geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in augustus


 

Zoals steeds nu ook weer een link naar de maandelijkse update van de persoonlijke portefeuille van de zaakvoeder van Coverbel. Het rendement tussen begin van het jaar en eind augustus (YTD) bedraagt nu 3,53 %. In vergelijking met eind juni is dit met 0,42 % afgenomen. Van de 18 opgenomen fondsen zijn er 11 die in de voorbije maand gestegen zijn, maar de daling in de andere 7 woog wat meer door. Zo zie je maar weer dat door de spreiding in de portefeuille de individuele bewegingen uitgevlakt worden en de volatiliteit (in + en – ) vermindert.

Verschillende westerse beurzen (vb. Bel20Eurostoxx50) zijn in de voorbije 2 maanden flink geklommen. Omdat dit eerder onverwacht was (alle indicatoren leken eind juni toch niet zo positief)  wordt wel eens gesproken van de meest gehaatte rally aller tijden. Omdat quasi niemand die had zien aankomen en de mindsets van de meeste mensen op vakantie stond, is de stijging aan velen voorbij gegaan. Dit wijst er nogmaals op dat het onmogelijk is steeds het juiste moment uit te kiezen om in of uit aandelen/obligaties/fondsen te stappen.

Om van A naar B te gaan moet je vooral vertrekken !

Het komt er vooral op aan om een besluit te nemen en er aan te beginnen. Bepaal je doel, bepaal je middelen, hou rekening met de  omgeving én vertrek. Door stil te staan is nog niemand ergens aangekomen. 

In mijn dagelijkse praktijk ervaar ik geregeld de angst om het veilige pad te verlaten. Ook al is dit pad een doodlopende straat geworden. Vasthouden aan oude verworvenheden en oude zekerheden leidt naar conservatisme en stilstand. Deze zomer werd in Gent opnieuw het mooiste dialectwoord verkozen. Voor 2012 werd dit “tsjiepmuile” , een woord dat iemand typeert die weinig weerstand heeft en daarom vlug in tranen uitbarst. Mijns inziens gaat dit woord momenteel ook op voor de vele mensen die al hun geld op spaarrekeningen oppotten en tegelijkertijd klagen dat het daar niets meer opbrengt.  Uiteraard is ethisch beleggen niet dé toverformule. Het is 1 mogelijke weg. Een weg, die naast eigen rendement ook maatschappelijke meerwaarde beoogt. En zoals de meeste wegen, is het ook een weg die niet kaarsrecht loopt, maar die je met kronkels (soms gaat je rendement ook achteruit) en bochten (soms moet je afscheid nemen van bepaalde investeringen/fondsen om verschillende redenen: meer greenwash dan MVI, niet de verhoopte opbrengst en ook geen beterschap in het verschiet,...) naar je plaats van bestemming brengt.

Dit verhaal probeer ik te brengen door de evolutie van de portefeuille open en bloot te presenteren. Dat ethisch beleggen ook even rendabel is als andere vormen van beleggen en niet alleen bestemd is voor geitenwollensokken-types is kennis die helaas nog niet overal bekend is. Daarom wijzen we nog eens naar deze rubriek op onze site.

Nu de vakantie achter de rug is, zou het wel eens kunnen dat we vlug terug bij de les geroepen worden en dat de volatiliteit weer toeneemt. In welke richting is af te wachten. De  eurocrisis kan in september weer kunnen opflakkeren. Ook worden de ogen stilaan gericht op de VS en wat de presidentsverkiezingen aldaar zullen teweegbrengen. Ondertussen zijn de energieprijzen weer aan het stijgen en zijn er tegenstrijdige berichten over de ekonomische situatie in China. Daarenboven is er op diverse plaatsen in de wereld in de voorbije maanden een grote droogte geweest (o.m. in VS) waardoor de oogsten zullen tegenvallen en de voedselprijzen zullen stijgen. Al deze elementen zullen zowel in ons dagelijks leven als in de financiële wereld verder doorsijpelen  Stay tuned …


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *