. Hoewel ze zich sindsdien herpakten met goede rendementen over 2012 & 2013, zijn ze her en der toch opgeschoven in de risicoperceptie.
  2. de sterkste stijgers in onze portefeuille waren aandelenfondsen. Omdat die goed gegroeid zijn én de gemengde – of obligatiefondsen minder scoorden is de oorspronkelijke risico-graad verder schuingetrokken.

Het begin van 2014 was ook een valse start. Over de voorbije maand werd een negatief rendement van – 1,61 % behaald.  Slechts 2 van de 20 fondsen stegen lichtjes in waarde. 18 gingen achteruit, waarvan 1 met iets meer dan 5 % (mede door nog niet gerecupereerde maandelijkse instapkosten).

De reden van die achteruitgang is van geopolitieke aard. Want hoewel de meeste analisten verwachten dat ook 2014 een goed beleggingsjaar wordt en zij aandelenbeleggingen naar voor schuiven, blijken op korte termijn verwachtingen (naar verdere tapering in VS o.m.) en verschuivende omstandigheden (groeivertraging in China,  ongunstige handelsbalansen in o.m.Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië,…) roet in het eten te gooien.

Nu beleggen doen we voor de lange termijn. En beleggen is nooit rechtlijnig opgaand, maar een proces met pieken en dalen. Dus paniek is niet aan de orde. Even stoom aflaten is over het algemeen zelfs gezond.

  • Een atleet die net een knalprestatie leverde zal die niet dadelijk herhalen, maar eerst recupereren.
  • Als een machine permanent aan hoge druk moet draaien, zal men ze af en toe toch even laten recuperen. Dit om geen overbelasting te veroorzaken. 

Gezien de aandelenbeleggingen het sinds medio 2012 quasi doorlopend goed deden, is een tijdelijke terugval niet erg. Alleen weten we nu nog niet of het gaat over réculer pour mieux sauter of niet. 

Omdat de moederwebsite van Coverbel sinds 01/01/2014 -en tot ?- uit de ether is, publiceren we hieronder zowel de nieuwe portefeuillesamenstelling per 01/01/2014 als de stand van die portefeuille na 1 maand. Zo kan u onze reële portefeuille -waar ons eigen geld inzit-  weer in alle transparantie opvolgen. 

Per 01/01/2014
Per 01/01/2014
Na 31 dagen en na onze maandelijkse investering

Binnenkort publiceren we trouwens opnieuw onze diverse modelportefeuilles voor 2014. Deze laatste zijn theoretische portefeuilles afhankelijk van het te besteden investeringsbedrag én het risicoprofiel van de klant.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *