geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in december 2013


 

Na een kleine terugval in begin van de maand, is de portefeuille tegen het jaareinde nog een klein beetje gestegen. Het rendement op 1 jaar tijd bedraagt 14,76 %. Vooral de eerder speculatieve elementen uit de belegging (thematische aandelenfondsen in nieuwe energievoorzieningen of focussend op water- en klimaatproblematiek) hebben een verrassend sterk jaar achter de rug.

Energie moet niet noodzakelijk van schaliegas komen.
Energie moet niet noodzakelijk van schaliegas komen.

Het lijkt op een inhaalbeweging, gezien de aandacht voor alternatieve energie nav. de financiële crisis en de betalingstekorten bij overheden de voorgaande  jaren  flink gedaald was en dit via bloedrode cijfers bleek bij deze fondsen.

De globale aandelenfondsen scoorden een pak lager, maar toch nog erg positief. Terwijl de obligatiefondsen  globaal gezien licht negatief eindigden. De lage rente en de paar keren dat er een uitbraak naar boven leek te starten zijn daar oorzaak van.

Door de sterke stijging van de themafondsen én de daling van de obligatiefondsen is het risicoprofiel van onze portefeuille in feite gestegen. Dit met 4,57 %. Om die stijging te neutraliseren zal de portefeuille bij aanvang van 2014 lichtjes wijzigen. Onze maandelijkse betalingen voor het DLL Water & Climate Fund zijn gestopt (omdat het fonds zelf ophield te bestaan per 19/12/2013). De maandelijkse betaling gaat voortaan naar DLL Funds for Good, een defensief dakfonds, dat onder meer in microkrediet belegd. De portefeuille opnieuw beter in verhouding met de oorspronkelijke portefeuille brengen noemt men rebalancering.

Wie zich over de financiële wereld informeerde zal vernomen hebben dat 2013 een goed beursjaar was. Onze Belgische beursindex Bel20 steeg zelfs met meer dan 18 %. Met een portefeuille die niet alleen uit aandelen bestaat en die eerder over Europa en zelfs wereldwijd investeert  een rendement van 14,76% halen, geeft dan ook gemoedsrust én voldoening.

Gemoedsrust omdat je financieel wint door te investeren in bedrijven die de wereld en de mensen vooruit in plaats van in de knoei helpt.

Voldoening ook omdat -alvast voor het 2e jaar op rij- blijkt dat het mogelijk is om met voldoende grote spreiding rendabel te investeren in de waarden die je zelf belangrijk vindt. Zonder de hype van de dag of van de bankier te moeten nalopen.

Wie op de koord loopt kan vooruit geraken. Wie dadelijk in het net gaat liggen niet.
Wie op de koord loopt kan vooruit geraken. Wie dadelijk in het net gaat liggen niet.

Natuurlijk zegt 2013 en 2012 niets over de toekomst. Maar we weten alvast dat de rente op vastrentende producten laag blijft. Een financiële strategie uitwerken vandaag vergt alvast het loslaten van de vertrouwde, maar niet meer rendabele spaarrekening.

Plus een voldoende spreiding in de belegde producten en een (middel)lange termijn om je geld de kans te geven te ontkiemen of een storm te overleven.

De moed om te veranderen en niet bij de pakken te blijven zitten. Als dat geen goed voornemen is voor 2014!

Onze portefeuille in 2013 in 1 oogopslag

In het kader van ons transparantiedoel hebben we hieronder de eindsituatie én de beginsituatie 2013 van onze eigen portefeuille weergegeven. (Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten). Zo ziet u dat niet elk fonds dat in onze belegging opgenomen is een groot succes was. Bij de fondsen die we maandelijks aankochten, ziet u ook de invloed van de kosten. Ondanks het feit dat bijv. Piazza Axa Responsible Euro Equities fel in waarde steeg dit jaar, blijkt dit niet uit ons rendement, omdat we iedere maand een stukje aankochten en de kosten van de laatste maanden nog niet terugverdiend werden. Maar op de lange termijn worden dit uitgevlakt. Door de felle stijging van de waarde van DLL Water & Climate Fund en DLL Triodos Sustainable Equities Fund zijn de kosten daar reeds meer dan terugverdiend. Ondanks onze maandelijkse aankoop. Bij de andere fondsen werden de kosten ten laste genomen in 2012 bij aankoop.

Situatie eind 2013
Situatie eind 2013
Situatie begin 2013
Situatie begin 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *