geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in april 2014


 

Alle onderliggende fondsen in onze eigen portefeuille bewogen in de voorbije maand. Je moet maar eens op de Excelbestanden onderaan de pagina op de site van verzekeringsmakelaar Coverbel klikken en vergelijken met de vorige maand. Maar ondanks deze beweging is er in totaal geen rendement bijgekomen. Integendeel onze opbrengst sinds 01/01/2014 (YTD) daalde met 0,02 %. Ze staat nu op 1,77 %.

Verkiezingen in zicht. Welke wortel jagen we na? En wie bepaalt dit?
Verkiezingen in zicht. Welke wortel jagen we na? En wie bepaalt dit?

In België zitten we nu volop in verkiezingsmodus: regionale -, federale – en Europese verkiezingen vallen samen op 25/05. Voorlopig gaat het in de publieke discussie vooral voor of tegen N-VA. Het is duidelijk deze partij die de thema’s bepaald die in de pers aan bod komen. Ze worden vaak behoorlijk simplistisch aangebracht (onder meer tegen het zogenaamde PS-Model). Wat partijen, welke in de verdrukking zitten, in feite niet moet verhinderen om andere thema’s naar voor te schuiven. Voor SP-a en CD&V bevat de campagne traditionele feestdagen (1-mei en Rerum Novarum), waar ze zelf toch ook even aan zet zijn.

De kans dat er na 25/05 gestopt wordt met korte termijn denken is niet groter dan anders. Zelfs al volgt er een lange periode zonder verkiezingen.  Ongetwijfeld moet er gepapt en gezalfd worden, maar het cliëntelisme dat onze politiek kenmerkt, verhinderd dat er zinvolle compromissen gesloten worden over wat echt telt. De hoge werkeloosheid gecombineerd met ontmoediging in het ondernemerschap ontneemt een stuk van de huidige generatie en zeker de jongere generatie hun materiële groei- en ontwikkelingskans. Met een staatsschuld van boven 100 % BBP hypothekeren we zelfs al de kansen van hun kinderen. En het recent gepubliceerde 5e IPPC-rapport deed ook al niet veel stof opwaaien in politieke middens. 1 jaar na de feiten in Rana Plaza (Bangladesh) bleek ook dat de verbetering van de loon- en werkomstandigheden slechts mondjesmaat evolueren.  Er is dus zeker nog een lange weg af te leggen naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, met duurzame ecologische keuzes en met een beleid (niet alleen overheid, maar bijv. ook bedrijfsleven) dat voldoende transparant is zodat de gemaakte keuze duidelijk zijn. ESG blijft dus nodig.

Met Ethisch Beleggen proberen we dit alvast in de beleggingen van de klanten te integreren. Zodat hun duurzame principes ook weerspiegeld worden in hun kapitaalsopbouw.

Voor politici die nog eens willen nadenken over lange termijn (welke gevaren komen op ons af en hoe groot is hun impact?) is onderstaand lijstje wellicht inspirerend.

Kans & impact van enkele gebeurtenissen
Kans & impact van enkele gebeurtenissen

Het maakt ook duidelijk dat niet alles binnen onze regio van uitzonderlijk belang is, maar dat de globalisering een andere opstelling en een ander perspectief vraagt. Kennen de meeste Vlaams-nationalisten nog August Vermeylen, die opriep om “Vlaming te zijn om Europeeër te worden”. Wellicht zou hij vandaag zijn spectrum naar wereldburger verbreed hebben.

Hoewel onze eigen portefeuille nu al enkele maanden niet echt lijkt te weten in welke richting ze zal evolueren, houden we de oorspronkelijke insteekt aan. Niets is immers zo contraproductief als voortdurend het geweer van schouder te verleggen en te draaien naar de waan van de dag.

Over waan van de dag gesproken. Als we hierboven iets teveel op de kap van de politici lijken te zitten, doen moeten we als kiezer ook wel eens de hand in eigen boezem steken. Ook ons eigen lange termijnperspectief ontbreekt vaak. Bruno Tobback poneerde ooit : “Bijna elke politicus weet wat je moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Er is alleen geen enkele politicus die weet hoe je daarna nog moet verkozen raken.”

Wat komt er eerst? de wil van de kiezer of de wil van de politicus?
Wat komt er eerst? de wil van de kiezer of de wil van de politicus?

En dan komen we toch wel weer erg dicht bij het klassieke kip en ei-verhaal: er beweegt niets omdat er geen vraag naar is, maar de vraag komt niet bovendrijven omdat er geen randvoorwaarden gecreëerd zijn.

Een doorbraak komt er niet als iedereen naar de ander zit te kijken. Persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen en verantwoorde keuzes maken, moet niet alleen aan politici overgelaten worden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We kunnen allemaal zelf ook iets doen om te evolueren naar een planet met happy people. Wat tot slotte voordelig voor iedereen is. Inzetten op 3 P is dan ook mijn korte verkiezingsboodschap.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *