geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Careful with that Tax, Eugene


 

Hoewel de overheid in Vlaanderen er alles aan doet om haar burgers te motiveren erfenissen (gedeeltelijk) te regelen voor het overlijden van de erflater – onder meer door verlaging van de taks op de schenkingen en per 01/09/2018 door het nieuwe erfrecht beter aan te passen aan de familiale realiteit van heden -, blijft er bij veel erflaters toch nog een grote schroom om het officiële pad te volgen.

Als overledene niet alleen een leegte nalaten.

De gedachte dat de overheid geen rechthebbende is of dat het hier over diefstal gaat op iets waar al eerder belastingen op betaald zijn, is moeilijk uit te roeien.

Per slot van rekening gaat het over mensen die vaak nog zelf -slechts enkele jaren terug-  in de positie van erfgenaam stonden en een pak van de erfenis aan het oog van de fiscus konden onttrekken. Simpelweg wegens het feit dat toen nog waardestukken (kasbons, obligaties, aandelen,…) aan toonder bestonden.

De dematerialisatie van effecten die een goede 10 jaar geleden plaatsvond, sloot inmiddels dergelijke achterpoortjes. Maar de geesten van de burgers zijn daarom nog niet allen aangepast aan die nieuwe realiteit.

Het gebeurt dan ook op vandaag nog regelmatig dat pogingen ondernomen worden om  erfenissen te ontwijken via technieken die niet waterdicht zijn.

Of dat erflaters niet vooruitziend nadenken en alles op hun beloop laten. Waardoor erfgenamen na een erfenis, ook -onvoorbereid- een hoge factuur aan erfbelasting bij hun post vinden.

Potentiële erfgenamen kunnen niet altijd hun erflaters motiveren om de veiligste weg te kiezen. In sommige omgevingen blijft praten over erven nog steeds not-done. En vaak is de vrees groot om de stempels van “hebberig” en “moeizuchtig” op zich gedrukt te weten.

Geleidelijk zien we echter dat ook verzekeraars inspelen op die situatie. Als verzekeraar niet-varia kon Delta LLoyd Life hierin ook niet achter blijven. Recent vernieuwden ze hun aanbod overlijdensverzekeringen. En hierbij creëerden ze 2 nieuwe formules:

  • Succession Care : een overlijdensverzekering ter dekking van de erfbelasting &
  • Donation Care: een overlijdensverzekering ter dekking van de erfbelasting na een niet-geregistreerde schenking.

Het feit dat in de naamgeving erg expliciet verwezen wordt naar successie en schenking wijst er op dat er een mindshift aan de gang is. Dergelijke oplossingen moeten niet langer onder tafel aangeboden worden. Ze kunnen juist deel  uitmaken van een weloverwogen zorgtaak n.a.v. overdracht van middelen en patrimonium tussen generaties.

De huidige erflaters zijn wellicht net te oud om in hun jeugdjaren gedweept te hebben met de jonge Pink Floyd. Dus het nummer Careful with that Axe, Eugene zullen ze wellicht niet kennen.

[embedplusvideo height=”393″ width=”525″ editlink=”http://bit.ly/2Hb8TC5″ standard=”http://www.youtube.com/v/tMpGdG27K9o?fs=1″ vars=”ytid=tMpGdG27K9o&width=525&height=393&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9310″ /]

Met enige vorm van inleving kan je de bijl (axe) uit het nummer vervangen door belasting (tax). Bieden zijn voorwerpen waar je voorzichtig  moet mee  omspringen. Doe je dit niet, dan kunnen de gevolgen voor jezelf en je omgeving groot zijn.

Wie weet heeft van fiscale regelingen waar hij zelf in de toekomst de splinters naar zijn kant ziet uitvliegen, kan zich beter voorbereiden. Voor alle zekerheid een overlijdensverzekering afsluiten op het hoofd van een komende erflater kan dan een oplossing zijn.  Wie er als toekomstige erflater zelf de kantjes van wil aflopen, maar de gevolgen toch niet volledig aan de erfgenaam wil overlaten, kan deze ook inlichten van de verzekeringsmogelijkheden die hierrond ter beschikking zijn.

Een goede erfenis regelen: het is een voorwaarde om later zeker te zijn dat de overlevenden met plezier over jou mijmeren “Wish You Were Here“.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *