geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille bij aanvang van 2022


wijzigingen aan de eigen portefeuille
De tellers terug op 0 en gelijk even weer de puntjes op de i zetten

Ook dit jaar zijn er wijzigingen in de eigen portefeuille. Fris en monter werd er gewied. En alle tellers werden terug op 0 gezet.

Volgt u de evolutie ervan, dan moet je rekening houden met enkele wijzigingen. Opdat je opnieuw zou kunnen volgen zetten we hier alles eens op een rijtje.

Wat werd er veranderd?

  1. De in 2021 maandelijks bijeengespaarde deelbewijzen zijn toegevoegd aan deze uit het verleden. De waarde van de deelbewijzen werd aangepast naar deze van 31/12/2021.
  2. Wegens een financiële verplichting hebben we 2 fondsen uit de portefeuille verkocht:
    1. La Française Actions Europ Capital Humain: duurzaamheid ervan was minder uitgesproken en het rendement bleef achterwege.
    2. (Amell) Covea Flexible ISR: wegens verzekeraar in run-off leek het interessant om deze uit de portefeuille te halen. De resultaten over 2021 waren alvast niet denderend.
  3.  Door de verkoop van 2 fondsen en het verhogen van de inleg in enkele andere fondsen is het duurzaamheidsgehalte van de portefeuille lichtjes gedaald. Hier speelt het effect van de verkoop van (Amell) Covéa Flexible ISR, welke de maximale score (5) had. De nieuwe totaalscore bedraagt 4,422. Begin 2021 was dit nog 4,455. De maatstaf is hier de Morningstar Sustainability Rating.
  4. Onze eigen objectiveringsscore werd volledig herwerkt. We passen ze hier voor het eerst toe. Waar de portefeuille begin 2021 een score van 5,54 (op een schaal van 10 had), heeft ze nu een score van 62,67 (op een schaal van 100). We zijn niet milder geworden in onze beoordeling. De hoogste score vorig jaar was voor een fonds dat toen 8,25 op 10 kreeg. Hetzelfde fonds haalt nu nog 79 op 100. Vooral de weggevallen matige score van La Française Actions Europ Capital Humain krikte het resultaat wat op.
  5.  De risicograad van de portefeuille is lichtjes gestegen (van 4,5696 naar 4,6123). Voor de SRRI-schaal zal het risico op +/- 5,61 liggen. Dit op een schaal tot 7 (hoogste risico).
  6. Uiteraard is ook het totaal kapitaal in de portefeuille aangepast door de 2 verkopen. De portefeuille weegt nu nog € 62.562,95.

Waar vind je de details van de portefeuille terug?

De eigen portefeuille blijft raadpleegbaar op Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar! .

Steekt the devil in the details? Dat is niet onze bedoeling. We willen juist zo transparant mogelijk zijn.

Wat vind je op deze link? We duiden er vooreerst het opzet. Daarna krijgt u een overzicht van de verworven rendementen uit de voorbije jaren. Onder rubriek 4. staan de linken naar de maandelijkse evolutie. Door op een lijntje te klikken opent er zich een excelbestand waar u alle details vindt. Iedere maand volgt er een nieuwe update.

Waarschuwing

Een portefeuille van een ander klakkeloos kopiëren is een gevaarlijke strategie. Dit geldt dus ook voor het overnemen van mijn eigen portefeuille. Mijn behoeften, accenten, risicobereidheid, tijdshorizon, … zijn niet noodzakelijk gelijk aan die van jou.

Bepaal eerst je eigen profiel en ga dan op zoek naar een eventuele invulling. Wil je hiervoor inspiratie of hulp, dan kan je ook terecht bij onze modelportefeuilles. Net als bij de eigen portefeuille brengen we daar ook jaar na jaar wijzigingen aan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *