geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Blijf de vloedgolf voor.


 

Een wankele atmosfeer
Een wankele atmosfeer

Vorige vrijdag was een historische dag voor onze planeet: het Klimaatakkoord is in werking getreden. De verplichtingen die eind vorig jaar in Parijs zijn aangegaan zijn nu onomkeerbaar. De ratificatiedrempel (55 staten die 55 % van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen) werd bereikt.

Ondertussen nam Marokko de voorzittershamer over voor de COP22, die in Marrakech zal plaatsvinden.

Het akkoord is een eerste, noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om de drastische opwarming van de aarde en de gevolgen ervan tegen te gaan. Wat deze opwarming veroorzaakt en hoe dit effect heeft en zal hebben wordt goed weergegeven in de documentaire Before the Flood, die filmster en VN vredesambassadeur Leonardo DiCaprio recent via National Geographic uitbracht. De originele versie ervan kan je hier zien. Het is mogelijk de An Inconvenient Truth voor deze generatie. Doombeelden, maar ook glimpen naar oplossingen zijn er in verwerkt.

[embedplusvideo height=”420″ width=”584″ editlink=”http://bit.ly/2fg4MGi” standard=”http://www.youtube.com/v/90CkXVF-Q8M?fs=1″ vars=”ytid=90CkXVF-Q8M&width=584&height=420&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5971″ /]

De overheden kunnen door hun beleid de opwarming tegenhouden. Terugdraaien is er niet bij . Het engagement beperkt zich tot verdere stijging tot maximaal + 2 ° Celsius. Als burger kunnen we zelf ook een steentje bijdragen: aanpassen van ons eetgedrag, beter isoleren en overstappen op hernieuwbare energie voor onze huisvesting, afscheid nemen van fossiele brandstoffen voor ons vervoer, ….

Ook in uw beleggingsaanpak, kan u meer aandacht besteden aan tegengaan van verdere opwarming. Zo kan je je inschrijven in de actie van 350.org  waar inmiddels mensen uit meer dan 188 landen zich inzetten om te desinvesteren in bedrijven & beleggingen, die fossiele brandstoffen ondersteunen.

Want als we de opwarming onder controle willen houden, dan moet een groot stuk van de wereldwijde nog niet ontgonnen brandstofvoorraad (olie, gas, steenkool) gewoon op haar plaats blijven en niet naar boven gepompt worden. Als dit scenario zich realiseert dan zal de waarde van bedrijven wiens core-business ontginnen en verhandelen van fossiele brandstoffen is, natuurlijk fors dalen. Voorraden verliezen dan immers plots hun economische waarde. Dit noemt men de ‘carbon bubble’. Individuen, maar ook grote organisaties (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsfondsen, …)  die met hun geld in dergelijke bedrijven belegd zijn, kijken dan aan tegen een forse waardevermindering.

Je kan natuurlijk ook positieve actie ondernemen en met uw beleggingen die bedrijven, organisaties ondersteunen die wel de omslag helpen maken. Er zijn tal van beleggingsfondsen, die hierop inspelen.

Hou er echter altijd rekening mee dat er diverse elementen spelen, die waarde creëren of breken in een belegging. Wie in periode 2010-2012 bijv. in fondsen van hernieuwbare energie investeerde zal zich dit nog goed herinneren. Door overaanbod en prijsdumping vanuit China en door gewijzigde keuzes van westerse overheden (afbouw fiscale stimuli nav. financiële crisis wegens gestegen overheidsschuld) kleurden dergelijke fondsen erg rood op vlak van financieel rendement.

Goed spreiden en niet alle eieren in dezelfde korf leggen is de raad die we in onze bijdragen tot vervelens toe herhalen.

Deze bijdrage opende met gesloten kant uit de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch. In zijn documentaire vertelt DiCaprio dat dit werk (een reproductie uiteraard, gezien het origineel in het Prado in Madrid hangt) vroeger in zijn slaapkamer hing en een diepe indruk op hem gemaakt heeft. Een werk dat meer dan 500 jaar oud is en tot op vandaag inspireert.

verleden, heden, toekomst?
verleden, heden, toekomst?

Net zoals andere werken, die behoren tot het werelderfgoed van de schilderkunst (denk aan Het Lam Gods) werd het reeds geregeld  gerestaureerd om het in zijn oude glorie te herstellen.

De restauratie van de aarde -de enige planeet die we kennen waar leven mogelijk is- is met urgentie aan de orde. Zo niet blijft niet veel meer dan plan B om de mensheid te redden.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *