geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in februari 2019


 

Wie belegde had in februari geen alcohol nodig om zich goed te voelen.

Een grote inspanning voor velen onder ons, houden we wel even – maar liefst niet te lang – vol. Vandaar dat de tournée minérale in de voorbije, kortste maand valt (mooi meegenomen dat het ook volgt op een maand met overdaad aan recepties en familiefeesten – je voelt quasi automatisch aan dat het nu wel een beetje minder mag – en in aanloop naar de eerste zonnestralen – waar luchtiger kledij onze uitdijende vormen beter tot hun recht laten komen -).

Ook bij beleggen is het voor velen lastig om de strategie vol te houden. Ja, kortstondig kunnen we wel gemotiveerd zijn, maar vaak springen andere behoeftes boven onze spaar- of beleggingsbehoefte (zie de marshmallow-test).  Of we reageren emotioneel op een opgelopen verlies en vergeten dat what comes down, must go up (en omgekeerd).

Met een regelmatige (bij)storting sturen we het bekomen rendement naar het gemiddelde toe. We kopen nu eens goedkoop aan, we kopen op een ander moment eens te duur aan. We zijn ervan overtuigd dat dit op de lange termijn een goede strategie is omdat we niet weten hoe de markten evolueren (in + of in -). Maar ook hier stellen we vast dat sommigen na een periode van dalende waarde, afhaken.

Marktsentimenten, politieke spanningen, technologische doorbraken, politieke beslissingen, rente-evoluties,…. allen kunnen hun invloed hebben.

Hoewel de weersvoorspellingen steeds beter worden, blijven er altijd ook nog onzekerheden.

Zoals hoge – en lage luchtdrukgebieden steeds verschuiven en uiteindelijk de weersgesteldheid boven ons hoofd definiëren. En al zijn tsunami’s net als zware financiële crashen erg uitzonderlijk, onmogelijk zijn ze niet. We moeten dan ook steeds voorbereid zijn op een ander antwoord dan dat wat we oorspronkelijk in gedachten hadden.

Deze uitgesponnen inleiding om in de verf te zetten dat het kan verkeren. De laatste maanden van 2018 wees alles er op dat we ons met onze beleggingen op een hellend vlak bevonden. Geleidelijk aan schoof alles naar beneden. Sinds 2019 schiet van dit beeld niets meer over. Zowel in januari en nu weer in februari wees de richting naar omhoog. Wie in de laatste maanden van 2018 bijkocht zal zich dit op heden niet beklaagd hebben. De opgelopen verliezen op de totale portefeuille zijn bijna weggewerkt.

Ook in onze portefeuille was het mooi weer. In vergelijking met 1 januari (YTD) steeg het rendement reeds met 11,77 %. Ondanks de nakende Brexit. Dat de handelsoorlog tussen VS en China ondertussen wat minder hard gespeeld wordt, zal ook wel zijn effect hebben.

De toekomst zal uitwijzen of we ons – gestuwd door de uiterst zachte temperaturen – niet al te vlug hebben laten overtuigen dat we een vooruitgeschoven lente beleven.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *