geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

de eigen portefeuille in december 2020


YTD 2020 + 9,17 %
Met YTD-rendement van + 9,17 % was 2020 voor onze portefeuille uiteindelijk toch een geslaagd jaar.

En zo zit dit jaar er op. Het jaar van de Corona-pandemie. Een jaar waarbij we een groot stuk van ons plezant leven (feesten, reizen, resto- en cafébezoek,…) moesten bevriezen uit solidariteit met onze medemens. Een jaar waarbij ook voor veel mensen de arbeidsroutine doorbroken werd. Hetzij door thuiswerk, hetzij door sluiting van de activiteit. Een jaar ook waarin in de VS een president niet kon geloven dat hij niet herverkozen werd en waarin een buurland terugkeerde naar haar politiek van splendid isolation.

Ondanks veel rumoer een mooi resultaat.

In al dit rumoer als belegger je hoofd koel houden en de juiste beslissingen nemen is niet evident. De koersval in maart, heeft tegen (mijn) verwachting niet lang geduurd. Zelfs een tweede coronagolf kon niet verhinderen dat een pak aandelen schitterend bleven presteren. Het betrof vooral bedrijven die garen sponnen bij de lockdown (Netflix, Microsoft, … ). Vanaf eind oktober- toen vaccins opdoken, die hoge doeltreffendheid bleken te hebben- veerden vele van de achterblijvers ook op.  In december bleek de euforie nog niet volledig verdwenen. Vele aandelen bleven nog wat doorstijgen.

Onze eigen portefeuille werd door al deze bewegingen (gedeeltelijk) aangetast. Uiteindelijk haalde ze op jaarbasis een rendement van  + 9,17 %. Met een YTD-resultaat van + 9,17 % was 2020 ondanks alle miserie en onduidelijkheden toch rendabel. Geen grand cru, maar best OK.

YTD 2020 + 9,17 %
Redelijk consistent resultaat doorheen de jaren.

Sinds de aanvang van onze werking behaalde de portefeuille volgende resultaten:  2012: + 5,47 %, 2013: + 14,74 %,  2014: + 7,43 %, 2015: 7,94 % 2016: + 1,97 % , 2017: + 10,04 %, 2018: -11,11 %, 2019: + 25,27 %, 2020: +9,17  % .

Resultaat is ESG-gedreven.

In deze resultaten zijn de aankoopkosten mee verrekend. Al bij al niet slecht voor een gespreide portefeuille. Maar uiteraard niet het superresultaat van de ervaren stockpicker (of van hen die dit van zichzelf vinden, maar gewoon veel geluk gehad hebben). Het feit dat we regionaal gespreid hebben was een goede  keuze. Maar meer nog lijkt het feit dat we consequent op ESG-insteek gelet hebben een element dat het succes van de portefeuille verklaart. Met de Europese Green Deal voor de deur en het feit dat diverse landen versneld hun CO2-uitstoot willen uitstoten, lijkt die trend alleen maar te zullen aanhouden.

Voorlopig blijft de aandacht voor de S wat achter.

Nochtans zijn niet alle ‘groene fondsen’ automatisch winnaars. Dit leerde ons o.m. 2011/2012, toen fondsen die alternatieve energie genegen waren tot de verliezers behoorden. Tevens moeten we voldoende oog hebben voor de S & de G in ESG. De maatschappelijke pijler (mensenrechten, gendergelijkheid, arbeidsrechten, eerlijke verloning, faire belastingbetaling,… ) dreigt bij al die aandacht voor milieu het zwakke broertje te blijven. En een wereld waar de lucht zuiver is, maar de gelijkwaardigheid van de mensen niet gerealiseerd wordt, is nog lang geen Aards Paradijs. De weg is dus nog lang.  

Maar elk stapje dat we in de juiste richting zetten helpt het doel dichter te bereiken. Om die reden hoop ik dat onze eigen portefeuille anderen er ook toe aanzet om dezelfde weg in te slaan. Uiteraard moet dit niet klakkeloos dezelfde weg zijn. Iedereen legt eigen accenten en blijft best zijn eigen beleggingsprofiel getrouw.

Op een nieuw jaar vol inspiratie en verbeeldingskracht.

Laten we hopen dat 2021 nieuwe wijsheid laat naar boven borrelen. Inspiratie, die het vele zuur dat uit diverse sociale mediakanalen weglekt, tot haar ware proporties terugbrengt: achterhoedegevechten van zij die -al dan niet bewust- op behoud van status quo inzetten. En laat ons genoeg verbeeldingskracht hebben. Zodat we hier als bevoorrechte personen in het westen – zo gefocust zijn op wat we hebben-  we ons terug  kunnen inbeelden dat er -hier en elders- tal van mensen zijn, die verstoken zijn van het recht op geluk en menswaardig leven.  Mensen die we niet helpen met het elleboogduwend ‘Ik Eerst!‘.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *